ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 171



                                               

VCM

Zkratka VCM muže mít více významu: Video Compression Manager – je multimediální framework pro systémy Microsoft Windows Version Control Management – verzování historie uchovávaných informací nebo dat, nejčastěji pro sledování změn ve zdrojových k ...

                                               

VDB

Zkratka VDB muže označovat: Vrijzinnig Democratische Bond – Svobodomyslná demokratická strana Nizozemsko Victor David Brenner 1871–1924 – americký návrhář plaket, medailí a mincí Sekulární institut dobrovolníku Dona Bosca

                                               

Versatile Video Coding

Versatile Video Coding je standard pro kompresi videa, nástupce standardu HEVC. Cílem je 50% snížení datového toku při zachování stejné subjektivní kvality jako HEVC. Referenční software, který je vyvíjen na Fraunhoferově institutu, dosahoval v z ...

                                               

VESA

VESA je zkratka pro Video Electronics Standards Association. Jedná se o konsorcium výrobcu a vývojářu grafických karet a zobrazovacích zařízení - zabývající se standardizací rozhraní a video protokolu. Když operační systémy podporují tzv. VESA mó ...

                                               

VFR

Zkratka VFR má následující významy: visual flight rules – let za viditelnosti, zpusob a pravidla provádění letu podle vidu, tzn. nikoli podle přístroju Velká francouzská revoluce – období francouzských dějin mezi roky 1789 až 1799 variable frame ...

                                               

VI

                                               

VKM

VKM je zkratka používaná pro písmenný kód označující držitele drážního vozidla. Tento kód se používá jako součást jednotného mezinárodního značení železničních vozidel, kde se uvádí za kódem registrující země. Zpravidla se jedná o určitou formu z ...

                                               

VO

volební obvod vnější okruh oxid vanadnatý, chemická sloučenina vnitřní okruh veřejné osvětlení CS-VO YU-VO – bývalý kód ISO 3166-2 pro Vojvodinu v rámci Srbska a Černé Hory

                                               

Void

Void muže být: Void Raiders – počítačová hra od českého autora Pavel Hurka Void datový typ – v programování označuje absenci datového typu Další použití: Surfing the Void – album britské alternativní rockové skupiny Klaxons

                                               

VOKD

VOKD, a.s. je stavební společnost se sídlem v Ostravě, jedna z největších stavebních firem v Moravskoslezském kraji. Od 1. července 2015 je společnost v konkursu.

                                               

Vole

Vole muže být: Vole Somerset, britská obec v Anglii v Somersetu vole oslovení – pejorativní oslovení, 5. pád slova vul část trávicí soustavy ptáku, slepý zásobní vak, změkčí a natráví potravu, viz vole ptáci lidově struma medicína – onemocnění št ...

                                               

VPN

Zkratka VPN muže označovat: virtuální privátní síť anglicky virtual private network – druh počítačové sítě Mobilní virtuální privátní síť Verejnosť proti násiliu – občanské politické hnutí

                                               

VR

Verona – italská provincie Victorian Railways – dráhy australského státu Victoria Velvet Revolver – americká rocková superskupina VR-Yhtymä Oy – finské státní dráhy, puvodně Valtionrautatiet CF-VR – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Vakaga Virtuální ...

                                               

VRML

VRML je grafický formát založený na deklarativním programovacím jazyce, který byl navržen především pro popis trojrozměrných scén obsahujících aktivní i pasivní objekty, použité například v aplikacích virtuální reality. Nejedná se o jediný formát ...

                                               

VV

Věta vedlejší Vládní vojsko – bývalý ozbrojený sbor Protektorátu Čechy a Morava Věci veřejné – česká politická strana provincie Vibo Valentia – provincie v jižní Itálii Vnitřní vojska rusky: Внутренние войскa – vojska ministerstva vnitra Ruské fe ...

                                               

VZP

                                               

W-CDMA

W-CDMA je technologie pro rádiovou část UMTS, který je součástí rodiny 3G standardu ITU IMT-2000 – tj. dalším vývojovým stupněm sítí GSM. W-CDMA je modulační technika s rozprostřeným spektrem využívající kanály s mnohem větší šířkou pásma, než od ...

                                               

WAIS

WAIS muže znamenat: Wide area information server – služba pro dálkové prohledávání, využívající protokol Z39.50 Wechsleruv test inteligence pro dospělé Wechsler Adult Intelligence Scale

                                               

WC

Spojení písmen W a C muže mít ruzné významy: Wikimedia Commons Wing Commander tvrdou sloučeninu karbid wolframu – viz slinutý karbid příkaz wc v unixu pro určení počtu slov word count Windows Commander neboli Total Commander Splachovací záchod – ...

                                               

WD

                                               

WDC

                                               

WEA

Zkratka WEA muže znamenat: World Ebergy Alliance Světový esperantský svaz anglická zkratka, obvyklejší je esperantská UEA Světová evangelikální aliance World Evangelical Alliance Workers Educatioal Association

                                               

WCHL

WCHL je zkratkou pro následující zaniklé hokejové ligy: Western Canada Hockey League minor pro 1932-1933 West Coast Hockey League 1995-2003 Western Canada Hockey League 1921-1926 Western Hockey League 1968-1978, také známá jako Western Canada Hoc ...

                                               

Wi-Fi

Wi-Fi je v informatice označení pro několik standardu IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích. Samotný název WiFi vytvořilo Wireless Ethernet Compatibility Aliance. Tato technologie využívá tak zvaného "bezlicenčního ...

                                               

WMF

WMF muže být: Windows Metafile – souborový formát obrázku Württembergische Metalwarenfabrik - německá firma vyrábějící produkty ze železa, zejména kuchyňské náčiní nadace Wikimedia – americká nadace provozující zejména Wikipedii a její sesterské ...

                                               

WPP

Zkratka WPP má více významu: World Press Photo – nezávislá nezisková organizace pořádající mezinárodní soutěž o nejlepší reportážní fotografii White Patriot Party – zaniklá americká politická strana WPP firma, puvodně Wire and Plastic Products pl ...

                                               

WRC

WRC muže označovat: World Radiocommunication Conference, světová radiokomunikační konference World Rally Championship, mistrovství světa v automobilových soutěžích Western Riding Club, westernovy jezdecky klub World Rally Car, specifikace vozidel ...

                                               

Write-only memory (humor)

WOM znamená paměť jen pro zápis. Jedná se o nerealizované zařízení, jež se stalo součástí inženýrského folklóru. Údajně se objevilo jako protest zaměstnance firmy Signetics proti zdlouhavému a formálnímu schvalování specifikací, při kterém přitom ...

                                               

Wu-i (rozcestník)

Wu-i je čínské jméno, které muže znamenat: Wu-i – pohoří na pomezí provincií Fu-ťien a Ťiang-si, tamní národní park patří do světového dědictví UNESCO Wu-i Che-pej – okres v městské prefektuře Cheng-šuej v provincii Che-pej Wu-i Če-ťiang – okres ...

                                               

WWJD

WWJD, zkratka pro anglické W hat W ould J esus D o?, je puvodně vážný slogan a motto evangelických křesťanu, který získal svuj ironický nádech a popularitu v 90. letech 20. století ve Spojených státech. Nosily se podpurné náramky obsahující tuto ...

                                               

WYSIWYG

WYSIWYG je akronym anglické věty "What you see is what you get", česky "co vidíš, to dostaneš". Tato zkratka označuje intuitivní zpusob editace dokumentu v počítači, při kterém je podoba dokumentu zobrazená při úpravách na obrazovce vzhledově víc ...

                                               

XMMS

X Multimedia System je plně otevřený hudební přehrávač, který funguje na velkém počtu Linuxových i čistě Unixových operačních systémech. Jeho předlohou byl oblíbený multimediálnímu přehrávači Winamp a muže být vylepšen velkým počtem výkonných plu ...

                                               

XMP

XMP je specifikace pro formát metadat používaný zejména v oblasti digitální fotografie. Často používaným formátem metadat je také IPTC, předchudce formátu XMP a Exif, který shromažďuje data při pořízení fotografie. Tento open-source standard byl ...

                                               

Yoy

YOY nebo yoy je v ekonomii a hospodářství zkratka, která určuje srovnávané údaje jako "rok proti roku", případně proti předchozím létum. Užívá se hlavně o ekonomických údajích jako je obrat, zisk, počet zaměstnancu, případně o jejich změnách. Rok ...

                                               

Zemědělské zásobování a nákup

Zemědělské zásobování a nákup byl v době socialistického Československa standardní název národních podniku, vzniklých znárodněním dosavadních hospodářských skladištních družstev a podobných subjektu. Hospodářská družstva existovala ještě do 50. l ...

                                               

Čučkař

Čučkař je puvodem nářeční výraz z jižní a jihovýchodní Moravy. Vychází z nářečního výrazu pro čočku a doslova tedy znamená čočkař. Označují se jím lidé neschopní a neobratní či méně podnikatelsky odvážní. V kriminálnickém slangu pak má slovo význ ...

                                               

Demokratický blok

Demokratický blok bylo dočasné uskupení čtyř pravostředových stran, které vzniklo 15. listopadu 2017 za účelem společného postupu při ustavení Poslanecké sněmovny po volbách v roce 2017, kdy se do sněmovny dostalo celkem devět politických stran a ...

                                               

Demokratura

Demokratura je neologismus složený ze slov demokracie a diktatura, který označuje diktaturu vydávající se za demokracii. Termín pravděpodobně definoval švédský spisovatel Vilhelm Moberg v roce 1965, který jako demokraturu chápal režim, ve kterém ...

                                               

Havlismus

Havlismus je neologismus z 21. století odvozený od osobního jména, označující ideologii založenou na myšlenkách, preferencích a vizích prvního českého prezidenta Václava Havla. Poprvé byl použit novinářkou Martinou Opltovou v roce 2001 v článku " ...

                                               

Homosexualismus

Homosexualismus je jeden z puvodních výrazu z konce 60. let 19. století pro homosexualitu jakožto sexuální orientaci. Zhruba od roku 2000 se příležitostně objevuje i v novém významu jako označení ideologie spojené jak s propagací homosexuality co ...

                                               

Klausismus

Klausismus je neologismus odvozený od osobního jména, označující ideologii blízkou myšlenkovému světu Václava Klause. Poprvé jej použil Mirek Topolánek na sjezdu ODS v roce 2002, když za přítomnosti Václava Klause ucelenou ideologii klausismu s t ...

                                               

Lepšolidi

Lepšolidi je neologismus z českého politického diskurzu, kde se má jednat o skupinu lidí, kteří své názory považují za nadřazené. Má jít o pojem inspirovaný němčinou. V roce 2015 uvedené slovo zvítězilo v německé anketě o nejurážlivější slovo rok ...

                                               

NGOismus

NGOismus je v českých podmínkách pejorativní označení ideologie nadřazující názory občanských sdružení a dalších nevládních neziskových organizací před názory demokratických orgánu obsazovaných standardní demokratickou cestou, tedy na základě vol ...

                                               

Pragocentrismus

Pod pojmem pragocentrismus se rozumí domnělá či skutečná snaha o soustředění politické a hospodářské moci do města Prahy nebo zdurazňování významu a prosazování role Prahy jako politického a organizačního ústředí. Termín je obvykle používán kriti ...

                                               

Pravda a láska

Pravda a láska je heslo vyjadřující morální imperativ obsažený ve výroku: "Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí". Tuto větu pronesl někdejší československý prezident Václav Havel v době Sametové revoluce proti komunistickému režimu v ...

                                               

Sluníčkář

Sluníčkář je specificky český výraz, neologismus, který se od roku 2013 začal používat v kontextu evropské uprchlické krize zejména pro lidi se vstřícným multikulturalistickým přístupem k islámské kultuře a imigraci. Především z názorové protistr ...

                                               

White Media

White Media byl neonacistický, pravicově extremistický a xenofobní web, který publikoval nenávistné, urážlivé, útočné a štvavé články a videa proti imigrantum, sexuálním menšinám a multikulturalistum. Jeho autoři se dusledně snažili skrývat svou ...

                                               

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání je nástroj, který umožňuje řídit některé činnosti nějakého zařízení z místa ruzně vzdáleného od něj. Většinou se jako dálkové ovládání označuje jeho vysílací část – dálkový ovladač. Přijímací část je většinou součástí ovládaného ...

                                               

Klávesa

Klávesa je puvodně mechanický ovládací prvek, který se ovládá tlakem. Po uvolnění tlaku se klávesa vrací do své puvodní polohy, funguje tedy jako tlačítko. Klávesy se obvykle nepoužívají jednotlivě, ale jsou sdružené ve skupinách. Spolu tak tvoří ...

                                               

Klaviatura

Klaviatura je soustava kláves, která slouží pro ovládání hudebního nástroje. Stisknutím klávesy se rozezní určitý tón. Nástroje, pro jejichž ovládání slouží klaviatura, jsou označovány jako klávesové nástroje. K nejznámějším patří klavír, varhany ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →