ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127                                               

Legion of Merit

Legion of Merit je americké státní vyznamenání. Jedná se o jediné americké vyznamenání udělované v několika stupních, a mimo Medaile cti jediné další udělované v podobě nákrční závěsné dekorace. Kromě příslušníku uniformovaných sil Spojených stát ...

                                               

Letecký odznak parašutisty

Letecký odznak parašutisty, neboli Odznak výsadkáře vojenského letectva, byl německý válečný odznak, který byl udělován za šest seskoku nebo za zásluhy v bojové činnosti, za zranění za příkladné velení v boji. Byl zaveden 16. listopadu 1936 výnos ...

                                               

Letecký odznak pozorovatele

Odznak leteckého pozorovatele byl německý válečný odznak, který byl udělován leteckým pozorovatelum, navigátorum a poddustojníkum dělostřelectva. Kritéria pro přidělení odznaku obsahovala minimálně dvouměsíční bojovou službu nad nepřátelským územ ...

                                               

Letecký pilotní odznak

Letecký pilotní odznak nebo jen Pilotní odznak, bylo německé vojenské vyznamenání, které bylo udělováno pilotum Luftwaffe, kteří ukončili základní pilotní výcvik a provedli několik bojových vzletu proti nepříteli, a posádkám válečných vzducholodí ...

                                               

Vojenský řád Marie Terezie

Vojenský řád Marie Terezie byl nejvyšší rakouský vojenský řád, který byl založen v roce 1757 a udělen poprvé v roce 1758, nejprve v habsburské monarchii, po rozpadu Svaté říše římské národa německého v Rakouském císařství a následně v Rakousku-Uh ...

                                               

Medaile cti

Medaile cti je nejvyšší vojenské vyznamenání udělované jménem Kongresu prezidentem Spojených státu amerických. Je udělována příslušníkum amerických ozbrojených sil, kteří riskovali život vysoko nad rámec svých povinností během akce proti nepřátel ...

                                               

Medaile prince regenta Luitpolda

Medaile prince regenta Luitpolda bylo bavorské vyznamenání. Založil ho 30. června 1905 bavorský princ regent Luitpold Bavorský jako záslužnou a pamětní medaili ve dvou stupních a třídách. K 90. narozeninám prince regenta byla k medaili připojena ...

                                               

Medaile za Anschluss

Medaile za Anschluss byla medaile nacistického Německa zavedená 1. května roku 1938 jako medaile připomínající připojení Rakouské republiky k Německé říši. Vyznamenání bylo známo též jako "Medaile za Anschluss" a bylo udělováno všem Rakušanum, kt ...

                                               

Medaile Za bojové zásluhy

Medaile Za bojové zásluhy byla zřízena výnosem prezídia Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 17. října 1938. Podle stanov a jejich doplňku byla určena příslušníkum mužstva, poddustojníkum a dustojníkum Sovětské armády, vojenského námořnictva, pohraniční ...

                                               

Medaile Za dobytí Berlína

Dne 19. dubna 1945 dostal náčelník týlu Rudé armády armádní generál A. V. Chruljov rozkaz k vypracování návrhu medailí za dobytí a osvobození měst ležících mimo území Sovětského svazu. První návrhy na vzhled medaile Za dobytí Berlína byly předsta ...

                                               

Medaile Za dobytí Královce

Medaile Za dobytí Královce bylo ocenění zřízené výnosem prezídia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu z 9. června 1945. Medaile byla určena pro všechny příslušníky sovětské armády, válečného námořnictva, vojsk ministerstva vnitra, kteří se bezprost ...

                                               

Medaile Za dobytí Vídně

Medaile Za dobytí Vídně byla sovětská vojenská medaile založená roku 1945. Udílena byla sovětským vojákum účastnícím se boju o Vídeň na jaře 1945.

                                               

Medaile Za hrdinství (Izrael)

Medaile Za hrdinství je nejvyšší izraelské vojenské vyznamenání. Medaile byla ustanovena Knesetem v roce 1970 a byla rovněž udílena za hrdinské činy před tímto rokem. Nositele medaile získali nejruznější výhody, jako například snížení daní a pozv ...

                                               

Medaile za humanitární službu

Medaile za humanitární službu je vojenská služební medaile ozbrojených sil Spojených státu amerických. Založena byla roku 1977 a udílena je za přímou účast na vojenských operacích humanitární povahy.

                                               

Medaile Za obranu Kavkazu

Medaile Za obranu Kavkazu byla sovětská vojenská medaile založená roku 1944. Udílena byla sovětským vojákum i civilistum, kteří se přímo podíleli na obraně Kavkazu během druhé světové války.

                                               

Medaile Za obranu Moskvy

Medaile Za obranu Moskvy bylo ocenění zřízené výnosem prezídia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu z 1. května 1944. Medaile byla určena pro všechny přímé účastníky obrany Moskvy - příslušníky Rudé armády, vojsk ministerstva vnitra a civilní občan ...

                                               

Medaile Za obranu Oděsy

Medaile Za obranu Oděsy, sovětská medaile založená roku 1942, byla během druhé světové války udílena za účast při obraně Oděsy jak vojákum, tak civilistum.

                                               

Medaile Za obranu Stalingradu

Medaile Za obranu Stalingradu, sovětská medaile založená roku 1942, byla během druhé světové války udílena za účast při obraně Stalingradu jak vojákum, tak civilistum.

                                               

Medaile Za Odru, Nisu a Baltské moře

Medaile Za Odru, Nisu a Baltské moře bylo polské vojenské vyznamenání založené roku 1945. Od roku 1999 již není udíleno.

                                               

Medaile Za odvahu (Izrael)

Medaile Za odvahu je izraelské vojenské vyznamenání. Uděluje se "za statečné a udatné činy při riskování vlastního života během plnění bojové činnosti." Vzniklo v roce 1970 na základě zákona o vyznamenáních schváleného Knesetem. Je udílena náčeln ...

                                               

Medaile Za osvobození Prahy

Medaile Za osvobození Prahy je medaile, která byla zřízena dle výnosu Prezidia Nejvyššího Sovětu SSSR dne 9. června 1945. V ten den byla schválena její podoba, popis i vyhláška. Dne 31. srpna 1945 byla doplněna Vyhláška o postupu při předávání me ...

                                               

Medaile Za osvobození Varšavy

Medaile Za osvobození Varšavy bylo ocenění zřízené výnosem prezídia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu z 9. června 1945. Medaile byla určena pro všechny příslušníky sovětské armády, válečného námořnictva, vojsk ministerstva vnitra, kteří se bezpr ...

                                               

Medaile za službu v Číně

Medaile za službu v Číně byla americká služební medaile udílená příslušníkum námořnictva, námořní pěchoty a pobřežní stráže Spojených státu amerických. Medaile byla založena roku 1942.

                                               

Medaile Za službu vlasti

Československá medaile Za službu vlasti byla zavedena vládním nařízením ze dne 8. února 1955, zveřejněným ve Sbírce zákonu č. 6/1955. V § 6 tohoto vládního nařízení se uvádí: V tomto vládním nařízení jsou uvedeny i Stanovy medaile Za službu vlast ...

                                               

Medaile za tažení v Kosovu

Medaile za tažení v Kosovu zkráceně KCM je vojenské vyznamenání ozbrojených sil Spojených státu amerických založené roku 2000.

                                               

Medaile Za upevňování bojového přátelství

Medaile Za upevňování bojového přátelství bylo státní vyznamenání Sovětského svazu. Medaile založená roku 1979 byla udílena občanum členských zemí Varšavské smlouvy a občanum dalších spřátelených socialistických republik.

                                               

Medaile za Varšavu 1939–1945

Medaile za Varšavu 1939–1945 bylo polské vojenské vyznamenání. Udílena byla vojákum a příslušníkum odboje, kteří se zapojili do boju o Varšavu za druhé světové války.

                                               

Medaile Za vítězství nad Japonskem

Medaile Za vítězství nad Japonskem byla sovětská vojenská medaile založená roku 1945. Udílena byla občanum Sovětského svazu za účast v boji proti Japonsku během druhé světové války.

                                               

Medaile za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce 1941–1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce 1941-1945 bylo ocenění zřízené výnosem prezídia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu z 9. května 1945. Medaile byla určena pro všechny příslušníky sovětské armády, válečného námořnictva, ...

                                               

Medaile za východní frontu

Medaile Za zimní tažení na východě, více známá jako Ostmedaille, byla zavedena 26. května roku 1942 k označení služby na východní frontě druhé světové války během období od 15. listopadu 1941 do 15. dubna 1942. Medaile byla udělována bojujícím ne ...

                                               

Medaile Za zásluhy (Izrael)

Medaile Za zásluhy, či někdy též medaile za vynikající službu, je třetí nejvyšší izraelské vojenské vyznamenání, které bylo ustaveno v roce 1970 zákonem o vyznamenáních, přijatým izraelským parlamentem. Medaile je udílena náčelníkem Generálního š ...

                                               

Medaile za zásluhy Jeho Veličenstva krále za službu v domobraně

Medaile za zásluhy Jeho Veličenstva krále za službu v domobraně je norské vojenské vyznamenání založené dne 13. ledna 1971. V hierarchii norských vyznamenání se nachází na 24. místě.

                                               

Medaile Za zásluhy při obraně státní hranice SSSR

Medaile Za zásluhy při obraně státní hranice SSSR bylo státní vyznamenání Sovětského svazu. Medaile založená roku 1960 byla udílena za ochranu státní hranice SSSR.

                                               

Medaile Zasloužilý bojovník proti fašismu

Medaile Zasloužilý bojovník proti fašismu byla medaile, kterou uděloval Československý svaz protifašistických bojovníku. Medailí byli oceněni příslušníci československého domácího i zahraničního odboje za to, že se aktivně podíleli na osvobozován ...

                                               

Řád Michala Chrabrého

Řád Michala Chrabrého je nejvyšší rumunský vojenský řád. Založil jej dne 26. září 1916 rumunský král Ferdinand I. jako nejvyšší vyznamenání udělované za statečnost v boji. Pojmenován byl po rumunském národním hrdinovi Michalovi Chrabrém, valašské ...

                                               

Námořní medaile admirála Luise Brióna

Medaile byla založena dekretem č. 2135 ze dne 15. července 1982. Pojmenována byla po vojenském dustojníkovi bojujícím ve venezuelské válce o nezávislost, Luisi Briónovi. Udílena je v jediné třídě příslušníkum venezuelských i zahraničních ozbrojen ...

                                               

Námořní medaile admirála Sebastiána Francisca de Mirandy

Námořní medaile admirála Sebastiána Francisca de Mirandy je venezuelské vojenské vyznamenání založené roku 2006.

                                               

Námořní medaile kontradmirála Armanda Lópeze Condeho

Námořní medaile kontradmirála Armanda Lópeze Condeho je venezuelské vojenské vyznamenání založené roku 2002.

                                               

Námořní záslužný řád (Venezuela)

Řád byl založen roku 1948 v době, kdy byl prezidentem Venezuely Carlos Delgado Chalbaud. Jeho zřízení bylo zveřejněno v Gaceta Oficial č. 22664 ze dne 12. července 1948. Reformován byl za vlády Marcose Perze Jimeneze dne 5. prosince 1952. Udílen ...

                                               

Německý kříž

Německý kříž byl zaveden 16. listopadu roku 1941 německým vudcem Adolfem Hitlerem jako vyznamenání, které je vyšší než železný kříž I. třídy, ale zároveň nižší než rytířský kříž. Byl udílen ve dvou verzích: zlaté a stříbrné. Dříve býval udílen za ...

                                               

Občanská koruna

Corona civica, česky občanská koruna, též občanský věnec, bylo vysoké starověké římské vyznamenání. Mělo podobu věnce z dubového listí. V období římské republiky a principátu byla corona civica udělována, při splnění daných podmínek, tomu římském ...

                                               

Odznak odstřelovače

Odznak odstřelovače bylo německé vyznamenání z období druhé světové války, založené 20. srpna 1944, jež se udělovalo odstřelovačum. Zpočátku bylo přidělováno jen personálu sloužícímu v Německé armádě a Waffen-SS. Na příkaz velení bylo vyznamenání ...

                                               

Odznak za samostatné zničení tanku

Odznak za samostatné zničení tanku nebo také krátce Panzervernichtungsabzeichen bylo vojenské vyznamenání německých ozbrojených složek za druhé světové války.

                                               

Odznak za zranění

Odznak za zranění bylo německé válečné ocenění pro zraněné, zmrzačené nebo omrzlé vojáky Reichswehru, Wehrmachtu, SS a jiné ozbrojené složky. Dne 1. června 1940 Hitler rozhodl, že každému raněnému, který obdržel stříbrnou nebo zlatou verzi odznak ...

                                               

Řád sv. Ondřeje

Řád svatého apoštola Ondřeje Prvozvaného, zkráceně také Řád svatého Ondřeje byl nejvyšší ruský řád udělovaný v letech 1698/9 až 1917. Řád založil car Petr I. Veliký jako první ruské vyznamenání západního typu. Po roce 1917 se stal rodinným řádem ...

                                               

Pamětní (Mobilizační) kříž 1912/13

Pamětní kříž 1912/13, byl založený císařem Františkem Josefem I. 19. června 1913, jako odměna příslušníkum armády, kteří byli v aktivní službě během Balkánských válek 1912-1913, v jednom stupni. Tato dekorace existuje ve dvou variantách: 1. varia ...

                                               

Pamětní kříž dobrovolníku 1830

Pamětní kříž dobrovolníku 1830 je belgická pamětní vojenská medaile boju během belgické revoluce probíhající v letech 1830 až 1831. Založena byla belgickým králem Leopoldem II. v roce 1878.

                                               

Pamětní medaile na válku 1912–1913

Pamětní medaile na válku 1912–1913 bylo vyznamenání Bulharského carství, které založil bulharský car Boris III. v roce 1933. Udíleno bylo za zásluhy během balkánských válek.

                                               

Pamětní medaile na válku 1915–1918

Pamětní medaile na válku 1915–1918 bylo vyznamenání Bulharského carství, které založil bulharský car Boris III. v roce 1933. Udíleno bylo za zásluhy během první světové války.

                                               

Pamětní odznak SOPVP 1939–1945

Pamětní odznak SOPVP 1939–1945 je vyznamenání ve tvaru kříže. Jeho vznik se datuje do roku 1946, kdy bylo poprvé založeno a vyrobeno jako upomínka na těžká léta věznění v německých koncentračních táborech a věznicích. Vyznamenání sice zprvu nebyl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →