ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128                                               

Řád rumunské koruny

Řád rumunské koruny byl rumunský záslužný řád. Založil ho dne 14. března 1881 král Karel I. při příležitosti povýšení Rumunského knížectví na království. Byl udělován do roku 1947 v Rumunsku. Poté, po pádu monarchie, slouží jako rodinný řád dynas ...

                                               

Rytířský kříž Železného kříže

Rytířský kříž Železného kříže je německé vyznamenání, které zřídil v září 1939 Adolf Hitler. Vyznamenání je o stupeň vyšší než Železný kříž. Vyšší hodnota kříže: 19. červenec 1940 – Rytířský kříž s dubovou ratolestí a meči 159 nositelu 3. června ...

                                               

Řád Alexandra Něvského (Sovětský svaz)

Řád Alexandra Něvského je sovětské vyznamenání založené na počátku Velké vlastenecké války. Byl zřízen rozhodnutím Nejvyššího sovětu SSSR 29. července 1942 spolu s Řádem Suvorova a Řádem Kutuzova k ocenění velitelského sboru Rudé armády za vynika ...

                                               

Řád Bílého lva za vítězství

Řád Bílého lva za vítězství, celý názvem Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", je československé státní vyznamenání založené v roce 1945 exilovou vládou a potvrzeno 1946. Vznikl z potřeby odměňovat vojáky po druhé světové válce z ...

                                               

Řád bílého orla (Srbsko)

Řád bílého orla byl srbský a později jugoslávský královský záslužný řád založený v roce 1883 společně s Řádem svatého Sávy srbským králem Milanem Obrenovićem. Řád se dělil do 5 tříd a jeho vzorem byl řád Čestné legie.

                                               

Řád Francisca Condeho

Řád Francisca Condeho, celý název Řád za zásluhy brigádního generála Francisca Condeho je venezuelské vojenské vyznamenání založené roku 1992.

                                               

Řád hášimovské hvězdy

V roce 1970 zahájila jordánská armáda akce proti členum Organizace pro osvobození Palestiny, která po šestidenní válce s Izraelem zformovala silnou základnu na území Jordánska, na ovládaném území vytvořila vlastní zákony a zapojila se do terorist ...

                                               

Řád Jean-Jacquese Dessalinese

Řád Jean-Jacquese Dessalinese je vojenské vyznamenání Haiti. Udílen je za vojenské zásluhy a patří k poměrně vzácně udíleným vyznamenáním.

                                               

Řád Katonga

Řád Katonga je ugandské nejvyšší vojenské vyznamenání. Založen byl roku 2001 a udílen je v jediné třídě za mimořádné skutky hrdinství.

                                               

Řád Kutuzova

Řád Kutuzova je sovětské vyznamenání založené na počátku Velké vlastenecké války. Byl zřízen rozhodnutím Nejvyššího sovětu SSSR 29. července 1942 spolu s Řádem Alexandra Něvského a Řádem Suvorova k ocenění velitelského sboru Rudé armády za význač ...

                                               

Řád lázně

Řád lázně, v češtině též Bathský řád je britský vojenský řád. Puvod řádu, existujícího v současné podobě od 18. století, je odvozován od středověkého řádu, který vznikl roku 1399 a zanikl v roce 1661. Název řádu je odvozen od obřadné lázně, která ...

                                               

Řád Milana Rastislava Štefánika

Řád Milana Rastislava Štefánika bylo vojenské státní vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky. Bylo udělováno osobám, které se vynikajícím zpusobem zasloužily o obranu a bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky.

                                               

Řád partyzánské hvězdy

Řád partyzánské hvězdy bylo vojenské vyznamenání Socialistické federativní republiky Jugoslávie založené roku 1943. Udíleno bylo vojákum i civilistum účastnícím se boju v lidově-osvobozenecké válce v Jugoslávii.

                                               

Řád Rámy

Řád Rámy celým názvem Ctihodný řád Rámy je nejvyšší thajské vojenské vyznamenání. Založeno bylo roku 1918. Udíleno je příslušníkum ozbrojených sil a policie. Uděleno muže být také zahraničním hlavám státu, které jsou zároveň příslušníky ozbrojený ...

                                               

Řád rudého praporu

Řád Rudého praporu byl první ze sovětských řádu. Byl udělován za osobní statečnost, sebezapření a udatnost projevené při obraně socialistické vlasti. Řádem se vyznamenávaly také vojenské útvary, lodě, státní a společenské organizace. Do vytvoření ...

                                               

Řád sinajské hvězdy

Řád byl založen roku 1972 a stal se tak egyptským nejvyšším vojenským vyznamenáním. Udílen je dustojníkum, poddustojníkum i řadovým vojákum Egyptských ozbrojených sil za mimořádně statečné a neohrožené činy v přímém boji s nepřítelem. Status řádu ...

                                               

Řád Suvorova

Řád Suvorova je sovětské, a následně ruské vyznamenání založené na počátku Velké vlastenecké války. Byl zřízen rozhodnutím Nejvyššího sovětu SSSR 29. července 1942 spolu s Řádem Alexandra Něvského a Řádem Kutuzova k ocenění velitelského sboru Rud ...

                                               

Řád sv. Jiří (Rusko)

Vojenský řád svatého velkomučedníka a vítěze Jiřího, zkráceně také Řád svatého Jiří, byl puvodně ruský vojenský řád založený Kateřinou II. v roce 1769. Byl udělován dustojníkum a generálum za prokázanou osobní statečnost v boji a zásluhy v boji. ...

                                               

Řád svobody (Jugoslávie)

Řád svobody bylo nejvyšší jugoslávské vojenské vyznamenání a po Řádu jugoslávské hvězdy druhé nejvyšší jugoslávské státní vyznamenání. Udílen byl vojenským velitelum větších útvaru za zkušené velení a mimořádnou odvahu jejich jednotek.

                                               

Řád svobody a nezávislosti

Řád byl založen dne 7. července 1950 během Korejské války. Řád I. třídy je udílen velitelum partyzánských jednotek o velikosti brigád, divizí a vyšších vojenských seskupení za hrdinství, obranu a příkladné velení během vojenských operací. Řád II. ...

                                               

Řád Štěpána Velikého

Řád Štěpána Velikého je nejvyšší vojenské vyznamenání Moldavské republiky. Založen byl v roce 1992 a udílen je za vojenské zásluhy.

                                               

Řád Takova

Řád Takova nebo Takovský řád byl srbský záslužný řád založený v roce 1865 srbským knížetem Michalem Obrenovićem III., jako upomínku na 50. výročí druhého srbského povstání z roku 1815, proti Osmanské říši, která zajistilo Srbum nezávislost. Řád n ...

                                               

Řád vítězství

Řád vítězství byl nejvyšší sovětský vojenský řád založený prezidiem Nejvyššího sovětu Sovětského svazu v roce 1943. Celkem bylo uděleno 20 řádu.

                                               

Řád vlastenecké války

Řád vlastenecké války bylo sovětské vyznamenání, udělované všem vojákum Rudé armády a partyzánum za hrdinství v boji proti německým okupantum ve Vlastenecké válce. Vyznamenání vzniklo 20. května 1942 a udělovalo se ve dvou stupních. K získání Řád ...

                                               

Řád za statečnost (Afghánistán)

Řád byl založen dne 29. října 1985. Udílen byl příslušníkum ozbrojených sil Afghánistánu, příslušníkum jednotek ministerstva vnitra a vojenským jednotkám. Udělen mohl být i cizincum. Po zániku Afghánské demokratické republiky v roce 1992 řád zani ...

                                               

Řád za vojenské zásluhy Al-Husajna

Řád za vojenské zásluhy Al-Husajna je jordánské vojenské vyznamenání založené roku 1976. Udílen je občanum Jordánska a to jak příslušníkum ozbrojených sil, tak civilistum.

                                               

Řád za vynikající službu

Řád za vynikající službu je vojenské vyznamenání, jež je ve Velké Británii, a dříve též v zemích Commonwealthu, udělováno za zásluhy či vynikající službu dustojníkum ozbrojených sil v době války, nejčastěji za zásluhy v boji. DSO bylo zavedeno 6. ...

                                               

Řád za zásluhy Hvězda Carabobo

Řád byl založen dne 12. června 1985. Pojmenován byl na počest bitvy u Caraboba, ke které došlo 24. června 1821. V této bitvě utrpěla španělská armáda rozhodující porážku a výsledek bitvy vedl k zisku nezávislosti Venezuely. Řád byl založen za úče ...

                                               

Slezská orlice (vyznamenání)

Slezská orlice bylo vyznamenání jednotek Freikorpsu za doby tzv. Výmarské republiky. Bylo založeno 16. června 1919 hlavním velitelstvím VI. armádního sboru pro vojáky tohoto sboru, kteří se mezi lety 1918 a 1919, tedy v době zvýšeného německo-pol ...

                                               

Slovenský válečný vítězný kříž

Slovenský válečný vítězný kříž bylo vojenské vyznamenání Slovenského státu v letech 1939 až 1945. Bylo zřízeno 11. září 1939, v době německo-slovenského útoku na Polsko.

                                               

Služební medaile obrany s vavřínovou ratolestí

Služební medaile obrany s vavřínovou ratolestí je norské vojenské vyznamenání založené roku 1982. V hierarchii norských vyznamenání se nachází na 20. místě.

                                               

Služební vyznamenání Wehrmachtu

Služební vyznamenání Wehrmachtu bylo vojenské vyznamenání ozbrojených složek nacistického Německa v období druhé světové války. Vyznamenání bylo zavedeno 16. března roku 1936 a bylo udělováno ve 4 základních třídách všem příslušníkum pozemního vo ...

                                               

Spolia opima

Spolia opima bylo brnění, zbraně a další efekty, které starověký římský generál svlékl z těla nepřátelského generála zabitého v souboji těchto dvou generálu v bitvě. Spolia opima byla považována za nejvyšší z několika dalších válečných vyznamenán ...

                                               

Spona za boj zblízka

Spona za boj zblízka je německé vojenské vyznamenání, které bylo zavedeno 25. listopadu roku 1942 za úspěch v blízkém boji muže proti muži. Spona za boj z blízka byla nošena nad levou náprsní kapsou uniformy. Německá pěchota často považovala zlat ...

                                               

Španělský kříž

Španělský kříž je německý řád udělovaný v době Třetí říše. Byl udělován německým dobrovolníkum z Legie Condor se zásluhami ve španělské občanské válce. Založen byl 14. 4. roku 1939 německým kancléřem a vudcem Adolfem Hitlerem. Existoval ve dvou z ...

                                               

Útočný odznak pěchoty

Bronzová verze byla zavedena 1. června roku 1940 a byla udílena motorizovaným obrněným jednotkám po splnění alespoň jednoho z následujících kritérií: Podílení se na třech nebo více motorizovaných pěchotních útocích. Podílení se na obsazení bojové ...

                                               

Válečný kříž (Řecko)

Válečný kříž je řecké vojenské vyznamenání za hrdinské činy v dobách války. První verze byla založena roku 1917 a druhá roku 1940, jejíž status byl upraven roku 1974.

                                               

Válečný záslužný kříž

Válečný záslužný kříž, přesněji Řád válečného záslužného kříže bylo německé vyznamenání udělované v době třetí říše. Řád byl založen říšským kancléřem A. Hitlerem dne 18. 10. 1939. Vyznamenání bylo udíleno za zásluhy, které nemohly být oceněny že ...

                                               

Válečný záslužný kříž (Brunšvicko)

Brunšvický válečný záslužný kříž bylo vojenské vyznamenání císařského Německa zavedené na počátku první světové války. Vyznamenání bylo zavedeno 23. října roku 1914 vévodou Arnoštem-Augustem nejprve pro osoby účastnící se boju a dne 17. listopadu ...

                                               

Válečný záslužný kříž (Sasko)

Válečný záslužný kříž bylo saské vojenské vyznamenání. Založil ho 30. října 1915 saský král Fridrich August III. a uděloval se všem osobám jako uznání za jedinečný vlastenecký čin za první světové války. Uděloval se až do roku 1918.

                                               

Viktoriin kříž

Viktoriin kříž je nejvyšší vojenské vyznamenání Spojeného království a dříve i Britského impéria. V systému britských řádu a vyznamenání má přednost i před Podvazkovým řádem. Muže být udělen za činy výjimečné udatnosti v boji příslušníkum ozbroje ...

                                               

Virtuti Militari

Řád Virtuti Militari je nejvyšší polské vojenské vyznamenání, které poprvé udělil v roce 1792 polský král Stanislav August Poniatowski. Uděluje se za osobní statečnost či za mistrovství ve vedení války. V puvodní podobě měl dvě třídy, dnes jich m ...

                                               

Vítězná medaile (Japonsko)

Vítězná medaile je japonská pamětní vojenská medaile udílená za vojenskou službu během první světové války. Založena byla v roce 1920 a celkem bylo uděleno přibližně 700 000 medailí.

                                               

Medaile vlastenecké války 1944–1945

Medaile vlastenecké války 1944–1945 bylo vyznamenání Bulharské lidové republiky založené roku 1945. Udílena byla za účast v bojích proti zemím Osy poté, co se Bulharsko v druhé světové válce přidalo na stranu spojencu.

                                               

Vojenská záslužná medaile (Bavorsko)

Vojenská záslužná medaile také Bavorská medaile Za statečnost bylo bavorské vojenské vyznamenání. Založil ho 30. října 1794 falcký a bavorský kurfiřt Karl Theodor. Udělováno bylo za vynikající odvážné jednání v boji, a to poddustojnictvu a řadové ...

                                               

Vojenská záslužná medaile (Moldavsko)

Vojenská záslužná medaile je státní vyznamenání Moldavské republiky. V hierarchii moldavských vyznamenání je mezi medailemi postavena nejvýše.

                                               

Vojenská záslužná medaile (Rakousko)

Vojenská záslužná medaile známá také jako Signum laudis, byla rakouské záslužné vyznamenání. Založil ho 12. března 1890 rakouský císař František Josef I. a byla udělována za vojenské zásluhy ve válce i v míru.

                                               

Vojenská záslužná medaile (Württembersko)

Vojenská záslužná medaile bylo württemberské vojenské vyznamenání. Založil ho roku 1794 württemberský vévoda Ludvík Evžen. Puvodně bylo udělováno výhradně dustojníkum za vynikající odvahu tváří tvář nepříteli. V roce 1800 byl přidán zlatý stupeň ...

                                               

Řád za vojenské zásluhy (Bulharsko)

Řád za vojenské zásluhy je státní vyznamenání Bulharské republiky založené roku 2003 a udílené příslušníkum ozbrojených sil.

                                               

Vojenský jubilejní kříž

Vojenský jubilejní kříž bylo rakouské vojenské vyznamenání. Založil ho 2. prosince 1908 rakouský císař a uherský král František Josef I. při příležitosti šedesátého výročí jeho nastoupení na trun. Vyznamenání obdrželi všichni příslušníci rakousko ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →