ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131                                               

Státní informační politika ve vzdělávání

Státní informační politika ve vzdělávání je dlouhodobou vládní koncepcí rozvoje ICT v rezortu školství. Dne 10. dubna 2000 přijala vláda České republiky usnesení č. 351, kterým schválila Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Koncepce ...

                                               

Informační instituce

Informační instituce je instituce poskytující služby a produkty, které jsou zaměřeny a primárně souvisí s informacemi. Podle definice TDKIV – České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy je informační instituce: "Institu ...

                                               

Adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR je databáze spravovaná Oddělením souborných katalogu Národní knihovny České republiky, která obsahuje záznamy o knihovnách a informačních institucích v České republice. Databáze vznikla v r ...

                                               

Knihovna (instituce)

První klášterní knihovna na území českých zemí vznikla v břevnovském klášteře na konci 10. století., od 12. století byla proslulá Knihovna Metropolitní kapituly pražské V období vrcholného středověku vznikají v klášterech skriptoria, písařské díl ...

                                               

Inteligence

Inteligence je dispozice pro myšlení, učení a adaptaci a projevuje se intelektovým výkonem. Spolu s osobností tvoří zásadní zdroj individuálních rozdílu. Přestože největším faktorem v inteligenci zvířat a člověka je počet synapsí v mozku, některé ...

                                               

Digitální demence

Digitální demence je moderní označení pro poruchy v poznávání a snížení mentálních schopností, zpusobené dlouhodobou závislostí na digitálních médiích, zejména na počítačích, tabletech a chytrých mobilních telefonech. Týká se to i nadměrného sled ...

                                               

Emoční inteligence

Pojem emoční inteligence uvedli poprvé v roce 1990 P. Salovey a J. D. Mayer, a zpopularizoval ve své knize, vydané v roce 1995, Daniel Goleman. Lze ji chápat jako schopnost zvládání emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedincu. Tento konstr ...

                                               

Gardnerova teorie mnohočetné inteligence

Gardnerova teorie mnohočetné inteligence je teorii mnohočetné inteligence jako psychologický koncept, který představil roku 1983 Howard Gardner. Navrhuje rozlišovat u lidí více samostatných "inteligencí”. Tento přístup si získal zájem mezi laiky ...

                                               

Inteligence (třída)

Inteligence ve smyslu sociální třídy znamená skupinu lidí, kteří se živí myšlenkovou a tvurčí prací. Patří sem intelektuálové v užším smyslu, dále umělci, učitelé, inženýři a podobné profese. Termín se začal používat v Sovětském svazu, později se ...

                                               

IQ and Global Inequality

IQ and Global Inequality je kniha vydaná v roce 2006, jejímiž autory jsou Dr. Richard Lynn a Dr. Tatu Vanhanen. IQ and Global Inequality je volné pokračování jejich knihy z roku 2002 – IQ and the Wealth of Nations a zahrnuje rozšíření argumentu, ...

                                               

Nadané dítě

Pojem nadané dítě obecně odkazuje k dítěti s vysokou inteligencí, vysokým stupněm talentu a nadání. Neexistuje ale žádná obecně platná definice, která by pojem nadané dítě definovala. Jeden z přístupu popisuje termín "nadaný" jako jednotlivce opl ...

                                               

Představa o využití pouhých 10 % mozku

Představa o využití pouhých 10 % mozku je nepodložená domněnka, že většina lidí používá pouze 10 % kapacity mozku. Puvod této představy není zcela jasný. Je sice pravda, že některé faktory inteligence lze zlepšit tréninkem, neexistují však vědeck ...

                                               

Sociální inteligence

Sociální inteligence je schopnost kladně pusobit na svoje okolí. Na rozdíl od vrozené inteligence se tato dá naučit. Zkoumá se v sociologii. Jeden z jejích dusledku je např. tzv. "haló efekt" – náhled na určitou osobu si člověk udělá ze 70 % z pr ...

                                               

Wechsleruv test inteligence pro dospělé

Wechsleruv test inteligence pro dospělé je test pro dospělé, který navrhl David Wechsler. Test se skládá z 11 testu zkoumajících úroveň rozvoje ruzných poznávacích schopností. Wechsleruv test probíhá individuálně. Každá část testu obsahuje úkol m ...

                                               

Akademické gymnázium Štěpánská

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, je všeobecné čtyřleté gymnázium, které sídlí v centru Prahy. Jeho zřizovatelem je pražský magistrát. Ve 14 třídách studuje přibližně 430 žáku. Ředitelem gymnázia je od roku 2007 PaedDr. Milan Štěr ...

                                               

Ante Alfirević

Ante Alfirević SJ byl chorvatský duchovní a spisovatel, kulturní pracovník, filosof, teolog a jezuita. Byl jedním z vudcu chorvatského katolického hnutí a autorem článku v oblasti sociologie a psychologie a literárně-kritických recenzí. Zabýval s ...

                                               

Arcibiskupské gymnázium Praha-Bubeneč

Arcibiskupské gymnázium v Praze Bubenči bylo jezuitské gymnázium existující v letech 1913–1950 nejdříve v Praze-Bubenči, později přechodně v Bohosudově. Ve své době představovalo jedno z nejkvalitnějších gymnázií v Českých zemích a vychovalo mnoh ...

                                               

Biskupské gymnázium Brno

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola je církevní střední a mateřská škola v Brně zřízená brněnským biskupstvím. Sídlí v Barvičově ulici čo. 85, v budově z let 1939–1941 na vrcholu Žlutého kopce v Masarykově čtvrti v části Stránice.

                                               

Boston College

Boston College je renomovaná soukromá katolická univerzita výzkumného typu nacházející se v Chestnut Hill ve státě Massachusetts. Je jednou z nejstarších a největších jezuitských škol v USA a je považována za jednu z nejprominentnějších vysokých ...

                                               

Centre Sèvres

Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris je jezuitská soukromá vysoká škola v Paříži. Sídlí v ulici Rue de Sèvres v 6. obvodu.

                                               

Centrum Aletti

Centrum Aletti je studijní a výzkumné středisko Tovaryšstva Ježíšova, zaměřené k podnícení dialogu mezi kulturami a náboženstvími v nové Evropě. Vychází z cyrilometodějské tradice, z duchovního dědictví jak Západu, tak Východu, a to v duchu ekume ...

                                               

Georgetownská univerzita

Georgetownská univerzita je nejstarší římskokatolická univerzita ve Spojených státech amerických se sídlem ve Washingtonu D.C. Je známá jako elitní škola především díky své výuce diplomacie, mezinárodních studií, politických a ekonomických věd na ...

                                               

Papežská univerzita Gregoriana

Papežská univerzita Gregoriana či prostě Gregoriánská univerzita je patrně nejvýznamnější z papežských univerzit města Říma. Pokračuje v odkazu Římské koleje, nejstarší jezuitské univerzity, založené sv. Ignácem z Loyoly před více než 450 lety. G ...

                                               

Jesuit Forum for Social Faith and Justice

Jezuitské fórum pro sociální víry a spravedlnosti je centrem pro sociální spravedlnost se nachází v Toronto, Ontario, Kanada. Je to místo, kde se lidé a skupiny scházejí za účelem diskurzu a zapojení do sociální spravedlnosti. To bylo založeno Sp ...

                                               

Jezuitské školy

Jezuitské školy jsou školy, které byly jezuitským řádem založeny na pozadí protireformace k tomu, aby vychovaly vlastní dorost a aby získaly vliv na výchovu a vzdělání příštích společenských elit. Jezuitský řád řídil svá vzdělávací východiska dle ...

                                               

Ratio studiorum

Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu je oficiálním rozvrhem jezuitského vzdělávacího systému, vydaný roku 1599. Je dílem skupiny pedagogu okolo Římské koleje a bylo připravováno od roku 1581.

                                               

Seminář svatého Františka Xaverského (Olomouc)

Seminář svatého Františka Xaverského byla instituce sloužící ke vzdělávání chudých studentu při jezuitské koleji v Olomouci. Šlo o seminář pro chudé studenty, který založil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský v roce 1582. O něco málo později, na ...

                                               

Seznam jezuitských institucí na Slovensku

Jezuité byli v pruběhu staletí velmi činorodí v mnoha zemích Evropy na mnoha místech vybudovali mnoho kolejí a kostelu, u nichž je počátečním datem obvykle počátek pusobení např. pozvání panovníka, spíše než otevření instituce, k němuž často došl ...

                                               

Seznam jezuitských institucí v Česku

Jezuité byli v pruběhu staletí velmi činorodí v mnoha zemích Evropy na mnoha místech vybudovali mnoho kolejí a kostelu, u nichž je počátečním datem obvykle počátek pusobení např. pozvání panovníka, spíše než otevření instituce, k němuž často došl ...

                                               

Xavier University (Cincinnati)

Xavier University je katolická jezuitská univerzita ve státě Ohio. Založena byla roku 1831. Je šestou nejstarší katolickou univerzitou v USA. V současnosti 2020 na škole studuje cca 6 500 studentu.

                                               

Archives et Musée de la littérature

Archives et Musée de la littérature je kulturní instituce v Bruselu, v Belgii, zřízená Francouzským společenstvím Belgie, která se věnuje belgickému frankofonnímu divadlu a belgické frankofonní literatuře. Současným ředitelem AML je Marc Quaghebe ...

                                               

Artotéka

Artotéka je speciální oddělení knihovny, kde si uživatelé mohou pujčovat grafické dokumenty a literaturu o umění. Artotéka je vlastně knihovna, která je zaměřená na umění. Definice v terminologické databázi knihovnictví a informační vědy uvádí, ž ...

                                               

Česká digitální knihovna

Česká digitální knihovna - národní agregátor digitálních knihoven je portálem pro vstupy do několika, perspektivně všech, digitálních knihoven, budovaných českými knihovnami v systému Kramerius.

                                               

Digitální knihovna

Digitální knihovna je digitální obdoba klasické knihovny, která získává, katalogizuje, skladuje a ochraňuje digitální dokumenty v digitálním repozitáři a rovněž je zpřístupňuje. Objekty vstupující do digitální knihovny mohou být přímo "born digit ...

                                               

Europeana

Europeana je internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy. Projekt vznikl z iniciativy Evropské komise. Ředitelem projektu je Jill Cousins.

                                               

Kniha do vlaku

Projekt Kniha do vlaku vznikl v roce 2014 v Městské knihovně v Mikulově. Mgr. Ilona Salajková, vedoucí knihovny, dostala za tento projekt ocenění Knihovna roku 2015 – významný počin. Knihovničky s volně dostupnými knihami se nachází na nádražích ...

                                               

Knihovna věcí

Knihovna věcí je koncept, kdy lidé dají věci, které nepotřebují na místo, odkud si je mohou pujčovat ostatní. Toto místo věci eviduje, skladuje a pujčuje podobně jako běžné knihovny. Tento koncept stojí na myšlenkách minimalismu a sdílené ekonomiky.

                                               

Knihovní systém

Knihovní systém lze definovat několika zpusoby. Terminologická databáze definuje knihovní systém jako abstraktní model jedné knihovny nebo skupiny knihoven, v němž prvky představují jednotlivé části knihovny, kde se realizují knihovnické a inform ...

                                               

Komunitní knihovna

Komunitní knihovna je knihovnické zařízení, v němž jsou zpusobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené knihovním zákonem. Nejčastěji je jím veřejná knihovna, která navíc aktivně vs ...

                                               

Lekotéka

Lekotéka je knihovna nebo část knihovny, která pujčuje didaktické hračky a hry, muže obsahovat také zvukové knihy, maňásky, muzikoterapeutické hudební nástroje, tyflopomucky a podobně. Tyto pomucky slouží k rozvíjení jemné motoriky, jazykových do ...

                                               

S knížkou do života

S knížkou do života je projekt, který se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti. V roce 2017 se Svaz knihovníku a informačních pracovníku ČR připojil k mezinárodnímu projektu Bookstart.

                                               

Soukromá knihovna

Soukromá knihovna je sbírka knih, časopisu nebo jiných dokumentu, kterou vybudovala fyzická osoba nebo korporace, a je využívána omezeným počtem osob či pouze jednotlivcem. Jejich počátky je možné najít už ve starověké Mezopotámii. Podle literárn ...

                                               

Veřejná knihovna v Pej-tchou

Veřejná knihovna v Pej-tchou v Pej-tchou v Tchaj-peji je pobočkou Tchajpejské veřejné knihovny. Je to první zelená knihovna postavená na Tchaj-wanu. Zároveň se jde o nejvíce ekologickou stavbu na ostrově. V roce 2011 ji navštívilo téměř 600 000 l ...

                                               

První palác Záložního úvěrního ústavu

První palác Záložního úvěrního ústavu je neobarokní nárožní budova vybudovaná na rohu ulic Tomkova a Klicperova v historickém centru Hradce Králové. Objekt byl postaven jako sídlo Záložního úvěrního ústavu, pak v něm ale sídlil berní úřad a po vě ...

                                               

Zelená knihovna

Na pojem zelená knihovna lze nahlížet z několika úhlu – buď jako ekologickou budovu a nebo jako instituci chovající se environmentálně šetrně. Ideální je kombinace obého. Podstatou je snížit ekologickou stopu na minimum.

                                               

Ekumenická lesní škola

Ekumenická lesní škola je stabilní skautská vzdělávací instituce Junáka – českého skauta, zaměřená na duchovní rozměr skautingu a hlásící se k ekumenickému křesťanství. ELŠ je určena pouze pro muže. Od roku 1990 byla pořádána pravidelně každý rok ...

                                               

Jesenická lesní škola

Pod hlavičkou JeLŠ jsou pořádány čekatelské lesní kurzy od 2002, vudcovské lesní kurzy od 2001, lesní školy od 1946 a zdravotnické kurzy od 2003. V letech 1994–1997 byly pořádány také nekvalifikační lesní kurzy. JeLŠ navazuje na dávnou tradici sk ...

                                               

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince, zkráceně CCE, je mezinárodně uznávaná standardizovaná zkouška z češtiny jako cizího jazyka. Zkouška má od roku 2010 certifikaci kvality od Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě ALTE. Autore ...

                                               

Diplomas de Español como Lengua Extranjera

Kromě zkoušek DELE začas Instituto Cervantes nabízet i mezinárodní zkoušky SIELE. SIELE je služba pro hodnocení a certifikaci španělštiny provozovaná Institutem Cervantes IC, mexickou unverzitou Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Unive ...

                                               

Test of English for International Communication

Test of English for International Communication, zkráceně TOEIC je zkouška z angličtiny, která byla vytvořena, stejně jako TOEFL, společností ETS. Tato zkouška je uznávaná po celém světě a je preferována zejména nadnárodními společnostmi, kde je ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →