ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 145                                               

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je zpusob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím gener ...

                                               

Uhlíková daň

Uhlíková daň je daň vybíraná podle obsahu uhlíku ve spalovaných fosilních palivech. Je to daň, která se uplatňuje v rámci tržního začlenění činností, vytvářejících negativní externality. Jedná se tedy o jeden z nástroju environmentální ekonomie.

                                               

Vesnická památková rezervace

Vesnická památková rezervace je vyšší stupeň plošné ochrany památkového území. VPR je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek. Jedná se o území se zachovanými stavbami lidového charakteru, tedy vesnice, děln ...

                                               

Voda

Voda, chemickým vzorcem H 2 O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá ...

                                               

Zelená úsporám

Zelená úsporám je rozsáhlý program Ministerstva životního prostředí ČR spravovaný Státním fondem životního prostředí, který poskytuje dotace pro energetické úspory. Je financován z prostředku získaných z prodeje emisních povolenek na vypouštění s ...

                                               

Zelený rust

Zelený rust je koncepce, která prosazuje využívání přírodních zdroju a lidské práce v souladu s principy udržitelného rozvoje. Zelený rust je jedním ze základních principu zelené ekonomiky.

                                               

Znečištění

Znečištění je ekologická újma, která znamená uvolnění environmentálních kontaminantu do přírodního prostředí. V zákoně o životním prostředí je definováno jako: "Vnášení takových fyzikálních, chemických nebo biologických činitelu do životního pros ...

                                               

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší je chemicko-fyzikálně-biologický stav v zemské atmosféře vyvolaný přírustkem znečišťujících látek v puvodní atmosféře, na nějž mohou navazovat a navazují procesy a reakce v zemské atmosféře, v jejichž dusledku se mění vlastnost ...

                                               

Znečištění vody

Znečištění vody je jeden z největších problému současného světa; výrazně totiž omezuje přístup určité části lidské populace k pitné vodě. Znečištěním vodních toku a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystému i ekosystému v jejich okolí. Znečiš ...

                                               

Znečišťující látky

Jako znečišťující látky se označují chemické a jiné látky, které svou přítomností v daném prostředí mají škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Muže jít o látky, které jsou do tohoto prostředí vnesené, nebo v něm druhotně vznika ...

                                               

Zpoždění (systémová dynamika)

Zpoždění je v systémové dynamice čas mezi příčinou, která zpusobí v systému změnu, a jejím dusledkem. Tyto příčiny a dusledky mohou být jak fyzické povahy, tak se muže jednat o informace. V tom případě mluvíme o zpoždění v informačních tocích. Zp ...

                                               

Zřídlo (systémová dynamika)

Zřídlo v systémové dynamice a teoretické ekologii označuje místo, ze kterého jsou čerpány suroviny, materiály nebo energie. Pruběh těchto materiálu nebo surovin, jejich zpracování, spotřebovávání, ukládání, rozdělování nebo slučování s jinými, je ...

                                               

Životní prostředí v Česku

Životní prostředí v Česku tvoří soustava četných přírodních prvku fungující jako komplexní a propojený systém. Téměř všechna odvětví lidské činnosti přicházejí do styku s životním prostředím a vzhledem k vysoké úrovni využití krajiny, prumyslové ...

                                               

Behaviorální ekonomie

Behaviorální ekonomie je obor ekonomie, který se zabývá dopady sociálních, kognitivních a emocionálních faktoru na ekonomické rozhodování jednotlivcu a institucí. Zatímco standardní ekonomie se zaměřuje na dusledky a vnější okolnosti lidského jed ...

                                               

Ekonomická antropologie

Jejím předmětem je komparativní výzkum ekonomických systému, procesu a institucí v tradičních i moderních společnostech v čase a prostoru. Puvodně byly v centru zájmu ekonomických antropologu analýzy ekonomických struktur a činností v tradičních ...

                                               

Ekonomie práce

Ekonomie práce je obor ekonomie, který zkoumá trh práce a jeho vztahy k ostatním ekonomickým činitelum. Základním zájmem je popis zákonitostí vztahu dodavatele práce a žadatelu o služby práce, především ve vztahu k faktorum, jako jsou mzdy, zisky ...

                                               

Sociální ekonomie

Pojem sociální ekonomie poprvé použil hrabě du Buat-Nançay v díle "Eléments de la politique ou recherche sur les vrais principes de l’économie sociale" v roce 1773. Historicky následovala tzv. světská normativní větev a v ní celá řada badatelu, k ...

                                               

Německý historický ústav ve Varšavě

Německý historický ústav ve Varšavě založený v roce 1993 je veřejnou výzkumnou institucí ve Varšavě. Od roku 2002 pusobí v rámci Nadace Maxe Webera, která zastřešuje německé humanitně vědné ústavy v zahraničí. Jeho posláním je výzkum polských a s ...

                                               

Stockholm International Peace Research Institute

Stockholm International Peace Research Institute je nezávislý mezinárodní institut, který věnuje se mírovému výzkumu konfliktu, kontrole zbrojení a odzbrojení. Poskytuje data, analýzy a doporučení založené na otevřených zdrojích pro politiky, výz ...

                                               

2022

Rok 2022 gregoriánského kalendáře začne v sobotu 1. ledna a skončí v sobotu 31. prosince. V České republice bude mít 252 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 8 jich připadá na mimovíkendové dny. Dle židovského kalendáře nastane ...

                                               

2023

Rok 2023 gregoriánského kalendáře začne v neděli 1. ledna a skončí v neděli 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 10 jich připadá na mimovíkendové dny. Dle židovského kalendáře nastan ...

                                               

2024

Rok 2024 gregoriánského kalendáře začne v pondělí 1. ledna, skončí v úterý 31. prosince a bude přestupný. V České republice bude mít 252 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 10 jich připadá na mimovíkendové dny. Dle židovského ...

                                               

2025

Rok 2025 gregoriánského kalendáře začne ve středu 1. ledna a skončí ve středu 31. prosince. V České republice bude mít 251 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 10 jich připadá na mimovíkendové dny. Dle židovského kalendáře nast ...

                                               

2026

Rok 2026 gregoriánského kalendáře začne ve čtvrtek 1. ledna a skončí ve čtvrtek 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 11 jich připadá na mimovíkendové dny. Dle židovského kalendáře na ...

                                               

2027

Rok 2027 gregoriánského kalendáře začne v pátek 1. ledna a skončí v pátek 31. prosince. V České republice bude mít 252 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 9 jich připadá na mimovíkendové dny. Dle židovského kalendáře nastane p ...

                                               

2028

Rok 2028 gregoriánského kalendáře začne v sobotu 1. ledna, skončí v neděli 31. prosince a bude přestupný. V České republice bude mít 250 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 10 jich připadá na mimovíkendové dny. Dle židovského ...

                                               

2029

Rok 2029 gregoriánského kalendáře začne v pondělí 1. ledna a skončí v pondělí 31. prosince. V České republice bude mít 250 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 11 jich připadne na mimovíkendové dny. Dle židovského kalendáře nas ...

                                               

2030

Rok 2030 gregoriánského kalendáře začne v úterý 1. ledna a skončí v úterý 31. prosince. V České republice bude mít 251 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 10 jich připadne na mimovíkendové dny. Dle židovského kalendáře nastane ...

                                               

2031

Rok 2031 gregoriánského kalendáře začne ve středu 1. ledna a skončí ve středu 31. prosince. V České republice bude mít 251 pracovních dnu a 13 státních a ostatních svátku, z toho 10 jich připadne na mimovíkendové dny. Dle židovského kalendáře nas ...

                                               

2032

2032 bude přestupný rok, který podle gregoriánského kalendáře začne ve čtvrtek 1. ledna. Bude to 32. rok třetího tisíciletí a 32. rok 21. století.

                                               

2033

Britské železniční spojení HS2 by mělo být dokončeno. 8. října – superměsíc a zatmění měsíce. Program ESA vyšle na Mars vesmírnou loď s Evropany. 18. května – unixtid dosáhne 2 000 ve 3:33:20 GMT.

                                               

2034

2034 bude běžný rok, který začne v neděli 1. ledna v gregoriánském kalendáři. Bude to 34. rok 3. tisíciletí, 34. rok 21. století. V arménském kalendáři nastane rok 1483, v hebrejském kalendáři nastane přelom roku 5794–5795 a v japonském kalendáři ...

                                               

2035

19. srpna – zatmění Měsíce 25. března – katolická velikonoční neděle. 2. září – částečně zatmění Slunce nad Korejským poloostrovem. Mistrovství Asie ve fotbale 2035 8. ledna – objekt 2002 AY1 se přiblíží k planetě Zemi.

                                               

2038

Rok 2038 gregoriánského kalendáře začne v pátek 1. ledna a skončí v pátek 31. prosince. Tento rok bude také nejpozdější možné datum Velikonoc, tedy 25. dubna.

                                               

2039

2039 bude běžný rok začínající v gregoriánském kalendáři v sobotu 1. ledna. Bude to 39. rok 3. tisíciletí, 39. rok 21. století, 9. rok 4. desetiletí.

                                               

2040

11. května – částečné zatmění Slunce. 4. listopadu – částečné zatmění Slunce. Smlouva o Antarktidě bude přezkoumána Obsah pylu v ovzduší bude v dusledku změn klimatu více než dvojnásobný oproti roku 2012.

                                               

2047

1. července – Vyprší padesátiletá smlouva na částečnou samostatnost Hongkongu zásada "jedna země, dva systémy", která začala platit při předání území Číně z rukou Británie 1. července 1997

                                               

2050

David Levy, badatel zabývající se umělou inteligencí, předpovídá, že v roce 2050 se sex s roboty, kteří budou nerozeznatelní od lidí, stane běžnou záležitostí. V listopadu 2006 varoval Achim Steiner, výkonný ředitel programu OSN pro životní prost ...

                                               

2060

Neznámé datum Hladiny moří se zvýší o 23-60 cm. Pruměrná teplota na Zemi se zvýší o 4°C. Čína a Indie budou ekonomicky rozvinutější než celý svět. Jedna třetina světové energie by mohla být podle Mezinárodní energetické agentury IEA solární.

                                               

2070

4. října – zatmění Slunce, viditelné z Jižní Afriky a Indického oceánu. Předpokládá se, že islám překoná křesťanství a stane se největším náboženstvím světa.

                                               

2080

21. března – zatmění Slunce, viditelné z Antarktidy a Indického oceánu. Podle The China Modernization Report se očekává, že Čína bude jednou z nejrozvinutějších zemí na světě. Měla by se dostat na úroveň Spojených státu na počátku 21. století.

                                               

2090

23. září – zatmění slunce 23. září 2090 pozorovatelné v Atlantském oceánu, první zatmění od roku 1999 viditelné z Velké Británie. Evropská rada pro energetiku a společnost Greenpeace tvrdí, že do roku 2090 muže být celý svět poháněn obnovitelnou ...

                                               

Vannevar Bush

Narodil se jako třetí dítě do rodiny evangelického pastora v Everettu ve státě Massachusetts. Byl pojmenován podle Johna Vannevara, rodinného přítele pojmenovat děti příjmením v USA není neobvyklé. Stejně jako jeho otec vystudoval Tufts College.

                                               

Clarkovy zákony

Britský autor vědeckofantastické literatury Arthur C. Clarke při práci na svých knihách formuloval tři obecná pravidla, známé také jako Clarkovy zákony. Z této Clarkovy trojice se nejvíce vžil a často je citován právě třetí zákon: Jakýkoliv typ v ...

                                               

Globální mozek

Globální mozek je hypotetická konstrukce, která se skládá z širokého konceptu témat a teorií. Tyto, ač často nejednotné je možné formulovat do následující definice: "globální mozek je metaforickým vyjádřením globální informační sítě, která předst ...

                                               

Globální riziko

Globální rizika jsou taková rizika, jež svou povahou ohrožují životní prostředí a život, ať již jako celek či jeho jednotlivé části, a to v globálním měřítku. Při zkoumání globálních rizik docházíme k poznání, že to, co je pro jeden druh např. pr ...

                                               

Jaderný holokaust

Jaderný holokaust, jaderná apokalypsa nebo též atomový holokaust je označení teoretického scénáře, který popisuje rozsáhlou destrukci a šíření radioaktivního spadu zpusobenou jadernými zbraněmi, kvuli kterým dojde k zhroucení společnosti a samotn ...

                                               

Megastavba

Megastavba je taková člověkem vytvořená stavba, která dosahuje na současné podmínky ohromných rozměru. Příklady megastaveb, existujících již v dnešní době jsou například Velká čínská zeď, umělé ostrovy, přehrada Tři soutěsky či Velký hadronový ur ...

                                               

Megatrendy

Megatrendy je označení pro rozsáhlé vývojové tendence, jež započaly v minulosti, probíhají v současnosti a budou pokračovat do budoucnosti. Pokud probíhají v celosvětovém měřítku, používá se pro ně označení globální megatrendy. Koncepci megatrend ...

                                               

Mooruv zákon

Mooruv zákon je empirické pravidlo o exponenciálním rustu výpočetního výkonu obvodu v elektronice, které roku 1965 vyslovil chemik a spoluzakladatel firmy Intel Gordon Moore. Puvodní znění bylo: "počet tranzistoru, které mohou být umístěny na int ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →