ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 153                                               

Menologium císaře Basileia II.

Menologium císaře Basileia II. je jedno z hlavních děl byzantského knižního malířství, obsahuje 430 iluminovaných vyobrazení světcu. Bylo vytvořeno kolem roku 1000 pro císaře Basileia II. v jeho dvorské iluminátorské dílně v Konstantinopoli.

                                               

Římské martyrologium

Martyrologium Romanum je oficiální seznam světcu uznávaných římskokatolickou církví. Církevní kalendář puvodně obsahoval nepohyblivé svátky a u nich byla připojena tabulka udávající datum slavení Velikonoc. Papež Pavel VI. roku 1969 schválil jeho ...

                                               

Sanktorál

Sanktorál je část liturgického kalendáře obsahující svátky světcu, které jsou vázané na konkrétní datum. Jako sanktorál latinsky proprium de sanctis se označuje také část určité liturgické knihy zejména se jedná o misál a breviář s proměnnými lit ...

                                               

Temporál

Temporál je část liturgického kalendáře obsahující rozdělení liturgického roku na jednotlivá liturgická období, jakož i svátky, které připomínají nějakou událost z dějin spásy. Jako temporál latinsky proprium de tempore se označuje také část urči ...

                                               

Všeobecný římský kalendář

Všeobecný římský kalendář je celosvětově platný liturgický kalendář pro katolíky římského ritu. Nynější verze byla vytvořena Kongregací pro bohoslužbu a svátosti a platí od 1. ledna 1970. Jeho doplněním o další slavnosti, svátky a památky a místn ...

                                               

Březen

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce se odvozuje od březosti samic zvířat. Druhý výklad odkazuje na rašení bříz. V mnoha evropských jazycích je název měsíce odvozen od latinského Martius, což ...

                                               

Červen

Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto. Jméno červen je odvozováno rozmanitě, například pánové Rakowiecki a Leška viděli jeho puvod v červenání ovoce a jahod v tomto měs ...

                                               

Červenec

Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 31 dní. Červenec začíná stejným dnem v týdnu jako duben a v přestupném roce začíná a končí jako leden. V puvodním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy "Pátý". V ro ...

                                               

Duben

Duben je podle gregoriánského kalendáře čtvrtý měsíc v roce. Má 30 dní. Český název měsíce se odvozuje od dubu, kterým během tohoto měsíce začíná rust listí. V mnoha evropských jazycích je název měsíce odvozen od latinského Aprilis. Puvod tohoto ...

                                               

Květen

Květen je podle gregoriánského kalendáře pátý měsíc v roce. Má 31 dní. Český název květen vytvořil filolog a překladatel Josef Jungmann v roce 1805, když překládal román Atala aneb láska dwau diwochu na paušti od francouzského spisovatele Chateau ...

                                               

Leden

Leden je podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází od slova led – měsíc ledu. Ve východní Evropě byl tento měsíc puvodně označován jako měsíc vlka. V mnoha jazycích je název měsíce odvozen od latinsk ...

                                               

Listopad

Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Listopad začíná stejným dnem v týdnu jako březen. Název je odvozen od padání listí, které je v toto roční období ve středoevropských přírodních podmínkách typické. V římském ...

                                               

Měsíce v českých dějinách

Jména některých kalendářních měsícu se tradičně používají pro označení některých zlomových událostí v českých dějinách. Leden 1968 Povstání ve Vídni v březnu 1848 vedlo k odstoupení nepopulárního kancléře Metternicha, zrušení cenzury a příslibu ú ...

                                               

Prosinec

Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným dnem v týdnu jako září. 21. prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. V tento den je na sev ...

                                               

Říjen

Říjen je desátý měsíc roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název October znamená osmý měsíc a je odvozen z Římského kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. Slunce je začátkem ří ...

                                               

Srpen

Srpen je osmý měsíc roku gregoriánského kalendáře. Má 31 dní. České jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí, žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku. ...

                                               

Únor

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Jako nejkratší z měsícu má 28 dní, v přestupném roce 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český název měsíce odvozují jazykovědci od noření se ledových ker do vody. V mnoha jazyc ...

                                               

Září

Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim. Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což znamená "za říje" ; odvozování od slunečního záření je pouze lidovou etymol ...

                                               

Brit mila

Brit mila, v aškenázské výslovnosti a v jidiš také bris mile nebo zkráceně bris je židovský náboženský obřad, který vítá narozené židovské chlapce do svazku mezi Bohem a Izraelem. Jeho podstatou je rituální obřízka provedená mohelem, obvykle za p ...

                                               

Narozeniny

Výrazem kulatiny kulatá životní jubilea jsou označovány narozeniny, kdy je počet let dané osoby tzv. kulatý. Životnímu jubileu je zpravidla věnována větší pozornost, než "klasickým" narozeninám. Osoby narozené 29. února v přestupném roce mají nar ...

                                               

Pidjon ha-ben

Pidjon ha-ben je duležitý židovský rituál, který spočívá ve vykoupení prvorozeného dítěte. V současnosti je stále dodržován, obzvláště ortodoxními Židy.

                                               

Simchat bat

Simchat Bat je židovský novodobý obřad k oslavě narození dcery. V dřívějších dobách narozená holčička dostávala jméno při vyvolání otce ke čtení z Tóry v synagoze.

                                               

24. únor

24. únor je 55. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 310 dní. Svátek slaví Matěj a Matyáš. V puvodním římském republikánském kalendáři se právě mezi 23. únor svátky Terminalia a 24. únor svátek Regifugium vkládal den přest ...

                                               

29. únor

29. únor je 60. den roku podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku zbývá 306 dní. Svátek má Horymír. Tento den se vyskytuje pouze v přestupném roce.

                                               

30. únor

V gregoriánském kalendáři má únor 28 nebo 29 dní. Avšak třikrát v historii vybraných zemí měl 30 dní. Švédské království ke kterému patřilo v té době i Finsko plánovalo přechod z juliánského kalendáře na gregoriánský počínaje rokem 1700 vynechání ...

                                               

Adar

Adar je šestý měsíc občanského a dvanáctý měsíc biblického židovského kalendáře. Jedná se o zimní měsíc, který trvá 29 dní. Jelikož je židovský kalendář lunární, dochází k tomu, že se adar každoročně posunuje směrem blíže lednu. Tím by ovšem došl ...

                                               

1. století

70–80 bylo v Římě vystavěno Koloseum. v srpnu 79 byly Pompeje a Herculaneum zničeny během erupcí Vesuvu. 98 se římským císařem stal Traján, za jehož vlády dosáhla Římská říše na přelomu 1. a 2. století svého největšího rozsahu. 8 svrhl Wang Mang ...

                                               

1. století př. n. l.

46 př. n. l. provedl Julius Caesar reformu Římského kalendáře. Juliánský kalendář byl využíván až do roku 1582, kdy po reformě papeže Řehoře XIII. došlo postupně k přechodu na Gregoriánský kalendář. 52 př. n. l. porazila římská vojska Julia Caesa ...

                                               

2. století

cca 144 exkomunikovala církev Markióna ze Sinopé. Jeho učení položilo základ markionismu. 122–128 zbudovali Římané z příkazu císaře Hadriána v severní Anglii opevnění známé jako Hadriánuv val, jež mělo od severu bránit římskou provincii Británie. ...

                                               

2. století př. n. l.

22. června 168 př. n. l. porazilo římské vojsko Makedonce v bitvě u Pydny, což v Makedonii vedlo ke konci vlády dynastie Antigonovcu. 185 př. n. l. založil Pušjamitra Šunga po pádu Maurjovské říše dynastii Šunga. 121 př. n. l. byl v Římě zavraždě ...

                                               

3. století

3. století je období mezi 1. lednem 201 a 31. prosincem 300 našeho letopočtu. Jedná se o třetí století prvního tisíciletí. V tomto století prodělala Římská říše tzv. krizi třetího století. V oblasti Persie byla vystřídána vládnoucí dynastie Arsak ...

                                               

3. století př. n. l.

298 př. n. l. vypukla třetí samnitská válka. 10. září 210 př. n. l. zemřel první císař sjednocené Číny Čchin Š’-chuang-ti. 205 př. n. l. skončila první makedonská válka. 280 př. n. l. byla dokončena stavba majáku na ostrově Faru. 295 př. n. l. po ...

                                               

4. století

cca 375 vytlačili Hunové kmeny Gótu z oblasti Černého moře směrem na západ. Tato událost bývá tradičně označována za počátek tzv. Stěhování národu. 383 se odehrála bitva u řeky Fej. 11. května 330 dal římský císař Konstantin I. Veliký přejmenovat ...

                                               

4. století př. n. l.

4. století př. n. l. začalo 1. ledna 400 př. n. l. a skončilo 31. prosince 301 př. n. l. Pro toto staletí je charakteristický rozvoj starověkého Řecka, kdy se šířil vliv řecké kultury. Ta se s přibývajícími řeckými koloniemi ve východním Středomo ...

                                               

5. století

481 založil Chlodovík franskou říši. 454 porazila koalice germánských kmenu armádu Hunu v bitvě u Nedao. Tato porážka předznamenala zánik hunské říše. 22. června – 10. července 431 proběhl Efezský koncil. 455 vyplenili Vandalové vedení Geiseriche ...

                                               

5. století př. n. l.

409 př. n. l.: Kartáginci napadli Sicílii. 406 př. n. l.: Athény porazily Spartu v bitvě u Arginuských ostrovu, Kónonova blokáda byla odvolána. 403 př. n. l.: Thrasybúlos obnovil athénskou demokracii a poskytl téměř všeobecnou amnestii. 403 př. n ...

                                               

6. století

553 zasedal druhý konstantinopolský koncil. 529–534 bylo za vlády byzantského císaře Justiniána v díle Corpus iuris civilis kodifikováno římské právo. 532 proběhlo v Konstantinopoli povstání Níká proti císaři Justiniánovi. 501–507 dal zakladatel ...

                                               

6. století př. n. l.

6. století př. n. l. začalo 1. ledna 600 př. n. l. a skončilo 31. prosince 501 př. n. l. V tomto století dosáhla vrcholu tzv. Doba osová. Doba kdy ve čtyřech na sobě nezávislých kulturních prostorech současně povstaly filozofické a náboženské tra ...

                                               

7. století

7. století je období mezi 1. lednem 601 a 31. prosincem 700 našeho letopočtu. Jedná se o sedmé století prvního tisíciletí. V tomto století prožívala Byzantská říše hluboký útlum kvuli silnému tlaku Sásánovské říše, Avaru a Slovanu. Římsko-perské ...

                                               

7. století př. n. l.

Vznikly první mince. Rozkvět etruské civilizace v Itálii. Řekové kolonizují západní Středomoří, dostávají se do jižní Itálie, na Sicílii a do jižní Francie.

                                               

8. století

8. století je období mezi 1. lednem 701 a 31. prosincem 800 našeho letopočtu. Jedná se o osmé století prvního tisíciletí. Na počátku tohoto století se Arabum v rámci islámské expanze podařilo obsadit severoafrické pobřeží i Pyrenejský poloostrov ...

                                               

8. století př. n. l.

Osmé století před naším letopočtem začalo v roce 800 př. n. l. a skončilo v roce 701 př. n. l. Bylo to období největšího rozmachu Novoasyrské říše, jejímž hlavním městem se stalo Ninive. V Egyptě panovala třetí přechodná doba. Na Apeninském poloo ...

                                               

9. století

9. století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 801 a 31. prosincem 900 našeho letopočtu. Jedná se o deváté století prvního tisíciletí. Křesťanská Evropa se v tomto století ocitla pod náporem nájezdu Arabu, Vikingu a Maďaru.

                                               

9. století př. n. l.

854 nebo 853 př. n. l. – Asyrský král Salmanassar III. svádí u Karkaru někdy Qarqaru na řece Orontu bitvu s "koalicí 12 syrských králu" pod vedením damašského krále Ben Hadada. Koalice se účastnili kromě syrských tj. především kenaánských – Izrae ...

                                               

10. století

10. století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 901 a 31. prosincem 1000 našeho letopočtu. Jedná se o desáté a zároveň poslední století prvního tisíciletí.

                                               

10. století př. n. l.

Na Blízkém východě začala doba železná, v Řecku trvalo temné období. V Mezopotámii se formovala Novoasyrská říše. Ve Střední Evropě probíhala kultura popelnicových polí.

                                               

11. století

Jedenácté století je podle Gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1001 a 31. prosincem 1100 našeho letopočtu. Jedná se o první století druhého tisíciletí. V Evropě bývá jedenácté století považováno za počátek éry vrcholného středověku. Pr ...

                                               

11. století př. n. l.

Asýrie: Tiglatpilesar I. †1076, Ašaréd-apil-Ekur †1074, Aššur-bél-kala †1056, Eríba-Adad II. †1054, Šamší-Adad IV. †1050, Aššurnasirpal I. †1031, Salmanassar II. †1019, Aššur-nárárí IV. †1013, Aššur-rabi II. Babylonie: Marduk-Nádin-Achché †1084, ...

                                               

12. století

kolem roku 1130 je v Evropě známa výroba alkoholu pomocí destilace kolem roku 1180 první využití větrného mlýna v Evropě kolem roku 1110 se ve střední Evropě rozšiřuje těžba černého uhlí kolem roku 1130 byl v Číně vynalezen střelný prach některé ...

                                               

12. století př. n. l.

1200 př. n. l. 1155 př. n. l. poslední kassitský král Babylónie Enlil-nádín-achché svržen Elamskými. zánik města Chattušaš a konec samostatnosti Chetitské říše 1159 př. n. l. výbuch sopky Hekla na Islandu, jež měl dramatický dopad na změnu klimat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →