ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 141                                               

Číše

Číše, zdrobněle číška je nádoba na nápoje užívaná k pití, skleněná, kovová, keramická či z jiného materiálu, zpravidla štíhlého kónického nebo válcového tvaru. Na rozdíl od poháru nemá nohu. Jde o pojem užšího významu než sklenice, která muže být ...

                                               

Eucharistie

Eucharistie je jedna ze základních součástí křesťanského náboženství. Připomíná se při ní Poslední večeře Ježíše Krista. Křesťané věří, že chléb a víno mají po proměnění podstatu Těla a Krve Kristovy, které potom přijímají. Pojmem eucharistie se ...

                                               

Food carving

Food carving je originální kuchařská technika, při které se z ovoce nebo do ovoce a zeleniny vyřezávají ruzné tvary a ornamenty. Ovoce i zelenina se loupou, krájí, oškrabují, vykrajují a vydlabávají do mnoha ruzných tvaru podle fantazie.

                                               

Hrnek

Hrnek, hrneček či koflík je picí menší nádoba. Muže sloužit pro rozlévání nápoju z větších nádob, pití nápoju nebo polévek. Oproti sklenici mívá jednu nebo dvě úchytky, nazývané "ucho” nebo ouško, které usnadňují přenášení horkých nápoju jako je ...

                                               

Konvička

Konvička je malá konvice, to jest skleněná, keramická, porcelánová nebo kovová nádobka s hubičkou či rourkou k servírování a nalévání nápoju a s ouškem k uchopení.

                                               

Paštika Terrine

Paštika Terrine je tradiční francouzský pokrm. Jedná se o paštice podobný bochník připravovaný z mletého vepřového či rybího masa a aspiku. Někdy je vepřové nahrazeno zvěřinou, především bažantím či zaječím masem. Terrine se tradičně se připravuj ...

                                               

Plýtvání potravinami v Číně

Plýtvání potravinami v Číně narušuje potravinovou bezpečnost. Jejich řešení muže přinést ekonomické, sociální a environmentální přínosy. Více než polovina celosvětového potravinového odpadu přichází z Asie. Čína je jednou z hlavních zemí, která k ...

                                               

Příjem potravy

Příjem potravy je proces zajišťující živočichum výživné látky jakožto zdroj energie pro život a materiálu pro rust. Příjem potravy je nezbytný pro přežití; tzv. masožravci se živí jinými živočichy, býložravec konzumují rostlinný materiál, všežrav ...

                                               

Sklenice

Sklenice je nádoba používaná při stolování k servírování a pití nápoju, k jídle pochutin nebo k jejich uchovávání. Vyrábí se většinou foukáním nebo lisováním z pruhledného nebo prusvitného skla o ruzné tloušťce, v závislosti na druhu nápoje, pro ...

                                               

Slámka

Slámka neboli brčko je drobná kuchyňská a gastronomická pomucka umožňující nasávání nápoje z nádoby bez kontaktu úst s hladinou nápoje. Je to vlastně dlouhá tenká trubička, která je jedním koncem ponořena do nápoje a druhým koncem je nápoj nasává ...

                                               

Stolování

Stolování je souhrn společenských pravidel a estetických norem, která se týkají hygieny, prostírání a vybavení stolu nádobím i náčiním, správného chování při jídle, pití a obsluhy. Stolování označuje i přípravu a úpravu stolu, židlí a prostředí j ...

                                               

Takeru Kobajaši

Takeru Kobajaši je japonský profesionální účastník soutěží jedlíku, vystupující pod přezdívkou tsunami. Měří 173 cm a váží 58 kg. Je šestinásobným vítězem závodu v pojídání hot dogu, který pořádá řetězec rychlého občerstvení Nathans Famous každor ...

                                               

Talíř

Talíř je jídelní nádobí, obvykle okrouhlá miska s plochým okrajem, na niž se podává jídlo. Od mísy se ale talíř liší právě svým do plocha zalomeným okrajem, který miska nemá. Vyrábí se z porcelánu, skla, keramických materiálu, plastických hmot a ...

                                               

Vlivy čaje na zdraví

Účinku pití čaje na lidský organismus je velmi mnoho. Již při jeho objevení Číňany byly čaji přisuzovány i mnohé léčivé účinky, zejména při léčení kožních onemocnění. Využívá se však i při léčení střevních a žaludečních obtíží. Samotné pití čaje ...

                                               

Wolt

Wolt je online kurýrní služba pro rozvoz jídla, založena ve Finsku v roce 2014. V současnosti pusobí ve více než 20 zemích světa včetně Česka, kde spolupracuje s přibližně 1 300 provozovnami a rozváží jídlo ve čtyřech městech – Praze, Brně, Ostra ...

                                               

Wrap

Wrap je pokrm tvořený plochým chlebem zvaným flatbread omotaným kolem náplně. Náplň je obvykle tvořena studenými plátky masa spolu s dalšími surovinami, jako je trhaný salát, krájená rajčata, houby, slanina, cibule, sýr, pico de gallo, guacamole ...

                                               

Základní potraviny

Základní potraviny jsou takové potraviny, které tvoří v určité geograficky vymezené oblasti základní součást jídelníčku. Tyto potraviny lidé konzumují pravidelně a v takovém množství, že zajišťují velkou část jejich přísunu energie a nutrientu. V ...

                                               

Žízeň

Žízeň je pocit, vyvolaný nedostatkem tekutin, který vyvolává potřebu pít. Žízeň vzniká, stoupne-li koncentrace krystaloidu v krevní plazmě nad určitou hranici. Potřeba přijímat tekutiny je ovšem vyvolána také pocity sucha na patře, jazyku a v hlt ...

                                               

Dráždivost (biologie)

Hladina dráždivosti je mírou vzrušivost tkání elektrickými impulsy nebo naopak nervových odpovědí na mechanický podnět. Kromě toho se pojem používá jako schopnost správně odpovídat na elektrické impulsy.

                                               

Edafon

Edafon, dříve živěna pudní je společenstvo organismu žijících v pudě. Edafon představuje 1 % až 10 % organické hmoty v pudě. Termín edafon, resp. edaphon použil poprvé rakousko-uherský biolog Raoul Heinrich Francé ve studii o ekologii pudních mik ...

                                               

Epifyt

Epifyty jsou organismy rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se samostatně, tj. ani částečně na nich neparazitující. Termín epifyt pochází z řeckého epi- a phyton. Obvykle se tímto termínem označují vyšší rostliny, ale existují také epi ...

                                               

Eukaryota

Eukaryota je doména převážně jednobuněčných organismu, avšak její součástí jsou také známé mnohobuněčné formy, jako jsou živočichové, rostliny, houby nebo chaluhy. Eukaryotická buňka na rozdíl od prokaryotní obsahuje pravé buněčné jádro a množstv ...

                                               

Eurytermní organismy

Eurytermní organismy jsou ty, které snášejí široký rozsah teplot. Jedná se o většinu organismu, příkladem muže být puma americká. Opakem eurytermních organismu jsou stenotermní. Termín "eurytermní" pochází z řečtiny a byl poprvé použit v roce 1881.

                                               

Megatermní organismy

Megatermní organismy jsou převážně organismy tropu a subtropu, ale i mírného pásu vyžadující vyšší teploty. Jejich teplotní optimum se pohybuje mezi 20–30 °C. Nesnášejí dlouhodobější pusobení chladnějších teplot.

                                               

Mezotermní organismy

Mezotermní organismy jsou organismy, jejichž teplotní optimum se pohybuje mezi 10–20 °C. Ve vegetačním období nesnášejí dlouhé mrazivé období, ani nadměrné teploty. Jsou to převážně organismy mírného pásu.

                                               

Mikroorganismus

Mikroorganismus je jednobuněčný, jen mikroskopicky pozorovatelný organismus. Mezi mikroorganismy se řadí převážně prokaryota bakterie, archebakterie, patří k nim také např. plísně, kvasinky, některé řasy a prvoci. Díky rozmanitosti metabolických ...

                                               

Mikrotermní organismy

Mikrotermní organismy mají teplotní optimum mezi 5–10 °C. Snášejí nižší teploty a nevyhovují jim teploty vyšší. Jsou to druhy žijící ve studeném pásu, nebo na vrcholcích hor.

                                               

Modelový organismus

Modelový organismus je intenzivně zkoumaný organismus, jehož zkoumání neslouží jen k poznání jeho samého, ale je systematicky používáno ke zkoumání a popisování obecnějších jevu a odvozování vlastností a vztahu platících pro jiné organismy. Studi ...

                                               

Neomura

Neomura je navrhovaná vývojová větev, která zahrnuje domény archea a eukaryota. Příbuznosti těchto dvou skupin si všiml například Carl Woese již dříve, formálně však název ustanovil až Thomas Cavalier-Smith. Část vědcu soudí, že se Neomura vyvinu ...

                                               

Plakula

Plakula je plochý dvouvrstevný organismus pohybující se po mořském dně. Vrstva spodních buněk tak byla ve styku s mnohem větším počtem potravních částic než vrstva svrchní. Spodní vrstva se proto specializovala na potravní funkce, zatímco vrstva ...

                                               

Prokaryota

Prokaryota z řeckého pro a karyon, též prvojaderní nebo předjaderní, je označení pro evolučně velmi staré organismy, které se vyvinuly před 3–3.5 miliardami let. Pravděpodobně jsou vubec nejstaršími buněčnými organismy. Prokaryotická buňka je pod ...

                                               

Stenotermní organismy

Stenotermní organismy jsou organismy snášející pouze úzký rozsah teplot. Dělí se na čtyři druhy: termofilní u rostlin termofyta – organismy výskytem preferující oblasti s vyšší teplotou, např. bakterie v horkých pramenech, některé sinice nebo nap ...

                                               

Živoucí fosilie

Živoucí fosílie je druh nebo chudě obsazený rod, který zustal na světě sám z puvodně velké skupiny, když všechny jemu příbuzné druhy vymřely. Jedná se často o druhy známé ze zkamenělin, takřka vymřelé a s řadou prehistorických rysu přežívajících ...

                                               

Porod

Porod dítěte je zakončení těhotenství, kdy jedno nebo více dětí opouští ženskou dělohu pruchodem pochvou nebo císařským řezem. V roce 2018 se narodilo na celém světě asi 136 milionu dětí. Asi 15 milionu se narodilo před 37. týdnem těhotenství, za ...

                                               

Apgar skóre

Apgar skóre nebo Apgar test je označení pro mezinárodně užívaný bodovací systém používaný k orientačnímu posouzení zdravotního stavu novorozence bezprostředně po narození. Vyjadřuje se třemi čísly v rozpětí od nuly do desítky, které jsou součtem ...

                                               

Caput galeatum

Caput galeatum je blanitý vak který muže pokrývat hlavu novorozence. Tento zpusob narození je velmi vzácný, protože membrána zpravidla puká či je protržena v pruběhu porodu. Není-li blána včas odstraněna, dítě se muže zadusit. Narození v této blá ...

                                               

Císařský řez

Císařský řez je porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky otevřené břišní stěny. V roce 2015 bylo světově císařským řezem porozeno zhruba 21 % novorozencu, což značí nadužívání oproti medicínsky nu ...

                                               

Dula

Dula je označení, jež se používá pro speciálně vyškolenou ženu, která poskytuje především psychickou oporu novorodičce. Dulu nelze zaměňovat s porodní asistentkou, nemá totiž potřebné zdravotní vzdělání popř. vyškolení.

                                               

Horečka omladnic

Horečka omladnic je smrtelná nemoc, jež do poznání a zavedení zásad antisepse po polovině 19. století často napadala ženy po porodu. Jde o bakteriální infekci.

                                               

Nástřih hráze

Nástřih hráze, známý jako epiziotomie, je chirurgický řez hráze a zadní vaginální stěny obecně prováděný porodní asistentkou nebo porodníkem. Nástřih hráze se obvykle provádí během druhé fáze porodu, aby se rychle zvětšil otvor pro dítě. Řez, kte ...

                                               

Nepostupující porod

Nepostupující porod, známý také jako dystokie, nastává, když dítě během porodu neopustí pánev kvuli fyzickému zablokování, a to navzdory normální kontrakci dělohy. Komplikace pro dítě zahrnují nedostatek kyslíku, který muže mít za následek smrt. ...

                                               

Poporodní deprese

Poporodní deprese jsou deprese, které se objevují v rozmezí dní až měsícu, po porodu potomka. Jako poporodní deprese se podle Americké psychologické asociace označují i depresivní stavy, kterými trpí žena během těhotenství. Postihují především že ...

                                               

Porod do vody

Porod do vody je takový porod, při kterém probíhá vypuzovací fáze pod úrovní vodní hladiny. Matka se nachází v teplé vodní lázni, kde dítě porodí. Užívání vodních koupelí pro zmírnění porodních bolestí má dlouhou tradici. Jejich výhodou je zejmén ...

                                               

Porod koncem pánevním

Porod koncem pánevním je, když se dítě narodí nejprve zadní části namísto hlavy. Přibližně 3–5 % těhotných žen v termínu má dítě koncem pánevním. Většina dětí v pozici koncem pánevním dolu se rodí císařským řezem, protože je vnímán jako bezpečněj ...

                                               

Porodní asfyxie

Porodní asfyxie je zdravotní stav vyplývající z nedostatku kyslíku novorozence, který trvá během porodu tak dlouho, že zapříčiní tělesné poškození, obvykle mozku. Je to také neschopnost zajistit a udržet dostatečné nebo spontánní dýchání po porod ...

                                               

Porodní asistence v mayské společnosti

Porodní asistence je ženská profese, kdy porodní asistentka pomáhá ženám od početí po porod. Porodní asistence má také náboženskou roli. V Mayské společnosti se věří, že mají porodní asistentky přiřazenou svoji profesi od Boha skrze znamení a viz ...

                                               

Porodní tíseň

Porodní tíseň označuje poškození tkání a orgánu nově porozeného dítěte, často v dusledku fyzického tlaku nebo traumatu během porodu. Termín také zahrnuje dlouhodobé následky, často kognitivní povahy, poškození mozku nebo lebky. Lékařské studie po ...

                                               

Porodnictví

Porodnictví je podobor medicíny, který se zabývá sledováním těhotenství, přípravou a vedením porodu a poporodní péčí včetně operačních zásahu, které mohou být v těchto situacích potřebné. Jedná o součást širšího oboru gynekologie a porodnictví.

                                               

Předčasný porod

Předčasný porod je jednou z hlavních příčin novorozenecké úmrtnosti ve vyspělých zemích. Nedonošené děti jsou vystaveny většímu riziku krátkodobých a dlouhodobých komplikací, včetně zdravotního postižení a vadám rustu a mentálního vývoje. Bylo do ...

                                               

Přirozený porod

Přirozený porod je porod, který probíhá fyziologicky, tedy samovolně a bez vnějších zásahu. Duraz je kladen na respektování přání rodící ženy, která se rozhoduje kde a jak porodit. Na pruběh porodu dohlíží porodní asistentka, která s ohledem na n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →