ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146                                               

Terraformace

Terraformace či teraformace označuje též někdy i planetární inženýrství, avšak ve skutečnosti se jedná o jeden z jeho typu. Je to globální děj, při kterém dochází k záměrné přeměně atmosféry, teploty a přírodních podmínek přirozeného vesmírného t ...

                                               

Třetí světová válka

Třetí světová válka je hojně používané označení pro hypotetický globální vojenský konflikt, který by v budoucnu mohl nastat. Vzhledem k rozvoji vojenské techniky lze usuzovat, že v případné třetí světové válce by opravdu mohly být nasazeny zbraně ...

                                               

Velký křach

Velký křach je označení pro model budoucího vývoje vesmíru, který počítá s tím, že se jeho rozpínání zastaví a přejde ve smršťování, které nevyhnutelně skončí zánikem veškeré hmoty v singularitě. Poslední měření rychlosti vzdalování galaxií možno ...

                                               

Kevin Warwick

Kevin Warwick je britský vědec a profesor kybernetiky na Universitě v Readingu v Anglii. Je znám pro své studie zaměřené na propojení lidské nervové soustavy s počítačem, věnuje se také robotice. Byl to pravděpodobně první člověk, který si dobrov ...

                                               

Xenobot

Xenoboti, pojmenované po africké drápatce vodní, jsou mikroroboti schopní regenerace. Xenobot je biologický stroj s velikostí pod 1 milimetr široký, dostatečně malý pro možnost cestovat uvnitř lidského těla. Jsou vytvořeni z kožních a srdečních b ...

                                               

Osud

Osud je jak filozofický, tak i náboženský koncept, který vyjadřuje myšlenku, že události v životě člověka, světa a kosmu jsou předem určeny. Je to koncept založený na víře, že přirozenou podstatou jsoucna je trvalá, kosmická struktura. Křesťanstv ...

                                               

Ananké

Ananké je v řeckém antickém náboženství bohyně osudové nutnosti. Spolu s Chronem stojí na počátku vesmíru. Byla vnímána jako nejmocnější bytost, která řídí veškerý osud a okolností, což znamená, že smrtelníci, stejně jako bohové, ji respektují a ...

                                               

Moiry

Moiry jsou v řecké mytologii buď dcery bohyně osudové nutnosti Ananké, nebo jsou představovány jako dcery Dia a bohyně Themis. Jsou to bohyně osudu, životního údělu. Ve starších mýtech se uvádí, že jim podléhá i nejvyšší buh a neodváží se odporov ...

                                               

Slovanští duchové osudu

Předkřesťanští Slované věřili v existenci duchu kteří bdí nad lidským osudem a mužou jej ovlivnit. Mezi takové bytosti lze zařadit především Roda, zmiňovaného již v raných v ruských pramenech, chápaného některými badateli jako démon osudu. S ním ...

                                               

Sudička

Sudička je slovanský démon osudu, nejčastěji vystupující ve trojici, který určuje osud novorozence. Sudičky jsou známy především v západoslovanské a jihoslovanské kultuře, ve východoslovanské oblasti jejich místo zpravidla zaujímají Rožanice. Pod ...

                                               

Delfská metoda

Delfská metoda je expertní, resp. prognostická metoda skupinového hledání řešení. Spočívá v tom, že skupina expertu vytváří odhady a prognózy nezávisle na sobě, přičemž výstupy posléze shrnuje prostředník. Ty pak distribuuje pro další kola. Použí ...

                                               

Genetická prognóza

Genetická prognóza spočívá ve stanovení pravděpodobnosti s jakou čekané či plánované dítě bude v uvažovaném znaku zdravé či postižené. Závisí především na typu přenosu na segregačních poměrech. Genetickou prognózu definoval Harper v osmdesátých l ...

                                               

Odhad

Odhad je vypočítané nebo jen ze zkušenosti předpovězené více či méně přibližné určení výsledku nebo informace, která je využitelné, i když jsou vstupní data nekompletní, nejistá, nebo zašumělá.

                                               

Početí

Početí neboli koncepce je oplodnění lidského vajíčka. Spočívá v proniknutí spermie do zralého vajíčka. Postupně dochází k dělení vajíčka a vývoji lidského plodu. Doba od početí po porod se nazývá těhotenství a trvá pruměrně 280 dní.

                                               

Prognostika

Prognostika je věda o formulování prognóz. Její zařazení mezi samostatné vědecké disciplíny je přinejmenším sporné. V anglosaském světě je prognostika = forecasting považována za postup použitelný v mnoha oborech vědy a podnikání. Pouze v zemích ...

                                               

Projekce (vývoj)

Projekce popisuje vývoj nějakých ukazatelu, který je možný za nějakých předpokladu; obvykle jde o výsledek výpočtu. Je to duležitý pojem ve vědeckých textech popisujících možné cesty budoucího vývoje. V češtině se bez něj často nelze obejít v pře ...

                                               

Proroctví

Proroctví je ve všeobecném významu nějaká předpověď týkající se budoucnosti. Tedy že nějaká osoba či skupina lidí, popřípadě kniha, sdělí dopředu informaci o události či událostech, které se teprve stanou. V tomto bodě se podobá prognóze, která j ...

                                               

Předpověď počasí

Předpověď počasí je prognóza počasí, založená na využití poznatku o fyzikálních zákonitostech. Počasí je definováno mnoha faktory. K předpovědi počasí je třeba tyto faktory sledovat a k tomu slouží mnoho technických zařízení a přístroju. Nicméně ...

                                               

Vizionář

Vizionář je člověk, který dokázal nebo dokáže přijít s myšlenkami, které zřetelně, pravdivě a přesně předpovídají, odhadují nebo využívají stav něčeho, například společnosti nebo technologií, v budoucnosti. Předpovědi nebo odhady lidí, kteří jsou ...

                                               

Akademie science fiction, fantasy a hororu

Akademie science fiction, fantasy a hororu je české nezávislé sdružení odborníku na fantastický žánr založené roku 1995. Její hlavní činností má být hodnocení děl science fiction, fantasy či hororu vydaných na českém a slovenském trhu.

                                               

Alternativní historie

Alternativní historie se označuje jedno z klasických témat science fiction, vycházející z předpokladu, že určitá historická událost se stala jinak, než ve skutečnosti. Typickým představitelem alternativní historie je příběh popisující svět, v něm ...

                                               

Apokalyptická a postapokalyptická sci-fi

Apokalyptická a postapokalyptická sci-fi je speciálním podžánrem sci-fi, který operuje s katastrofou, která postihne lidstvo. V případě, že se děj odehrává během této katastrofy či krátce po ní, ocitají se hrdinové žánru v mezních situacích, v ni ...

                                               

Asociace fanoušku science fiction

Asociace fanoušku science fiction byla puvodně společenská organizace založená roku 1990. Knihy tento spolek vydával již od roku 1991, na nakladatelství literatury science fiction a fantasy s právní formou společnosti s ručením omezeným se změnil ...

                                               

Cena Janusze A. Zajdela

Cena Janusze A. Zajdela je polská literární cena udělovaná od roku 1984 v žánru science fiction a fantasy. Vítěze určí hlasování přítomných fanoušku na srazu Polcon, ti mohou vybírat z pěti nominovaných v každé ze dvou kategorií: povídka román

                                               

Cena Saturn

Cena Saturn je každoročně udělované ocenění, které je určeno především pro filmová a televizní díla a videozáznamy ze žánru science fiction, fantasy a horor. Cena Saturn je udělována v ruzných kategoriích americkou neziskovou organizací Akademií ...

                                               

Československý fandom

Československý fandom bylo hnutí příznivcu sci-fi literatury a filmu, z něhož se vytvořila společenská organizace sdružující mnohé SF kluby v Česku i na Slovensku.

                                               

Čtení na dovolenou

Čtení na dovolenou byla knižní edice zpočátku vázaných, ale později výhradně brožovaných knih menšího formátu, které vycházely od roku 1968 do roku 1992 v nakladatelství Odeon. V celém nakladatelství Odeon převažovala překladová literatura, ale v ...

                                               

Damon Knight Memorial Grand Master Award

Damon Knight Memorial Grand Master Award je cena, udělovaná organizací Science Fiction and Fantasy Writers of America. Je udělována žijícím spisovatelum za celoživotní úspěchy v oblasti scifi a / nebo fantasy. Oficiálně sice nejde o součást ceny ...

                                               

Druhý Doktor

Druhý Doktor je inkarnací Doctora, protagonisty z televizního serálu od BBC Doctor Who. Byl zvárněn hercem Patrickem Troughtonem. V seriálu je Doktor vylíčen jako mimozemšťan humanoidního vzhledu, který cestuje prostorem a časem ve své TARDIS zkr ...

                                               

Dysonova sféra

Dysonova sféra je hypotetická superkonstrukce, která by umožnila využití absolutně veškeré energie, kterou uvolňuje hvězda. Navrhl ji Američan Freeman Dyson, podle kterého také získala svuj název. Slunce a celý jeho planetární systém je uzavřen d ...

                                               

Encyclopedia Galactica

Encyclopedia Galactica je fiktivní encyklopedie budoucí lidské civilizace obsahující souhrn všech vědomostí nashromážděných mnohamiliardovou populací za tisíce let historie. Jméno evokuje největší tištěnou encyklopedii na světě – Encyclopædia Bri ...

                                               

Ertar

Ertar je sci-fi projekt zabývající se alternativní realitou. Popisuje pokročilou zemi, především vědecky a technologicky v předstihu před sousedními státy a naší realitou. Hledá kořeny a dusledky takového vývoje a snaží se pokud možno zábavnou fo ...

                                               

Fandom

Fandom je sdružení fanoušku sci-fi, fantasy, horroru a příbuzných žánru. Tento pojem lze aplikovat na skupinu lidí se společným zájmem, i když se netýká výše uvedených žánru.

                                               

Fiktivní kov

Fiktivním kovem je myšlen takový kov, které se objevují ve fiktivních příbězích, hlavně ve fantasy nebo vědecko-fantastických. Oplývají neskutečnými vlastnostmi nebo mají kouzelnou moc. Převážně se používají k výrobě složitých zařízení, zbraní mo ...

                                               

Future Gate

Future Gate je jediný festival science fiction filmu v Česku. Festival se zaměřuje jak na nejnovější sci-fi snímky z oblasti nezávislé evropské produkce, tak kultovní trháky, sci-fi anime, dokumenty, seriálové maratony a pásma krátkých filmu. Pop ...

                                               

Hard science fiction

Hard science fiction, nebo hard SF je podžánr science fiction charakteristický svým zaměřením na vědeckou správnost a přesnost. Termín hard SF byl poprvé použit Peterem Schuylerem Millerem v roce 1957. Puvodně se používal pro označení čisté scien ...

                                               

Humanoid

Výraz humanoid označuje libovolnou bytost, jejíž tělo se podobá člověku. V tomto smyslu pojem zahrnuje jednak primáty, jednak ruzná mýtická stvoření a umělé organismy, zvláště v kontextu science fiction a fantasy. Humanoidní robot se nazývá andro ...

                                               

Hyperprostor

Hyperprostor, nadprostor, případně také subprostor nebo podprostor je ve sci-fi žánru prostor odlišný od našeho vesmíru do kterého lze vstoupit pomocí nějakého energetického pole nebo zařízení ohýbajícího prostor. Hyperprostor je nějakým zpusobem ...

                                               

International Fantasy Award

Cena International Fantasy Award byla cena za nejlepší vědeckofantastické nebo fantasy literární dílo udělovaná v letech 1951–1957. Poté ji vytlačila cena Science Fiction Achievement Award známější pod názvem Hugo. V roce 1956 nebyla Internationa ...

                                               

Kardašovova škála

Kardašovova škála je stupnice, kterou navrhl v 60. letech 20. století sovětský a ruský astronom Nikolaj Semjonovič Kardašov pod zaujetím z tří až čtyř procentního nárustu světové spotřeby energie. Kardašovova stupnice pojednává o úrovni rozvoje d ...

                                               

Kyberimplantát

Kyberimplantát je implantát řízený počítačem. Odtud pochází právě předpona kyber která již svým názvem připomíná kybernetiku. Obecně řečeno, kyberimplantát má živočišnému organismu dodávat lepší schopnosti. Například místo ruky muže mít člověk im ...

                                               

Kyberprostor

Kyberprostor je virtuální počítačový svět, přesněji elektronické médium tvořící světovou, globální počítačovou síť, která je základem online komunikace. Je to rozsáhlá počítačová síť tvořena menšími, po světě rozesetými počítačovými sítěmi, které ...

                                               

Levá ruka boží

Levá ruka boží je kniha balancující mezi žánry science fiction a fantasy, jejímž autorem je britský spisovatel Paul Hoffman. Kniha byla poprvé vydána v roce 2010 a jedná se o první díl stejnojmenné trilogie. Druhý díl Čtyři poslední věci vyšel v ...

                                               

Mezihvězdný let

Mezihvězdným letem se označuje kosmický let mezi hvězdami. Největším problémem mezihvězdného letu jsou obrovské vzdálenosti mezi hvězdami. Do dnešní doby bylo navrženo mnoho konceptu mezihvězdných kosmických sond. Z finančních a technických duvod ...

                                               

MFantasy

MFantasy je český on-line magazín o fantasy, sci-fi a hororu, založený 9. 3. 2004 Miroslavem Kaletou. Ten byl až do 17. března 2010 jeho šéfredaktorem, nyní je hlavním správcem webu a jeho funkci převzal Ondřej Páleník. Jako jeden z prvních magaz ...

                                               

Military science fiction

Military science fiction, military SF je podžánr science fiction, kde je pozadím příběhu meziplanetární konflikt a jeho vojenské řešení. Hlavními postavami tohoto žánru jsou vojáci, žoldnéři a jiné osoby zařazené do posloupnosti velení nějaké voj ...

                                               

Mlok za zásluhy

Mlok za zásluhy je ocenění udělované organizací Československý fandom za literární, publicistické i organizační zásluhy o rozvoj žánru SF a fantasy i celého hnutí udělované od roku 1983.

                                               

Myši Natálie Mooshabrové

Myši Natálie Mooshabrové je sociální román Ladislava Fukse s prvky antiutopie, hororového příběhu, grotesky i fantastické pohádky. Pod povrchem hlavního, celkem obyčejného příběhu chudé stařeny lze vycítit krušnou atmosféru strachu a příběh je ta ...

                                               

Nadsvětelná rychlost

Nadsvětelná rychlost je rychlost větší než rychlost světla, jež činí z definice 299 792 458 metru za sekundu. To je podle současného vědeckého poznání prezentovaného Einsteinovou teorií relativity nejvyšší rychlost, kterou lze přenášet jakoukoli ...

                                               

New Weird

New Weird je současné literární hnutí. Autoři, kteří se k němu hlásí, pochází většinou z oblasti žánru science fiction, nebo fantastiky obecně. Hlavní myšlenka tohoto hnutí spočívá v tom, že by dílo mělo přerust žánr, ve kterém bylo napsáno. Auto ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →