ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155                                               

1. tisíciletí př. n. l.

100 př. n. l. – začátek rozvoje Teotihuacánu 8. století př. n. l. – Zapotékové v dnešním Mexiku

                                               

2. tisíciletí př. n. l.

2. tisíciletí př. n. l. představovalo chaotické období doprovázené četnými konflikty mezi jednotlivými státy. Po rozpadu Sumeru kolem roku 2000 př. n. l. začalo vleklé soupeření mezi Asyřany a Babylóňany. Jednou z mála vzkvétajících říší byla v p ...

                                               

3. tisíciletí př. n. l.

3. tisíciletí př. n. l. zahrnuje období rané a střední doby bronzové. Jde o období rozmachu imperialismu, projevuje se hlavně v městských státech na Středním východě, ale i po celé Eurasii, například v expanzi Indoevropanu do Anatolie, Evropy a S ...

                                               

4. tisíciletí př. n. l.

Ve 4. tisíciletí př. n. l. se v lidské kultuře dějí podstatnější změny – začíná doba bronzová, vzniká písmo. Vznikají městské státy v Sumeru a království v Egyptě, stávají se čím dál významnějšími. Zemědělství se šíří do celé Eurasie. Člověk využ ...

                                               

5. tisíciletí př. n. l.

V 5. tisíciletí př. n. l. se zemědělství rozšířilo z Blízkého Východu do jižní a střední Evropy. Městské kultury v Mezopotámii a Anatolii prosperují, vynalézají kolo, ovládnou energie větru pro pohon lodí – staví první plachetnice. Měděné ozdoby ...

                                               

6. tisíciletí př. n. l.

V pruběhu 6. tisíciletí př. n. l. se zemědělství rozšířilo z Balkánu do Itálie a východní Evropy a z Mezopotámie do Egypta. Světová populace se ustálila na asi 5 milionech lidí.

                                               

7. tisíciletí př. n. l.

V 7. tisíciletí př. n. l. se zemědělství rozšířilo z Anatolie na Balkán. Světová populace se v podstatě ustálila asi na 5 milionech lidí, rozptýlených po světě v malých kmenech lovcu a sběraču. V rozvinutých zemědělských komunitách na Středním Vý ...

                                               

8. tisíciletí př. n. l.

Na přelomu 9. a 8. tisíciletí př. n. l. začíná ve střední a západní Evropě období mezolitu. V oblasti Blízkého východu však začíná období neolitu. Jericho, které je pokládáno za první město, čítalo asi 1500 obyvatel. Jako stavební materiál se vyr ...

                                               

9. tisíciletí př. n. l.

V 9. tisíciletí př. n. l. se začínají objevovat první náznaky zemědělství. Divoké obilniny lidé soustřeďují do míst kolem osad. Zakládají tak první pole. Ke konci tisíciletí domestikují některá zvířata. V Andách pěstují chilli a fazole. Rapidní o ...

                                               

10. tisíciletí př. n. l.

V 10. tisíciletí př. n. l. skončila doba ledová. V Evropě byly poslední zbytky ledu pouze na severu Skandinávie a v horských oblastech. Lidé se rozšířili téměř po celém světě. V teplejších oblastech s přiměřenými srážkami se hojně vyskytovaly div ...

                                               

1. tisíciletí

Římská říše se po nejistém a chaotickém období císařu Caliguly a Nerona pomalu přibližovala k maximu svého rozsahu, kterého dosáhla na konci století za císaře Trajána. Tehdy sahala od Británie až ke Kaspickému moři a zahrnovala i severní pobřeží ...

                                               

2. tisíciletí

Do dějin západní Evropy výrazně promlouvají Normané. Vilém I. Dobyvatel se v roce 1066 po bitvě u Hastingsu stal králem Anglie. Byzantská říše pozvolna upadala, což vedlo k vzestupu Seldžuckých Turku, kteří dobyli Palestinu a dokonce samotný Jeru ...

                                               

3. tisíciletí

3. tisíciletí podle Gregoriánského kalendáře začalo 1. ledna 2001 a skončí 31. prosince 3000. Pro nedávnou minulost a blízkou budoucnost viz heslo 21. století.

                                               

4. a další tisíciletí

15 232 4380 – Kometa Hale-Bopp se přiblíží k Zemi poprvé od roku 1997. 5366 – Venuše zakryje Aldebaran poprvé od roku 18 980 př. n. l. 11 800 – Barnardova šipka se přiblíží k Slunci na vzdálenost 3.8 ly a stane se tak nejbližší hvězdou po Slunci. ...

                                               

Algoritmus pro výpočet dne v týdnu

Algoritmus pro výpočet dne v týdnu neboli Zelleruv algoritmus je postup, jak ze zadaného data zjistit, o jaký den v týdnu se jedná. Pro tento účel je také možno použít takzvaný věčný kalendář, což je tabulka, z níž lze odečíst, na který den týdne ...

                                               

Astronomické cykly

Astronomické cykly jsou pravidelná období, ve kterých se opakují určité astronomické jevy. Jedná se o pohyby astronomických objektu a některé další jevy. Pro člověka mají největší význam cykly spojené se Zemí, které určují střídání dne a noci a r ...

                                               

Východoasijské počítání věku

Počítání věku ve východní Asii je zpusob určení stáří člověka pocházející z Číny, který se rozšířil i do okolních zemí – Koreje a Japonska. Při tomto zpusobu určení věku se lidem od narození do konce roku udává stáří jeden rok a vždy na Nový rok ...

                                               

Výpočet data Velikonoc

Velikonoce nemají pevně dané datum, ale jsou to tzv. pohyblivé svátky – datum se mění v závislosti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Výpočet data Velikonoc je postup, kterým lze datum velikonoční neděle a tím i dalších souvisejících ...

                                               

Hodiny

Hodiny jsou přístroje na měření času, obvykle v rámci jednoho dne. Doplňkově muže ukazovat i kalendářní údaje. Pokud jsou malé a přenosné, nazývají se hodinky, pro velmi přesné hodiny se užívá název chronometr. Čas se indikuje pomocí ruček na cif ...

                                               

Atomové hodiny

Atomové hodiny jsou přesné hodiny, které měří čas na základě rezonanční frekvence plných atomu. Atomové hodiny respektive iontové hodiny jsou druh hodin, které používají atomové rezonance jako standardu. Jejich přesnost je taková, že se rozcházej ...

                                               

Budík

Budík je mechanický nebo elektronický přístroj primárně určený pro měření času a sekundárně pro hlasité zvukové upozorňování na časový údaj. V dnešní době jsou používány dva typy budíku - digitální a ručičkový. Budík je hodinový stroj, který je n ...

                                               

Ciferník

Ciferník nebo též číselník je součást ručičkových hodin a měřících přístroju. Je většinou okrouhlý, ale muže mít i jiný tvar. Jsou na něm umístěny číslice, odpovídající měřené veličině. Pokud se jedná o čas, je zde obvykle 12 číslic, u starších h ...

                                               

Cymbál

Cymbál je mísovitý až polokulový nebo zvonovitý kovový nástroj, běžná součást stroje věžních hodin, jehož kladívky je rozezníván v celé, pul a čtvrt hodiny. Cymbál je zpravidla odlit z oceli nebo bronzu. Jeho výrobou se zabývají kovolijecké dílny ...

                                               

Časovač

Časovač jsou specializované hodiny, které mohou být použity pro měření trvání procesu nebo příchodu události. Časovač muže být jednoduchý strojek, muže být elektromechanický, nebo počítačový, tedy hardwarový nebo softwarový.

                                               

Dienstuhr Heer

Dienstuhr Heer je označení pro služební hodinky užívané německou armádou v dobách nacismu. Pro své vojáky si armáda hodinky objednala u mnoha švýcarských a německých firem. Společným poznávacím znamením je šroubovací ocelové dýnko a z toho vycház ...

                                               

Elektronické hodiny

Elektronické hodiny jsou přesné přístroje na měření času, využívající elektronický oscilátor, nejčastěji řízený křemenným výbrusem. Odtud název křemenné hodiny, obchodní označení quartz.

                                               

Gnómon

Gnómon je pojem, který obecně v češtině znamená "ukazatel slunečních hodin kolmý na rovinu číselníku". Jde o jednoduché astronomické zařízení, jímž se podle délky a směru stínu určuje úhlová výška Slunce. Slovo gnómon má puvod ve starořeckém γνώμ ...

                                               

Hodinky

Hodinky jsou malé přenosné hodiny, které ukazují čas. Krom toho mohou mít i další funkce – nejčastěji datumovník, tj. ukazují též den v týdnu a v měsíci, případně i celé datum. Mohou být vybaveny i zařízením na odměřování kratších času, mohou mít ...

                                               

Hodinový stroj

Hodinový stroj tvoří zdroj energie závaží, pružina, soustava ozubených převodu a regulátor, obvykle kyvadlo. Regulátor, který určuje chod hodin, je se soustavou převodu spojen krokem, který na jedné straně propouští při každém kyvu jeden zub stou ...

                                               

Hodiny na České

Hodiny na České ulici v Brně jsou vývěsní ciferníkové hodiny na nárožním domě čp. 141 v Joštově ulici, tedy na rohu České a Joštovy ulice v historickém středu města. Byly na místo instalovány v roce 1992 na objednávku majitele řeznictví v přízemí ...

                                               

Hodiny Posledního soudu

Hodiny Posledního soudu jsou symbolické hodiny, které reprezentují odpočet k možné globální katastrofě. Od roku 1947 je tento symbol pruběžně aktualizován redakcí časopisu Bulletin of the Atomic Scientists. Čím je minutová ručička hodin blíže pul ...

                                               

Chmelový orloj

Chmelový orloj je součástí Chrámu chmele a piva v Žatci. Orloj, jeden ze šesti funkčních orloju v Česku, je tvořen ocelovou konstrukcí o rozměrech 4×7 metru potaženou měděným plechem. Ideu architekta Chrámu chmele a piva Jiřího Vaníčka zrealizova ...

                                               

Jednotný čas

Systém jednotného času je soustava synchronizovaných hodin, které zobrazují jednotný čas. Tuto soustavu tvoří přesné hlavní hodiny, které slouží jako zdroj časové informace, a jedny nebo více podružných hodin, které tuto informaci přijímají pomoc ...

                                               

Konstatovací hodiny

Konstatovací hodiny, též holubářské hodiny slouží při závodech poštovních holubu k zaznamenání přesného času příletu holuba do domovského holubníku. Před závodem se hodiny holubáři zaplombují, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci. Holubi js ...

                                               

Korunka (součást hodinek)

Korunka je postranní vroubkované kolečko kapesních a náramkových hodinek, které slouží k natahování a k nařizování. Korunka nahradila v pruběhu 19. století starší natahování a nařizování samostatným klíčkem. Korunka je pevně nasazena na dlouhý ko ...

                                               

Kukačkové hodiny

Kukačkové hodiny, hovorově Kukačky je druh jednoduchých kyvadlových hodin v dřevěné skříňce, která vypadá jako štít domku s dvířky nad ciferníkem. Na začátku každé hodiny se tato dvířka otevřou, objeví se v nich dřevěný ptáček a z hodin se ozve z ...

                                               

Lihýř

Lihýř je setrvačná část regulátoru rychlosti otáčení soukolí mechanických hodin. Ve spojení s vratným krokem tvoří nedokonalý mechanický oscilátor, který hodinám zajišťuje relativně rovnoměrný chod. Lihýř sám o sobě oscilátor není, nemá vlastní d ...

                                               

Luneta (hodinářství)

Luneta je v hodinářství obvodový kroužek na pouzdře hodinek kolem skla, muže se tak označovat i kroužek přímo okolo ciferníku pod sklíčkem. Obvodový kroužek muže být pevnou částí pouzdra, pak plní zejména estetickou funkci, případně ochranou funk ...

                                               

Neptune Pine

Neptune Pine je projekt "chytrých hodinek" v podobě malého tabletu připnutelného na zápěstí, který je schopný přijímat mobilní hovory. Neptune Pine vyvíjí více než rok firma Neptune Computer Inc. sídlící v kanadském Montrealu. Zařízení běží pod o ...

                                               

Orloj

Orloj jsou středověké mechanické věžní hodiny, později doplňované dalšími zařízeními ukazujícími ruzné časové údaje. Orloje někdy bývají vybaveny též mechanismy, které ukazují i polohu některých nebeských těles na obloze. V tomto smyslu lze orloj ...

                                               

Parní hodiny

Parní hodiny jsou takové hodiny, které jsou zcela nebo částečně poháněné parním strojem. Existuje jen málo funkčních parních hodin. Většinu jich zkonstruoval kanadský hodinář Raymond Saunders a jsou umístěny na veřejných místech. Ty, které postav ...

                                               

Polar Equine

Polar Equine jsou výrobky finské firmy Polar. Jedná se o srdeční měřiče a sporttestry specializované pro koně a jejich trénink. Sporttestry a srdeční měřiče nabývají v této době na své duležitosti nejen při profesionálním tréninku sportovních kon ...

                                               

Remontoir

Remontoir je pomocné zařízení mechanických hodin, které má zajistit rovnoměrnou hnací sílu pro oscilátor. U kapesních hodinek od poloviny 19. století se často vyskytuje nápis "remontoir", který znamená jen to, že hodinky mají korunku a nemusí se ...

                                               

Setrvačka

Setrvačka, lidově také nepokoj, je regulátor čili oscilátor mechanických hodinek a některých hodin. Tvoří ji věnec na hřídeli a plochá spirálová pružinka čili vlásek, který dává setrvačce direkční sílu. Vlastní frekvence setrvačky bývá 1 Hz, 2.5 ...

                                               

Sluneční hodiny

Sluneční hodiny jsou zařízení pro určování času v závislosti na zdánlivém pohybu Slunce. Sluncem ozařovaný předmět vrhá stín a podle aktuální pozice stínu lze určit čas. Určování času je matematicky odvozeno z kombinace dvou základních pohybu Zem ...

                                               

Swiss Made

Swiss Made je označení pro hodinky a další výrobky, u nichž je minimálně 50 % použitých komponentu vyrobeno ve Švýcarsku a současně jejichž finální montáž probíhá ve Švýcarsku. V současnosti se jedná více než o značku kvality pouze o marketingový ...

                                               

Šachové hodiny

Šachové hodiny jsou dvojice spřažených časoměrných zařízení, které se přepínají tak, aby vždy jedno zařízení šlo a druhé stálo. Používají se v šachu a jiných hrách pro dva hráče k odměřování času na přemýšlení. Na začátku hry má každý hráč přiděl ...

                                               

Tachymetrická stupnice

Tachymetrická stupnice slouží ve spojení se stopkami k měření rychlosti pohybu pozorovatele na předem známou vzdálenost. Tachymetrická stupnice bývá umístěna po obvodu ciferníku některých analogových hodinek s funkcí stopek. Na rozdíl od telemetr ...

                                               

Telemetrická stupnice

Telemetrická stupnice slouží k měření vzdálenosti mezi pozorovatelem s hodinkami a objektem, který je zdrojem viditelného signálu a zároveň silného zvuku. Telemetrická stupnice bývá umístěna po obvodu ciferníku některých analogových hodinek s fun ...

                                               

Tourbillon

Tourbillon je doplňkové zařízení mechanických kapesních nebo náramkových hodinek, které kompenzuje rozdíly chodu v ruzných polohách tím, že se jeho setrvačka a krok pravidelně otáčí.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →