ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137                                               

Salerno

Salerno je italské město v kraji Kampánie, hlavní město stejnojmenné provincie. Leží na pobřeží Tyrhénského moře, v Salernském zálivu. Je vzdálené 70 km jihovýchodně od Neapole. Salerno je po Neapoli druhým nejduležitějším obchodním a prumyslovým ...

                                               

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela je město ve Španělsku, od roku 1982 hlavní město autonomního společenství Galicie. Zaujímá plochu 220 km² a čítá přes 95 000 obyvatel. Od středověku je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy. V roce 2000 bylo spolu ...

                                               

Segedín

Segedín je město v jihovýchodní části Maďarska a administrativní centrum župy Csongrád-Csanád, 160 km jihovýchodně od Budapešti, 9 km od srbské a 16 km od rumunské hranice na soutoku řek Tisa a Mureș. Žije zde přibližně 161 tisíc obyvatel. Je čtv ...

                                               

Siena

Siena je město ležící ve střední části italského Toskánska, je hlavním městem provincie Siena. Siena je známá jako historické kulturní město s výborně zachovalým středověkým architektonickým dědictvím a Sienskou univerzitou, jednou z nejstarších ...

                                               

St Andrews

Město St Andrews leží na východě Skotska, v kraji zvaném Fife. Město bylo pojmenováno po jednom z Ježíšových apoštolu, svatém Ondřejovi. Ve městě žije 16 800 stálých obyvatel, ovšem díky studentum zdejší třetí nejstarší britské univerzity – Unive ...

                                               

Stanford (Kalifornie)

Stanford je univerzitní město s charakterem nezařazeného území v okrese Santa Clara v Kalifornii v USA. Sídlí v něm Stanfordova univerzita. V roce 2010 v něm žilo 13 809 obyvatel. nachází se v blízkosti města Palo Alto. Poštovní směrovací číslo j ...

                                               

Toulouse

Toulouse je město v jihozápadní Francii na řece Garonně, 580 km jižně od Paříže. Aglomerace Toulouse s 1 117 000 obyvateli tvoří jednu z nejrychleji rostoucích aglomerací v Evropě a čtvrtou největší ve Francii. Toulouse je jedno z hlavních evrops ...

                                               

Trevír

Trevír je německé město s bohatou historií ve spolkové zemi Porýní-Falc, blízko hranice s Lucemburskem. Žije zde přibližně 111 tisíc obyvatel. Je považováno za městské sídlo v Německu s nejstarším založením a je sídlem univerzity, založené roku 1 ...

                                               

Tübingen

Tübingen je univerzitní město v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Město leží na řece Neckar, 30 km jižně od Stuttgartu. Žije zde přibližně 91 tisíc stálých obyvatel, okolo 27 500 studentu a patří mezi 15 největších měst v Bádensku-Wür ...

                                               

Turín

Turín je velké prumyslové město v severozápadní Itálii, správní centrum Piemontu a metropolitního města Turín. Leží v severozápadní části Itálie na řece Pádu, přibližně 70 km východně od hranic s Francií. Na západní straně města, na hranicích s F ...

                                               

Univerzitní město v Caracasu

Univerzitní město v Caracasu je kampus jedné z největších univerzit v celé Venezuele - Universidad Central de Venezuela. Rozkládá se na ploše přes 2 km² v caracaské městské čtvrti Parroquia San Pedro. V roce 2000 bylo zapsáno na seznam světového ...

                                               

Uppsala

Uppsala je město ve Švédsku, hlavní město kraje, komuny a historické provincie stejného jména. Leží asi 70 km severně od hlavního města Stockholmu. Městem protéká malá řeka Fyrisån, která se na jih od města vlévá do jezera Mälaren. V roce 2016 mě ...

                                               

Valencie

Valencie je město, ležící na Costa del Azahar, což je prumyslová oblast při Valencijském zálivu. Počtem obyvatel je třetím největším městem ve Španělsku. Město leží na řece Turia, přibližně uprostřed cesty mezi městy Castelló de la Plana a Alican ...

                                               

Valladolid

Valladolid je prumyslové město v centrálním Španělsku ležící na soutoku řek Pisuerga a Esgueva. Je hlavním městem stejnojmenné provincie a autonomního společenství Kastilie a León. Má 316 000 obyvatel, s aglomerací pak 400 000. Název města pocház ...

                                               

Vercelli

Vercelli je město v provincii Vercelli, Piemontu, v severní Itálii. Je to jedno z nejstarších osídlených míst v severní Itálii, založené, dle většiny historiku, kolem roku 600 př. n. l. Město leží na Pianura Padana, mezi Milánem a Turínem. Je výz ...

                                               

Vicenza

Vicenza je italské město v oblasti Benátsko, hlavní město stejnojmenné provincie a sídlo biskupství. Leží na soutoku řek Bacchiglione a Retrone, na severním úpatí Monti Berici, přibližně 70 km západně od Benátek. Žije zde téměř 113 tisíc obyvatel ...

                                               

Vídeň

Vídeň je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od 1. ledna 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy. Leží na řece Dunaj a se svými přibližně 1.91 milionu obyvateli je největší ...

                                               

Würzburg

Würzburg je město s postavením městského okresu v bavorském vládním obvodě Dolní Franky. Je správním střediskem Dolních Frank a zemského okresu Würzburg. V současnosti má toto město na Mohanu, jež je jedním z 23 středisek Svobodného státu Bavorsk ...

                                               

Zadar

Zadar je město v chorvatské Dalmácii, na pobřeží Jaderského moře, 200 km jižně od Záhřebu. V roce 2011 zde žilo 75 062 obyvatel a je pátým největším chorvatským městem. Je správním centrem stejnojmenné župy.

                                               

Zaragoza

Zaragoza je hlavním městem autonomního společenství Aragonie a provincie Zaragoza. Leží na severovýchodě Španělska, na soutoku řeky Ebro s jejími přítoky Huerva a Gállego, téměř ve středu regionu v širokém údolí s ruznými terény od pouště k řídký ...

                                               

Úřednická zkouška

Úřednická zkouška je v České republice povinná a týká se několika tisíc úředníku. Na úředníky klade notnou dávku samostudia. Úřednická zkouška se zejména řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě a skládá se ze dvou částí, a to z obecné a ze ...

                                               

Úřednické zkoušky v Číně

Úřednické zkoušky v Číně byly po dlouhé období od počátku 7. století do začátku 20. století základní podmínkou vstupu mezi úředníky státní správy.

                                               

Erasmus+

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014 až 2020, který podporuje spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Program nahradil a sloučil předchozí Program celoživotního uče ...

                                               

Program Erasmus

Program Erasmus je program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentu a pedagogu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě.

                                               

Zdravotnictví v Česku

Zdravotnictví v Česku je decentralizované a tržně orientované v porovnání ze systémy jiných evropských zemí. Zřizovateli zdravotních zařízení jsou ruzné složky státní správy – ministerstvo, kraje i obce. Dochází také k rozvoji soukromých zdravotn ...

                                               

Evropský prukaz zdravotního pojištění

Evropský prukaz zdravotního pojištění je jednotná evropská prukazka zdravotního pojištění, která umožňuje občanum z členských státu Evropské unie, a dále také státum z Evropského hospodářského prostoru z Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcars ...

                                               

Obamacare

Obamacare, oficiálně Patient Protection and Affordable Care Act, je federální zákon v USA z roku 2010, který reguluje přístup ke zdravotnímu pojištění. Jeho smyslem je zvýšit dostupnost zdravotního pojištění pro chudší vrstvy obyvatel. Svuj neofi ...

                                               

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění v České republice je daň, která je součástí jednoho ze tří pilířu sociálního zabezpečení vedle státní sociální podpory a sociální pomoci. Zdravotní pojištění slouží pro případ nemoci, kdy se pojištěnci hradí potřebná zdravotní ...

                                               

AISLP

Tento systém začal vznikat v 80. letech minulého století ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv Praha SÚKL Praha na sálových počítačích pod vedením RNDr. Bohuslava Škopa. Puvodně se jednalo o striktně relační databázi, založenou především na databá ...

                                               

Asociace inovativního farmaceutického prumyslu

Asociace inovativního farmaceutického prumyslu sdružuje 35 inovativních farmaceutických společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. Byla založena v roce 1993 a sídlí v České republice. Je členem Evropské ...

                                               

Biologický cíl

Biologický cíl je pojem z farmakochemie. Jedná se o cíl v žijícím organismu, do kterého je směřován, případně navázán, xenobiotikum či lék. Tato interakce zpusobuje změnu povahy či funkce tohoto cíle. Běžnými zástupci jsou proteiny či nukleové ky ...

                                               

České farmaceutické muzeum

Jako účelové zařízení fakulty vzniklo v roce 1994, ve své činnosti však navazuje na starší předchudce, kterými bylo například Museum pharmaceuticum Pragense Praha 1959–1972, Lékárnické muzeum při Ústavu farmakologie a farmakognosie Lékařské fakul ...

                                               

Český lékopis

Český lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru závazné na území České republiky. Přispívá k zajištění bezpečnosti, účinnosti a kvality léčiv. Je připravován Lékopisnou komisí a vydáván Ministerstvem zdravotnictví. Současný Č ...

                                               

Elixír

Elixír je léková forma určená pro orální podání, kdy je účinná látka rozpuštěna v roztoku s podílem etylalkoholu a případné ochucující látky pro zmírnění nepříjemné chuti samotného léku. V češtině se výraz elixír vyskutuje zejména v pohádkách, ve ...

                                               

Evropská asociace studentu farmacie

Evropská asociace studentu farmacie je nezisková, nevládní, nepolitická a nenáboženská zastřešující asociace 45 farmaceutických studentských asociací z 37 zemí, zastupujících více než 100 000 studentu po celé Evropě. Motto Evropské asociace stude ...

                                               

Farmaceut

Farmaceut je zdravotnická profese zabývající se farmacií. Ve své tradiční roli farmaceuti přijímají předpisy léku a vydávají léky pacientum, radí ohledně správného užívání léku a jejich nežádoucích účinku. V této roli farmaceuti zajišťují bezpečn ...

                                               

Farmaceutická chemie

Farmaceutická chemie je obor farmacie, který studuje vztah chemické struktury léčiv s jejich účinkem a osudem v organismu. Zabývá se též syntézou chemických léčiv a chemickými vlastnostmi léčiv. Pomáhá nacházet nové látky využitelné jako léčiva. ...

                                               

Farmaceutická lobby

Farmaceutická lobby - v anglofonních zemích též zvaná Big Pharma - je označení pro placené zástupce velkých farmaceutických a biomedicínských společností, kteří se snaží ovlivnit rozhodování zejm. vlád tak, aby byla legislativa výhodná pro jejich ...

                                               

Farmakognozie

Farmakognozie je farmaceutická disciplína, která se zabývá popisem léčiv přírodního puvodu, jejich získáváním, zpracováním, uchováváním a medicínským využitím. Přírodní suroviny se ve farmakognozii označují jako drogy. Dále popisuje chemické slož ...

                                               

Generická substituce

Generická substituce je záměna léčivého přípravku za jiný léčivý přípravek se stejnou účinnou látkou, se stejnou cestou podání a ve stejné lékové formě.

                                               

Hmoždíř

Hmoždíř je nádoba, sloužící k roztloukání a drcení koření nebo krystalických látek. Jeho příslušenstvím je podlouhlá palička s rozšířeným koncem, která se nazývá tlouk, tlouček nebo trdlo. V přeneseném významu se slovo moždíř používá i pro označe ...

                                               

Chemický prostor

Chemický prostor je chemoinformatický koncept odkazující se na prostor vlastností všech teoreticky možných molekul a chemických sloučenin splňující soubor určených konstrukčních pravidel a mezních podmínek. Chemický prostor obsahuje miliony slouč ...

                                               

Lékopis

Lékopis či farmakopea je spis, který na celospolečenské úrovni doporučuje nebo stanovuje seznamy léčiv a požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv. Český lékopis je základní farmaceutické dílo normativního c ...

                                               

Léková forma

Léková forma, z angl. Dosage Form, je konkrétní podoba léčivého přípravku, tedy jeho fyzikální, chemická a tvarová charakteristika. Rozlišujeme lékové formy tuhé např. tablety, tobolka, tekuté a polotuhé např. masti, gely. Jiné rozlišení muže být ...

                                               

Modely kvantitativní závislosti aktivity na struktuře

Modely kvantitativní závislosti aktivity na struktuře jsou regresní nebo klasifikační modely používané v chemických, biologických vědách a strojírenství. Stejně jako jiné regresní modely, QSAR modely jsou závislé na sadě prediktorových proměnných ...

                                               

Návrh léčiv

Návrh léčiv přesněji označený jako racionální návrh léčiv je proces hledání nových léčiv založený na znalosti biologických cílu. Léčivo je nejčastěji malá organická molekula která aktivuje, nebo inhibuje funkce biomolekul jako jsou například prot ...

                                               

Nocebo

Nocebo efekt se projevuje, když lidé očekávají, že léčba nebo její zpusob zhorší jejich zdravotní stav a ten se v dusledku jejich očekávání skutečně zhorší. Je opakem placebo efektu. Slovo nocebo pochází z latiny a překládá se jako uškodím. Efekt ...

                                               

Příbalový leták

Příbalový leták je informace přikládaná formou letáku k výrobkum ruzného charakteru, a to zejména k lékum. Označení "příbalový leták" se zpravidla užívá jako označení pro příbalovou informaci u léčivých přípravku. Užití příbalového letáku u jinýc ...

                                               

Seznam zkratek na lékařských předpisech

aq. – aqua – voda ad caps. gelat. – ad capsulas gelatinosas – do želatinových tobolek ad vitr. adl. – ad vitrum adlatum – do přinesené lahve adm. – admisce – přimíchej arom. – aromaticus – aromatický vonný ad sac. – ad sacculum – do sáčku ad scat ...

                                               

Stojatka

Stojatka nebo také štantka je nádoba užívaná v lékárnách pro uchování mastí, kapslí a jiných léčivých přípravku. V minulosti sloužily k uložení např. račích očí, žabích stehýnek. Stojatky byly vyráběny ze dřeva, kovu, keramiky, porcelánu nebo skl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →