ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 126                                               

Nekonvenční konflikt

Nekonvenční konflikt je takový konflikt, kdy jsou použity nekonvenční zbraně a prostředky. Jedná se opak klasického konvenčního válečného konfliktu, kde se používají běžné válečné prostředky, technika a taktika. Nekonvenční konflikty mohou být na ...

                                               

Profous

Profous v dřívější armádě býval správcem vězení a zajišťoval vykonání rozsudku a disciplinárních trestu, přičemž měl obvykle k dispozici ozbrojené osoby, např. vězeňské dozorce. Z dnešního pohledu se činnost profouse nejvíce blíží práci vojenskýc ...

                                               

Přídělový systém

Přídělový systém nebo vázané hospodářství, také racionace je administrativní opatření, které každému obyvateli určuje, kolik základních potřeb si smí koupit. Využívá se v dobách nouze, typicky za války. Obvykle se vztahuje na základní životní pot ...

                                               

Spravedlivá válka

Teorie spravedlivé války je etická doktrína římského filosofického a katolického puvodu, která je studována morálními teology a etiky, přičemž doktrína stanoví, že válka musí splňovat určitá filosofická, teologická nebo politická kritéria.

                                               

Válečný film

Válečný film je filmový žánr zabývající se válečnou tematikou, především námořními, leteckými i pozemními boji, a sice v moderní, technizované podobě války. Nejstarším známým válečným filmem byl snímek Combat naval en Grèce, který natočil Georges ...

                                               

Druhy vojsk

Druhy sil obvykle představují síly pozemní vojsko, vzdušné letectvo a námořní válečné loďstvo, ale v závislosti na daném státu mohou být členěny na více složek. Například ozbrojené síly Spojených státu amerických se dělí na pět druhu sil: armádu, ...

                                               

Loďstvo

Loďstvo označuje obecně všechny lodě určitého státu nebo skupinu lodí plujících společně. Obvykle se do loďstva nezapočítávají malé rybářské čluny. Ve stejném významu se používá i výraz námořnictvo, nebo flota. Termín Flota je vyhrazen pro španěl ...

                                               

Operační analýza

Jako operační analýza nebo též operační výzkum se označují postupy aplikující matematické metody na řešení některých úloh, zejm. ekonomických, logistických, vojenských nebo organizačních. Využívají se zejména některé partie diskrétní matematiky, ...

                                               

Partyzán

Partyzán je civilista nebo bojovník, který sice nenáleží k pravidelným vojenským jednotkám, ale který se považuje za součást jedné z bojujících stran ve válce. Partyzáni vedou partyzánskou válku, ozbrojený boj, který je veden proti nepříteli v op ...

                                               

Totální válka

Totální válka je válka, v níž jsou za účelem vítězství nasazeny všechny lidské a hospodářské zdroje země. V takové válce se méně rozlišuje mezi kombatantem a civilistou, protože obě skupiny lze považovat za součást válečného úsilí. Často dochází ...

                                               

Bílá vlajka

Bílá vlajka se historicky ujala jako symbol kapitulace především proto, že ji bylo možno identifikovat i v pruběhu chaotických momentu války a v minulosti bylo snadné sehnat bílou, bavlněnou látku. Bílá vlajka se užívala již ve starověké Číně za ...

                                               

Plamenec (vlajka)

Plamenec je druh služební vlajky na válečných lodích, který se vztyčuje až na vrcholu hlavního stěžně lodi, jíž velí dustojník. Má tvar velmi dlouhé, úzké, trojúhelníkové nebo rovnoramenně lichoběžné vlajky podobné stuze zužující se do špičky. Na ...

                                               

Vlajka RAF

Vlajka má tvar obdélníku s poměrem stran 1:2. V levém horním rohu je vlajka Spojeného království – tzv. Union Jack, na pravé polovině se nachází červeno-modro-bílý kruhový terč, který má symbolizovat přesnost střel pilotu RAF.

                                               

Brigadýrka

Brigadýrka je pokrývka hlavy se štítkem, umístěným na čelní straně této čepice. Jedná se nejčastěji o pracovní dustojnickou čepici pracovníku státních struktur Ministerstva obrany a vnitra, proto dost často bývá nad štítkem umístěn rozlišující sy ...

                                               

Kanady

Kanady jsou druhem nadkotníkové obuvi, nejčastěji zasahující až do pulky holení. Obuv bývá nejčastěji vyrobena z kuže, či usně, a slouží především jako součást výstroje armádních či policejních jednotek. Její puvod se odvozuje od bot kanadských d ...

                                               

Maskovací oblečení

Maskovací oblečení je druh oděvu, který se používá za účelem splynutí s prostředím. Aby maskování bylo co nejúčinnější, existují speciální druhy vzorku podle toho, v jakém terénu se člověk chce ukrýt.

                                               

Ochranná maska

Ochranná maska slouží k ochraně obličeje, očí a dýchacích cest nositele před toxickými látkami ve vzduchu. Ty mohou být ve skupenství pevném, kapalném či plynném.

                                               

Polní lopatka

Polní lopatka je vojenský pracovní nástroj podobný malému rýči, který byl běžnou součástí výzbroje vojáku v poli v mnoha válkách 20. století i dříve. Pěší bojovník tento pracovní nástroj v poli používal zejména pro tvorbu zákopu a střeleckých oko ...

                                               

Medaile 100. výročí narození Vladimira Iljiče Lenina

Medaile 100. výročí narození Vladimira Iljiče Lenina byla státní pamětní medaile Sovětského svazu. Založena byla roku 1969 a udílena občanum Sovětského svazu i cizím státním příslušníkum za znamenitost v civilní či vojenské službě socialistickému ...

                                               

Řád sv. Alexandra Něvského

Řád svatého Alexandra Něvského nebo celým jménem Imperátorský Řád svatého Alexandra Něvského byl vysoký ruský záslužný řád vzácně udělovaný za vojenské a občanské zásluhy v jedné třídě. Řád byl založen carevnou Kateřinou I. v roce 1725 na paměť r ...

                                               

Baltský kříž

Baltský kříž bylo německé vyznamenání udělované v období Výmarské republiky. Byl určen pro dustojníky, poddustojníky a vojáky všech dobrovolných svazku, aktivně zapojených v boji proti bolševické armádě a bolševismu všeobecně v Pobaltí. Jejich ak ...

                                               

Barmská hvězda

Barmská hvězda je britská vojenská medaile za tažení. Medaile založená v květnu 1945 byla udílena příslušníkum sil britského Commonwealthu, kteří sloužili během tažení v Barmě v letech 1941 až 1945.

                                               

Medaile za bojové zásluhy (Bulharsko)

Medaile za bojové zásluhy bylo vyznamenání Bulharské lidové republiky založené roku 1950. Udílena byla v dobách války i v dobách míru zaměstnancum ministerstva obrany a vnitra.

                                               

Řád Cienfuega

Řád Cienfuega je kubánské vojenské vyznamenání pojmenované po bojovníku za svobodu a revolucionáři Camilu Cienfuegovi Gorriaránovi. Založen byl roku 1979 a je udílen příslušníkum Kubánských revolučních ozbrojených sil a příslušníkum ozbrojených s ...

                                               

Řád červené orlice

Řád červené orlice byl pruský řád. Založil ho roku 1705 princ a pozdější braniborsko-bayreuthský markrabě Jiří Vilém Braniborsko-Bayreuthský z vedlejší linie Hohenzollernu. Roku 1712 se stal braniborským rodinným řádem. Po vymření markrabských li ...

                                               

Čestný kříž obrany

Medaile byla založena dne 30. ledna 2012. Udílena je na základě nominace náčelníka obrany za mimořádně vynikající činnost v ozbrojených silách či za zásluhy o norské ozbrojené síly. Muže být udělena občanum Norska i cizím státním příslušníkum. Ud ...

                                               

Čestný prýmek starého bojovníka

Čestný prýmek starého bojovníka bylo politické vyznamenání nacistické strany v Německu. Bylo zavedeno v únoru roku 1934 německým kancléřem Adolfem Hitlerem jako ocenění pro příslušníky nacistických paramilitárních organizací, jako je např. Schutz ...

                                               

Dělový kříž

Takzvaný dělový kříž bylo rakouské vyznamenání udělované císařem Františkem I. vojákum za účast v bojích proti Napoleonovi v letech 1813–1814. Puvodně se mělo jednat o vyznamenání za účast v bitvě u Lipska, později však byl význam rozšířen na cel ...

                                               

Děmjanský štít

Děmjanský štít byl německý válečný odznak udílený vojákum Waffen-SS a Wehrmachtu za druhé světové války. Byl schválen německým kancléřem a vudcem Adolfem Hitlerem dne 25. dubna roku 1943 a bylo uděleno přibližně 100 000 kusu tohoto vyznamenání. Š ...

                                               

Domácí a záslužný řád vévody Petra Fridricha Ludvíka

Domácí a záslužný řád vévody Petra Fridricha Ludvíka byl oldenburský dynastický záslužný řád. Založil ho dne 27. listopadu 1838 oldenburský velkovévoda August I. na památku návratu Napoleonem svrženého vévody Petra Fridricha Ludvíka na trun z 27. ...

                                               

Expediční medaile globální války proti terorismu

Expediční medaile globální války proti terorismu je vyznamenání Ozbrojených sil Spojených státu amerických založené roku 2003. Udílena je výhradně občanum USA sloužícím v Ozbrojených silách USA za jejich účast v boji proti terorismu.

                                               

Expediční medaile námořní pěchoty

Expediční medaile námořní pěchoty je vojenské vyznamenání Námořní pěchoty Spojených státu amerických. Medaile byla založena již roku 1919 a je tak jednou z nejstarších vojenských ocenění USA, která jsou stále udílena.

                                               

Expediční medaile námořnictva

Medaile byla založena dne 5. srpna 1936. Medaile je udílena dustojníkum a vojákum námořnictva USA za vylodění se na cizím území, za účast v bojové akci proti nepřátelským silám či za účast v operaci takové povahy, jež si zasluhuje zvláštní uznání ...

                                               

Faléra

Faléra je kovový kotouček s plastickou ozdobou, podobou božstva nebo panovníka, který se ve starověku nosil jako ozdoba na šatech. Vojáci římské armády je patrně dostávali jako vyznamenání a nosili na prsou při slavnostních příležitostech. Vyznam ...

                                               

Kříž Fridrichuv

Kříž Fridrichuv bylo anhaltské vojenské vyznamenání. Založil ho dne 12. prosince 1914 vévoda Fridrich II. Anhaltský jako obdobu pruského Železného kříže. Byl udělován ve třech verzích - pro vojáky, pro nevojáky a připínací kříž. Vyznamenání zanik ...

                                               

Řád Fridrichuv

Řád Fridrichuv byl württemberský řád. Založil ho 1. ledna 1830 král Vilém I. Württemberský na památku svého otce Fridricha I. S udělením řádu bylo spojeno osobní, nedědičné šlechtictví. Řád zanikl pádem monarchie po roce 1918.

                                               

Gdaňský kříž

Gdaňský kříž bylo nacistické vyznamenání Svobodného města Gdaňsk. Vyznamenání bylo zavedeno 31. srpna roku 1939 gauleiterem Gdaňsku Albertem Forsterem ve dvou základních třídách jako ocenění pro ty, kteří přispěli k rozvoji nacistické strany NSDA ...

                                               

Hanzovní kříž

Hanzovní kříž bylo prvoválečné vojenské záslužné vyznamenání, založené roku 1915 třemi hanzovními městy Hamburkem, Brémami a Lübeckem. Byla udělována členum 75. brémského, 162 lübeckého, 76. hamburského pěšího pluku a obyvatelum těchto tří měst, ...

                                               

Hrdina Izraele

Hrdina Izraele bylo izraelské vojenské vyznamenání založené roku 1949 a udělené 12 vojákum za hrdinství během války o nezávislost. K jeho udělení došlo pouze jednou, a to 17. července 1949.

                                               

Chedivova hvězda

Chedivova hvězda byla medaile za tažení založená chedivem Tewfikem Pašou. Udílena byla za účast na vojenských taženích v Egyptě a Súdánu v letech 1882 až 1891. Udílena byla i příslušníkum britských jednotek, kteří sloužili během anglo-egyptské vá ...

                                               

Chlumecký kříž

Chlumecký kříž, též uváděn jako Kulmský kříž, bylo pruské vyznamenání zřízené králem Fridrichem Vilémem III. po prusko-rusko-rakouském vítězství nad francouzským vojskem v bitvě u Chlumce.

                                               

Řád za chrabrost (Bulharsko)

Řád za chrabrost bylo státní vyznamenání Bulharské lidové republiky založené roku 1948. Udíleno bylo za odvahu a statečnost projevenou na bojišti v době války za ochranu integrity státu a veřejné bezpečnosti státu v době míru.

                                               

Italská hvězda

Italská hvězda je britská vojenská medaile za tažení. Byla založena v květnu 1945 a udílena příslušníkum sil britského Commonwealthu, kteří sloužili během tažení v Itálie v letech 1943 až 1945.

                                               

Vojenský řád sv. Jindřicha

Vojenský řád sv. Jindřicha byl saský řád. Založil ho dne 7. října 1736 saský kurfiřt a polský král August III. v Hubertusburgu v jedné třídě. Do roku 1807 byl udělován jen výjimečně, a proto byl v tomto roce obnoven jako Královský saský vojenský ...

                                               

Řád Jindřicha Lva

Vévodský brunšvický řád Jindřicha Lva byl brunšvický řád. Založil ho 25. dubna 1834 vévoda Vilém Brunšvický jako civilní a vojenský záslužný řád na památku vévody saského a bavorského Jindřicha Lva. Zanikl pádem monarchie roku 1918.

                                               

Řád jugoslávské koruny

Řád Jugoslávské koruny byl jugoslávský řád. Založen byl 5. dubna 1930 jugoslávským králem Alexandrem I. jako všeobecný záslužný řád a byl udělován za vykonané služby státu a královské rodině. Mohl být také udělován cizincum.

                                               

Karluv vojenský kříž

Karluv vojenský kříž, někdy také Karluv vojskový kříž, bylo rakousko-uherské vojenské vyznamenání. Založil ho dne 13. prosince 1916 rakouský císař Karel I. Předpokladem pro získání tohoto vyznamenání byla přinejmenším 12týdenní služba na frontě, ...

                                               

Řád koruny (Prusko)

Řád koruny byl pruský řád. Založil ho v roce 1861 pruský král a pozdější německý císař Vilém I. jako všeobecný záslužný řád. Dělil se do 5 tříd. Řád zanikl s pádem monarchie roku 1918.

                                               

Královský hohenzollernský domácí řád

Královský hohenzollernský domácí řád byl pruský řád. Tento řád vznikl oddělením od dřívějšího rodinného řádu dynastie Hohenzollern, a to knížecího hohenzollernského domácího řádu založeného roku 1841. Oddělení provedl pruský král Friedrich Wilhel ...

                                               

Kříž cti

Kříž cti známý také jako čestný kříž nebo lidově nazýván jako Hindenburguv kříž byla německá pamětní medaile zavedená 13. července roku 1934 říšským prezidentem Paulem von Hindenburgem pro ty vojáky císařského Německa, kteří bojovali během první ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →