ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 15                                               

Fireshow

Pojem fireshow nebo také ohnivá show představuje druh živého umění či zábavy, který zahrnuje všechny typy výstupu, jež do sebe zapojují manipulaci s ohněm. Ve fireshow se obvykle používají rekvizity s jednou či více hlavicemi, které byly zhotoven ...

                                               

Happening

Happening je výraz se širší škálou významu. Muže označovat mítink, příležitostné mimořádné shromáždění, ale některé slovníky uvádějí jako základní nebo dokonce jediný význam používání netradičních uměleckých forem a prvku se záměrem šokovat nebo ...

                                               

Heptalogie

Označení filmová heptalogie je pojem zavádějící resp. nemusí být stálý, neboť u komerčně úspěšných filmu mohou být dotáčena jejich další pokračování. Nikdo proto nemuže říci, zdali to, co je dnes charakterizováno jako heptalogie, nebude zítra nap ...

                                               

Hexalogie

Označení filmová hexalogie je pojem zavádějící resp. nemusí být stálý, neboť u komerčně úspěšných filmu mohou být dotáčena jejich další pokračování. Nikdo proto nemuže říci, zdali to, co je dnes charakterizováno jako hexalogie, nebude zítra např. ...

                                               

Hmotová kompozice

Hmotová kompozice řeší složení hmot tvaru, mezi které patří abstraktní tvary, geometrická tělesa, figurální tvary a jejich případnou kombinaci. Povrchy hmot mohou mít ruzné složení nebo barvu. Hmotová kompozice se využívá v sochařství, architektu ...

                                               

Christies

Christies je světový aukční dum obchodující puvodně s předměty umělecké činnosti a výtvarného umění. V současné době má čtyři centrály: Londýn, New York, Paříž a Hongkong; obchoduje rovněž s technickými památkami a sběratelskými kuriozitami.

                                               

Imaginativní malba

Imaginativní umění je označení tendence přítomné v českém umění od generace skupiny Devětsil až k válečnému a poválečnému surrealismu, jak je uvedeno v úvodní stati k výstavě Imaginativní malířství 1930–1959 v Alšově jihočeské galerii konané v ro ...

                                               

Indické umění

Indické umění je velmi rozmanité, což je zapříčiněno širokou škálou často velmi ruznorodých kulturních, sociálních a náboženských tradic, které se v pruběhu staletí na Indickém poloostrově nacházely. Z historického hlediska by se dalo umění Indie ...

                                               

Kabinet kuriozit

Kabinet kuriozit jsou výkladové sbírky předmětu a artefaktu, které vznikaly především v Evropě v době renesance, a jejichž zařazení dodnes není zcela přesně určeno. Puvodní výraz kabinet označoval spíše místnost, později, v přeneseném smyslu též ...

                                               

Krásná umění

Krásná umění je souhrnné označení pro takové umělecké projevy, které byly vytvořeny z duvodu estetických nebo konceptuálních. Nespadá sem tedy užité umění. Nejčastěji se dnes pojem krásná umění používá pro označení vizuálních uměleckých děl nebo ...

                                               

Kýč

Kýč je druh umění, které se snaží sentimentálně zapusobit pomocí jednoduchých, přehnaných emocí. Ty se snaží prezentovat jako velkolepější, než ve skutečnosti jsou. Často je označován za nízké umění. Toto označení se začalo používat v 19. století ...

                                               

Literatura

Literatura neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textu, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevu. Kromě umělecké literatury se k ní v tomto smyslu řadí také odb ...

                                               

Master class

Master class je lekce věnovaná studentum určitého oboru nějakým odborníkem na tento obor. Nejčastěji se jedná o hudbu, ale běžné je ale také u malby, dramatu, filmu či jakéhokoli umění, které je podmíněno rozvojem určitých dovedností.

                                               

Mecenáš

Mecenáš je člověk, který nezištně podporuje umění, resp. umělce. Od konce 20. stol. se toto označení šíří i mimo oblast kultury a umění, což přesahuje puvodní význam. Slovo připomíná památku Gaia Cilnia Maecenata asi 70–8 př. n. l., puvodem z Arr ...

                                               

Místně specifické umění

Místně specifické umění, neboli instalace in situ je instalace navržená pro konkrétní prostor, se kterým se dále pracuje. V daném prostoru jsou vytvářeny nové souvislosti, prostor je propojován, či naopak rozdělován, muže vznikat jakási architekt ...

                                               

Mural art

Mural art je moderní umělecký směr zaměřený na velkoplošnou malbu na stěny ve veřejném prostoru. Na rozdíl od street artu či grafitti, které vznikají jako ilegální aktivita, muralartová díla jsou většinou objednána majitelem stěny za účelem její ...

                                               

Múzy

Řecké múza je odvozeno od slovesa maomai, usilovat, toužit. Pro staré Řeky nebyly umělecké výkony básníku, tanečníku a hudebníku jejich dílem, nýbrž pocházely z božské inspirace. Tu básníkovi poskytují múzy, proto se na začátku básně už od Homéra ...

                                               

Námět

Námět je označení tématu či předmětu, který slouží tvurci, umělci, vědci, vynálezci nebo výzkumníkovi jako zdroj inspirace pro jeho tvorbu. Námětem muže být jak myšlenka nebo i jakákoli skutečnost, například jiné umělecké dílo, příběh ze života, ...

                                               

Národní fotogalerie Marubi

Fotografické studio "Marubbi" založil v roce 1856 ve Skadaru fotograf, malíř, sochař a architekt Pietro Marubi. Národní fotogalerie "Marubi" byla vytvořena v roce 1970 poté, co Kel Marubi daroval státu osobní archiv tří generací, asi 150 000 nega ...

                                               

Oktalogie

Označení filmová oktalogie je pojem zavádějící resp. nemusí být stálý, neboť u komerčně úspěšných filmu mohou být dotáčena jejich další pokračování. Nikdo proto nemuže říci, zdali to, co je dnes charakterizováno jako oktalogie, nebude zítra např. ...

                                               

Pasta Oner

Pasta Oner, vlastním jménem Zdeněk Řanda, je český umělec. Coby tvurčí osobnost se Pasta Oner v posledních letech profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných galerijních provozu, ve kterých snoubí a zároveň i překračuje klasické žánrové ...

                                               

Open Air Program

Open Air program je součástí mezinárodního divadelního festivalu Divadlo evropských regionu, který se koná každý rok koncem června v Hradci Králové. Jedná se o nesoutěžní přehlídku divadel, experimentu i site-specific, která doprovází hlavní prog ...

                                               

Padělání

Padělání je proces vytváření padělku, tj. vytváření, přizpusobení nebo imitace nějakého objektu, statistiky nebo dokumentu, jehož cílem je mystifikace, změna v jeho vnímání veřejností nebo zisk z jeho prodeje. Kopie, repliky a reprodukce nejsou p ...

                                               

Padělek

Padělek, falzifikát nebo falzum je předmět, který se vydává za jiný, obvykle cennější předmět. Jeho puvodce je padělatel nebo falzátor a jeho činnost je označována jako padělání. Padělky se vyskytují v mnoha oblastech, počínaje platidly, listinam ...

                                               

Paleoart

Paleoart je výtvarný obor zabývající se rekonstrukcí života v pravěku a zobrazováním jednotlivých pravěkých organismu. Dlouhou dobu se jednalo o malou oblast fiktivní výtvarné tvorby, v současnosti už se však paleoartu věnují desítky až stovky um ...

                                               

Pentalogie

Pentalogie je umělecké dílo o pěti relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově. Jednu z prvních pentalogií mužeme najít již v Bibli ve Starém zákoně. Jedná se o Tóru, řecky Pentateuch neboli Pět knih M ...

                                               

Pouncing

Pouncing je umělecká technika používaná pro kopírování obrazu. Je technika používaná pro vytváření kopií z náčrtu či hotového obrazu. Pouncing je po staletí běžnou technikou sloužící k vytváření kopií portrétu a dalších děl, které byly dokončeny ...

                                               

Skeumorfismus

Skeuomorf je odvozený objekt, který imituje funkční prvky originálu. Skeuomorfismus označuje vytváření takovýchto skeuomorfu.

                                               

Sny v umění

Odkazy na sny v umění jsou stejně staré jako literatura sama: Příběh o Gilgamešovi, Bible a Ilias, to všechno popisuje sny hlavních postav a jejich významy. Nicméně, sny jako umění byly vyvinuty až později, přestože neexistuje žádný zpusob jak zj ...

                                               

Strana maďarského dvouocasého psa

Strana maďarského dvouocasého psa nebo Maďarská strana dvouocasého psa, maďarsky Magyar Kétfarkú Kutya Párt, zkráceně MKKP, je recesistická politická strana v Maďarsku, založená v roce 2006 v Segedíně. Projevem strany je především Street art umění.

                                               

Street art

Vzhledem k tomu, že tradiční graffiti umělci používají nespoutané spreje k tvorbě svých děl, street art zahrnuje mnohem více médií a technik, jako jsou wheatpasting, nálepky, stencil graffiti šablonové graffiti, tvorbu mozaik, video projekci a st ...

                                               

Synestezie

Synestezie je sdružení dvou nebo více smyslových vjemu člověka. Jde o zpusob vnímání, kdy puvodní vjem jednoho smyslu vyvolá vjem smyslu jiného, resp. je k puvodnímu přiřazen. Muže jít i o sdružení ruzných vjemu, které by patřily stejnému smyslu, ...

                                               

Branislav Šimončík

Svou kariéru fotografa začal jako dokumentární fotograf. Za svou sérii fotografii kubánských boxeru z Guantánana získal ocenění Fuji Press Photo, avšak velmi brzy přesedlal na módní a portrétní fotografii. Jeho módní editoriály a umělecké projekt ...

                                               

Tanec

Tanec je pohybová společenská nebo sportovní aktivita, provozovaná převážně za doprovodu hudby. Tanec muže navodit lepší náladu, a také je vyjádřením pocitu tanečníka nebo choreografa, který choreografii vymyslel. Tanec tedy muže být považován za ...

                                               

Tetralogie

Tetralogie je umělecké dílo o čtyřech relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově. Puvod tetralogie mužeme najít již v antickém Řecku, kdy v Athénách o slavnostech Dionýsových soutěžili řečtí básníci s ...

                                               

Trilogie

Trilogie je umělecké dílo, nejčastěji literární, o třech relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově. Puvodně se tímto názvem označoval antický soubor tří tragédií, se kterým soutěžili řečtí básníci v ...

                                               

Typografie

Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem. Dělí se na mikrotypografii a makrotypografii. Mikrotypografie se zabývá uměleckou tvorbou písma. Makrotypografie se zabývá umístěním písma na stránku, proporcemi titulku, tex ...

                                               

Umělecká improvizace

S improvizovanými uměleckými výstupy se lze setkat v oblasti hudby, kde se tímto slovem nazývají i některé hudební skladby např. varhanní improvizace, klavírní improvizace apod., avšak improvizace většinou není zapsána do not – je tedy pokaždé ji ...

                                               

Umělecká škola

Umělecká škola je vzdělávací instituce s primárním zaměřením na výtvarné umění, zejména ilustrací, malířství, fotografie, sochařství a grafického designu. Umělecké školy mohou nabízet základní, střední, postsekundární nebo vysokoškolské programy.

                                               

Umělecké řemeslo

Umělecké řemeslo je obor lidské činnosti, v němž se ručně zhotovují umělecky hodnotné předměty, ať již záměrně profesionálním výtvarníkem, nebo bezděčně. Uměleckořemeslné produkty jsou souběhem tří komponent: vhodného masteriálu či materiálu, zpr ...

                                               

Umění Oceánie

Umění Oceánie shrnuje umělecká díla vytvořená puvodními obyvateli ostrovu Tichého oceánu a Austrálie, a to včetně tisíce kilometru vzdálených oblastí, jako je Havaj nebo Velikonoční ostrov. Toto území je rozděleno na čtyři části; vedle Austrálie ...

                                               

Unikát

Unikát označuje objekt, předmět nebo jev, který je jedinečný svého druhu. Je-li jedinečný a zároveň vzácný výskytem, nazývá se rarita. V umění: obecně platí, že každé vytvořené dílo je jedinečné, unikátní. Tato unikátnost vzniká jaksi samovolně, ...

                                               

Užité umění

Aplikované či užité umění je termín používaný pro umělecké prvky obsažené ve věcech každodenní potřeby, prumyslových a strojních výrobcích, které je tak člověku činí příjemnější při jejich použití a rozvíjejí jeho fantazii. Výtvory užitého umění ...

                                               

Vermont Studio Center

Vermont Studio Center je americkou soukromou institucí zaměřenou na tvurčí pobyty umělcu. Sídlí ve městě Johnson ve státu USA Vermont. Od ledna 2007 je prezidentem centra George Pearlman.

                                               

Vernisáž

Vernisáž je slavnostní otevření nějaké výstavy, které bývá zpravidla doplněno nějakým dalším uměleckým programem, na jehož počátku bývá pronesen krátký úvodní projev. Vernisáže mohou být jak zcela veřejné, tak i neveřejné resp. uzavřené. Uzavřené ...

                                               

Videomapping

Pro realizaci videomappingu jsou potřeba silné projektory, odpovídající programové vybavení a tma nebo alespoň šero. Pro přípravu kvalitní projekce je nutná předchozí znalost scény, často jsou vytvářeny 3D modely prostoru budovy nebo fasády domu, ...

                                               

Vietnamské umění

Vietnamské umění je umění, které vzniklo ve Vietnamu nebo je vytvořili Vietnamci v období od pravěku až do současnosti. Vietnamské umění má dlouhou a bohatou historii sahající až k Době kamenné roku 8000 př. n. l. Tisíciletá čínská nadvláda 2. st ...

                                               

Vintage print

Vintage printy se považují za originál uměleckého díla, jinak je možné získat libovolné množství kopií z jednoho negativu. Většinou to znamená, že tyto originály jsou podepsány autorem. Na trhu s uměním se tento termín používá ještě pro označení ...

                                               

Výtvarné umění

Výtvarné umění je umění vizuální. Lze jej dělit na zobrazovací umění, neboli mimetické umění, abstraktní umění, lidové umění atd. Hlavními obory výtvarného umění jsou malířství, sochařství, architektura, fotografie atd. V současném umění se rozdí ...

                                               

Výtvarný ateliér

Výtvarný ateliér je prostor, ve kterém tvoří umělec či umělci. Výraz ateliér muže také označovat místnost nebo byt, který slouží zároveň k bydlení i umělecké činnosti. Pokud je ateliér soukromý, jedná se často o jednoho umělce, případně o umělce ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →