ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13                                               

Společenské pravidlo

Společenské pravidlo lze definovat jako ustálený zpusob jednání, jiným názvem muže být i pojem etiketa. Jedná se o zvyklosti, společenská pravidla a pravidla jednání, která jsou rozšířená mezi vrstvami obyvatelstva. Etiketa pochází ze starofranco ...

                                               

Společnost pod dohledem

Téma společnosti pod dohledem je v České republice relativně málo známé a nepříliš diskutované. Pokud je již toto téma probíráno, nahlíží se na něj jako na relativně novodobý fenomén. Nicméně opak je pravdou. Snaha kontrolovat, sledovat a dohlíže ...

                                               

Srocení

Srocení je shromáždění nebo shluknutí většího množství lidí, zejména k vyjádření odporu vuči něčemu, zpravidla s odbojnými nebo rušivými úmysly. Výraz se používá zejména pro společenské a politické jevy v historickém kontextu, avšak v ruzných, mn ...

                                               

Study circles

Study circle, německy der Studienzirkel – studijní kroužek, je malá skupina lidí, kteří se scházejí po určitou dobu na základě nějakého společného zájmu nebo za účelem diskuse o nějaké, třeba i sporné záležitosti.

                                               

Think tank

Think tank nebo také think factory je instituce, společnost nebo skupina pro výzkum, typicky v oblasti politiky nebo ekonomiky. Think tanky jsou instituce zabývající se výzkumem či analýzou politiky policy analysis, pusobí jako flexibilní síťové ...

                                               

Trojí zodpovědnost

Trojí zodpovědnost je princip, podle kterého by činnost firmy měla stát na třech pilířích: ekonomické prosperitě, kvalitě životního prostředí a společenském kapitálu. Pojetí trojí zodpovědnosti vyžaduje, aby byla firma zodpovědná spíše subjektum, ...

                                               

Veřejné mínění

Veřejné mínění je koncept a pojem používaný ve vícero společenskovědních disciplínách, jako například sociologii, sociální psychologii, politologii filosofii, žurnalistice a dalších. Tento pojem nemá ustálenou definici, existuje několik definic, ...

                                               

Vlkodlaci (společenská párty hra)

Vlkodlaci je společenská párty hra, odvozená a zároveň založená na stejném principu jako hra Městečko Palermo - Mafie. Jednoduchá, participačně divadelní hra se hodí pro skupinku osmi a více osob a muže se hrát prakticky kdekoliv.

                                               

Barefoot (obuv)

Barefootová obuv jsou boty určené ke každodennímu pohybu. Jejich cílem je do jisté míry simulovat volnost pohybu, kterou má člověk při bosé chuzi. Na první pohled muže barefootová bota vypadat téměř totožně jako běžná konfekce. Využívá totiž stej ...

                                               

Celostní motorický test

Testovaná osoba provádí tento pohybový cyklus: 1. stoj spatný, 2. leh na břiše, 3. stoj spatný, 4. leh na zádech. Sestavu provádí co nejrychleji 2 minuty.

                                               

Cvičení se švihadlem

Cvičení se švihadlem je sportovní odvětví mnoha variant, oblíbené po celém světě. Se švihadlem lze sportovat individuálně i skupinově, rekreačně i profesionálně, vytvářejí se osobní, klubové, národní i světové rekordy. Jde o samostatný, plnohodno ...

                                               

DaKine

DaKine je americká outdoorová oděvní společnost, která se specializuje na sportovní oblečení a sportovní náčiní pro extrémní sporty. Společnost sídlí v Hood River v Oregonu. Firma byla založena na Havaji, jméno pochází z havajského dialektu, kde ...

                                               

Fanoušek

Fanoušek je osoba projevující náklonnost k určitému subjektu, který podporuje a doufá v jeho úspěchy a rozvoj. Puvod ze slova fanatic není náhodný, někteří z fanoušku totiž pro subjekt své náklonnosti dokážou obětovat vše ostatní a v jeho podpoře ...

                                               

Flexibilita

Flexibilita se dá vysvětlit jako pružnost nebo dokonalé přizpusobení se. Termín se používá pro označení sportovní činnosti či pracovního nasazení.

                                               

Hadí žena

Hadí ženy jsou lidé s enormní hypermobilitou a hyperlaxicitou, tedy se zvýšeným pohybovým rozsahem a tělesnou flexibilitou.

                                               

Horseball

Horseball je týmová míčová hra, kterou hráči hrají jezdící na koni. Úkolem soupeřících týmu je skórovat co nejvíce košu, hra je založena na kombinaci pravidel koňského póla, basketbalu a rugby. Hra vznikla ve 30. letech 20. století ve Francii mod ...

                                               

Jojo

Jojo je hračka tvořená dvěma stejně velkými a stejně těžkými disky vyrobenými ze dřeva, plastu nebo kovu a spojenými osou, okolo níž je omotán provázek. Na volném konci provázku je smyčka, jež se obvykle navléká na prostředník.

                                               

Kinantropologie

Pojem Kinantropologie je složeninou řeckých slov. Kin - anthropos - logos. Dalo by se tedy říci, že Kinantropologie je věda o pohybu člověka. V současné době je Kinantropologie široce pojatým vědním oborem, který logicky požaduje třídění na podob ...

                                               

Locksport

Locksport je sportovní činnost nebo koníček zabývající se nedestruktivním překonáváním zámku bez klíče. Lock pickeři se zabývají metodami manipulace se zámkem jako je nejčastější vyháčkování – lockpicking nebo vyklepávání. Tyto dovednosti jsou tr ...

                                               

Marina Zarzeczewo

Marina Zarzeczewo je włocławský dok pro menší lodě a plachetnice na pravém břehu řeky Visly, který se nachází ve čtvrti Zawisle, na sídlišti Zarzeczewo, nedaleko vesnice Zarzeczewo. Do malé zátoky, u které je marina, teče řeka Chełmiczka a Svatý ...

                                               

Mexická vlna

Mexická vlna je název pro součinnost publika sportovního zápasu na oválných tribunách, kdy dojde k současnému zvednutí rukou a postavení fanoušku v jednom sloupci tribuny a následnému postavení další řady, čímž vzniká tzv. "vlna", která postupuje ...

                                               

Pedagogika sportu

Pedagogika sportu je věda o sportovní edukaci. Je interdisciplinárním vědním oborem, který propojuje teoretické poznatky a výzkum především pedagogiky a kinantropologie. Zkoumá vztah sportu a edukace a to v historickém a současném kontextu. Díky ...

                                               

Profesionální sport

Jako Profesionální bývají označovány takové sportovní soutěže, kterých se účastní placení profesionálové. Zdroji financování těchto závodníku jsou především vstupné, reklama a vysílací práva.

                                               

Psychologie sportu

Psychologie sportu je obor aplikované psychologie, který se zabývá tréninkem, výkonností sportovce, osobností trenéra apod. Začala se rozvíjet od 50. let 20. století. Zabývá se i studiem vztahu specifických dispozic sportovce ke sportovnímu výkon ...

                                               

Skipas

Skipass je lístek, respektive poukázka na lyžování v určitém lyžařském areálu na určitý čas. Nejedná se tedy o lístek na jednotlivou cestu, ale určitou banku, která umožňuje vykonat více času na vleku. Slovo pochází z anglického ski pass.

                                               

Sportovec

Sportovec je člověk, který se věnuje sportu. Běžně se tak ale označují ti, kteří se věnují sportu pro radost. Toto slovo je však běžně využíváno jako označení vrcholovích sportovcu.

                                               

Sportovní marketing

Sportovní marketing je oblastí klasického marketingu, která se zaměřuje na propagaci sportovních týmu, sportovních událostí, ale také produktu a mnoha dalších věcí týkající se sportu jako takového. V oblasti sportu se tělovýchovné jednoty a sport ...

                                               

Sportovní právo

Jestliže se v České republice řekne pojem sportovní právo, nemužeme si pod ním představovat plnohodnotné právní odvětví, ale spíše jakési propojení oblasti sportu a oblasti práva. Z oblasti práva zde totiž mluvíme i o dalších právních odvětvích - ...

                                               

Sportovní trénink

Řízení sportovního tréninku zahrnuje vědomé, racionální a zduvodněné pokyny a zásahy do tréninku. Uskutečňuje se prostřednictvím plánování a evidence tréninku, kontroly trénovanosti a vyhodnocováním tréninku.

                                               

Matthew Stevens

Matthew Stevens je velšský profesionální kulečníkový hráč. Stevens vyhrál dvě z nejprestižnějších událostí ve hře, Benson a Hedges Masters v roce 2000 a britský šampionát v roce 2003. Rovněž se dvakrát umístil na 2. místě v mistrovství světa v ku ...

                                               

Tejpování

Pevné tejpovací pásky slouží k fixaci kloubu. Jedná se o formu ortézy vytvořené uživateli na míru a bandáž, která nepřekáží např. sportovní výstroji. Tyto pevné pásky se používají i na malé klouby prstu ruky pro prevenci možného úrazu. Pružné pás ...

                                               

Tělesné cvičení

Pravidelné tělesné cvičení prospívá zdraví. Snižuje riziko obezity. K dosažení prospěšného výsledku stačí krátké intenzivní cvičení. Podobného výsledku lze dosáhnout snížením příjmu potravy. Cvičení však není hlavním zpusobem regulace tělesné hmo ...

                                               

Tralalalala

Tralalalala je český sportovní spolek při ČVUT založený studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v roce 2006. Spolek do značné části nahrazuje tělovýchovné předměty při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. Pro studenty z FJFI je nejběžn ...

                                               

Mathieu van der Poel

Je dvojnásobným juniorským mistrem světa v cyklokrosu 2012, 2013, juniorským mistrem světa v silničním závodě 2013, čtyřnásobným mistrem světa v cyklokrosu 2015, 2019, 2020 a 2021. Patří k nejvšestrannějším cyklistum historie. V roce 2019 vyhrál ...

                                               

Vysoce intenzivní intervalový trénink

Vysoce intenzivní intervalový trénink je druh cvičení, při kterém se střídá cvičení o vysoké zátěži se cvičením o nízké zátěži či s úplným odpočinkem. Není určeno, co se má cvičit, tento typ tréninku lze aplikovat na rozmanitou škálu pohybových a ...

                                               

Portál: Sport

                                               

Biomimetika

Biomimetika je obor vědy, který zkoumá zajímavá konstrukční řešení v přírodě u živých organismu a snaží se je napodobit a využít k vývoji nových vynálezu, technických řešení a jejich široké využití pro pokrok atd. Jako biomimetika nebo též biomim ...

                                               

Brzda

Brzda je technické zařízení sloužící k zastavení nebo zpomalení pohybujícího se předmětu nebo pro jeho udržení v klidu. Kinetická energie je při brzdění zpravidla přeměňována v jiný druh energie, část energie se při brzdění vždy přemění v teplo. ...

                                               

Brzdové destičky

Brzdové destičky jsou duležitou částí brzd u všech typu vozidel vybavených kotoučovými brzdami. Brzdové destičky jsou tvořeny kovovými pláty s brzdnou látkou připevněnou na povrch protilehlý brzdovému disku.

                                               

Control moment gyroscope

Control Moment Gyroscope je zařízení pro stabilizaci a drobné změny polohy orbitálního komplexu ISS. Ve skutečnosti se tedy nejedná o gyroskop, ale o řízený gyrostat tvořený soustavou čtyř vzájemně interagujících setrvačníku uložených v jedné ose ...

                                               

Černá skříňka (doprava)

Černá skříňka je zařízení umisťované zpravidla do letadel a jiných dopravních prostředku za účelem zaznamenávání nejduležitějších parametru letu pro objasnění příčin případné havárie. Podle mezinárodních dohod je musí mít všechny letecké společno ...

                                               

Číslicový systém

Číslicový neboli digitální systém je zařízení, které pracuje s informacemi v diskrétní podobě. Opačným případem je systém analogový, který pracuje se spojitými hodnotami. Číslicové systémy se skládají z logických obvodu. Rozsáhlé číslicové systém ...

                                               

Doprava

Doprava je účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředku po dopravních cestách. Produktem dopravy je přeprava. Dopravní technologie sestávají z dopravních prostředku, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. Doprava informací se obvykle zař ...

                                               

Dřez

Dřez je hlavním a nejčastěji používaným zařízením v kuchyních. Dřezy mohou být samostatně osazené na zdi nebo vestavěné v kuchyňské lince. Dále se rozdělují na jednoduché nebo dvojité. Nejčastěji používaným materiálem na dřezy je nerezový plech, ...

                                               

Elektropneumatické kladivo

Elektropneumatické kladivo je elektrické nářadí k vrtání otvoru do betonu, železobetonu a kamene. Některé typy, označované jako kombinovaná kladiva, slouží také k sekání při úpravách a demolicich staveb. Na rozdíl od příklepové vrtačky používajíc ...

                                               

Evolventní ozubení

Obrys boku zubu je tvořen malou částí evolventy - spirálovité křivky, kterou vytvoří bod přímky, odvalující se po nehybné základní kružnici. Názornější příkladem je dráha značky na niti, která se napnutá odvíjí z nehybné válcové cívky.

                                               

Fotovoltaický článek

Fotovoltaický článek je nejčastěji vyroben jako velkoplošná polovodičová dioda schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom fotovoltaický jev. Fotovoltaické články se pro praktické aplikace spojují sério-paralelně do modulu, ...

                                               

Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celku - fotovo ...

                                               

Fyzionotrace

Fyzionotrace je zařízení sloužící k nakreslení fyziognomie nějaké osoby, především profilu ve tvaru siluety. Funguje na principu pantografu.

                                               

Gajgr

Gajgr je plastová či litinová část, která se umísťuje na dolní část okapového svodu. Gajgr slouží jednak jako sifon a jednak jako čisticí kus. Funkce sifonu ve smyslu zápachové uzávěrky plní dva účely; jednak jde o zamezení šíření zápachu jako ta ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →