ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124                                               

Kaigun heigakkó

Kaigun heigakkó, neboli japonská císařská námořní akademie, zkráceně pak Kaihei, byla námořní škola Japonského císařství zaměřená na výcvik dustojníku pro císařské námořnictvo. Hjóbušó 兵部省 ~ vojenské ministerstvo ji založilo v roce 1869 v Cuki ...

                                               

Královská vojenská akademie v Sandhurstu

Královská vojenská akademie v Sandhurstu, běžně též známá jen jako Sandhurst, je výcvikové centrum dustojníku Britské armády, nacházející se v Sandhurstu v hrabství Berkshire v Anglii. V Sandhurstu prochází výcvikem všichni britští armádní dustoj ...

                                               

Marineschule Mürwik

Marineschule Mürwik je námořnická škola německého námořnictva, která byla založena roku 1907. Studuje zde zhruba 300 budoucích dustojníku. Nachází se v městské části Mürwik severoněmeckého města Flensburg. Cvičný bark Gorch Fock je pod vedením Ma ...

                                               

Námořní akademie Spojených státu amerických

Námořní akademie Spojených státu amerických je vysoká škola, která byla založena v Annapolisu ve státě Maryland roku 1845. Studuje zde zhruba 4600 budoucích dustojníku vojenského námořnictva. Mimo Námořní akademii v Annapolisu disponují USA další ...

                                               

Orenburská vojenská vysoká letecká škola

Polbinova orenburská vojenská vysoká letecká škola pilotu vyznamenaná řádem Rudého praporu) byla sovětská vojenská škola v Orenburgu.

                                               

Pruská vojenská akademie

Pruská vojenská akademie, známá též jako Pruská válečná akademie, byla dustojnická škola a štábní přípravka v Pruském království. Školu oficiálně založil Gerhard von Scharnhorst 15. října 1810 v Berlíně, navazoval při tom ale na dříve existující ...

                                               

Tereziánská vojenská akademie

Tereziánská vojenská akademie je škola ve Vídeňském Novém Městě, kterou založila Marie Terezie v roce 1751. Od roku 1740 byla Habsburská monarchie, které Marie Terezie vládla, ve válečném konfliktu v rámci válek o rakouské dědictví. Rakouská armá ...

                                               

Turecká vojenská akademie

Akademie byla založena v roce 1834 maršály Ahmedem Fevzi Pachou a Mehmedem Pachou Namıkem. První dustojníci absolvovali v roce 1841. Její vznik byl součástí modernizace Osmanské říše. Modernizaci armády začal sultán Mahmut II. a pokračoval v ní j ...

                                               

Vojenská akademie Spojených státu amerických

Vojenská akademie Spojených státu amerických je vojenská akademie ve West Pointu, části města Highlands v americkém státě New York. Jde o součást tréninkového, výcvikového a výukového centra Americké armády. Zde se vzdělává většina nových dustojn ...

                                               

Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda

Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda) byla vojenská politická škola v Bratislavě v letech 1972-1989. Po sametové revoluci byla přejmenována na Vysokou vojenskou pedagogickou školu. Studoval na ní například ministr školství ČR Marcel Chl ...

                                               

Žukovského vojenská letecká inženýrská akademie

Žukovského vojenská letecká inženýrská akademie, od roku 2008 Žukovského a Gagarinova vojenská letecká inženýrská akademie, od konce roku 2009 Vojenské učebně-vědecké středisko vojenského letectva, je ruská vojenská vysoká škola. Je největší a ne ...

                                               

Asymetrická válka

Asymetrická válka je takový konflikt, jehož strany se výrazně liší svými vojenskými silami nebo se výrazně liší jejich taktika. Pro asymetrickou válku je typické, že zatímco pro jednu ze stran se zpravidla jedná pouze o omezený konflikt, ve které ...

                                               

Blitzkrieg

Blitzkrieg je bojová doktrína založená na rychlém a hlubokém pruniku motorizovaných a mechanizovaných jednotek obranou nepřítele. Myšlenkou je rychlé obsazení velitelských a zásobovacích uzlu nepřítele, přetnutí jeho klíčových komunikací a naruše ...

                                               

Boční palba

Boční palba, neboli flankování, je zpusob obranné palby z opevněných stanovišť, která je vedena kolmo nebo šikmo na směr postupu nepřítele. Využívá tak prostého faktu, že nepřátelské síly bývají nejčastěji ohroženy zepředu, a jsou proto zepředu n ...

                                               

Bombardování

Bombardování je likvidace staveb, zařízení nebo území pomocí vrhání či shazování projektilu nebo bomb. Až do počátku 20. století se jednalo převážně o bombardování dělostřelecké, ve 20. století umožnil vývoj letadel bombardování letecké - nálety. ...

                                               

Čtvercová formace

Čtvercová formace neboli karé je zastaralá bojová formace pěchoty pro situace, kdy se bránila útoku kavalérie. Pěší jednotka se přitom zformovala přibližně do tvaru čtverce, tak, aby zbraně vojáku směřovaly do všech čtyř stran. Účelem bylo zabrán ...

                                               

Diverze

Diverse je vojenský manévr, který má pozornost protivníkova vojska odvést z místa, o něž vojsku skutečně jde, a to předstíraným útokem části vojska někde jinde. Diverze má tak odlákat nepřátelské síly z místa, kde se chystá skutečný útok, aby se ...

                                               

Karakola

Karakola byla vojenská manévrovací taktika pro jezdectvo. Slovo pochází ze španělského caracol, což znamená "šnek". Tato technika byla využívána jezdectvem vybaveným palnými zbraněmi od první poloviny 16. století a začala postupně upadat během 17 ...

                                               

Kobercové bombardování

Kobercové bombardování je speciální druh náletu, během kterého je do boje nasazeno velké množství letadel. Úkolem kobercového bombardování je celkové zničení rozlehlého území. Nejčastěji se používá pro zničení prumyslových oblastí nepřítele. Teor ...

                                               

Kotel (vojenství)

Kotel je vojenský termín, kterým se označuje obklíčení nepřátelských jednotek na rozsáhlém území. Obklíčení je trvalejšího charakteru a zcela znemožňuje přesun nepřátelských jednotek z obklíčení. Vznik kotle má mít za následek vyřazení velkého mn ...

                                               

Krycí palba

Krycí palba je stav masivní palby, která má za úkol krýt operace vlastních jednotek. Krycí palba je většinou nepřesně cílená palba do prostoru, který ovládá nepřítel. Usměrněná palba jedním směrem má za úkol zastrašení nepřítele a jeho udržení v ...

                                               

Křížová palba

Křížová palba je termín, kterým se označuje soustředění palby z několika směru do téže palebné oblasti. Dochází k překrývání palebných sektoru, což má za následek lepší palebné pokrytí daného prostoru a komplikuje nalezení úkrytu Jedná se účinný ...

                                               

Lineární taktika

Lineární taktika byla taktika boje vojsk, bojujících v semknuté sestavě, využívaná především v 18. století. Zavedl ji a úspěšně využil pruský král Fridrich II. Veliký během sedmileté války. Poskytovala nejlepší podmínky pro palbu salvou, jednotky ...

                                               

Maskování

Maskování čili kamufláž je činnost, při které se člověk nebo objekt přizpusobuje svému okolí tak, aby nebylo snadné ho zpozorovat či detekovat. Maskování se požívá zejména při vojenských činnostech, například v podobě kamuflážních nátěru nebo obl ...

                                               

Moment překvapení

Moment překvapení je jeden z klíčových taktických prvku. Spočívá v tom, že jedna strana udělá něco, co nepřítel neočekává a není na to připraven. Získat na svou stranu moment překvapení muže být pro vývoj bitvy rozhodující. Jelikož podstata momen ...

                                               

Najdi a znič

"Najdi a znič" je vojenská taktika, která hrála duležitou roli v době malajské krize a válce ve Vietnamu. Cílem této taktiky je především zničení sil soupeře, nikoli kontrola nad celou oblastí. Pro tento účel je nutno dopravit pozemní jednotky na ...

                                               

Nálet

Nálet je vojenský termín, kterým se označuje letecký útok na nepřátelské postavení, či prumyslovou základnu nepřítele, případně i civilní cíle. Je prováděn prostřednictvím letectva a to nejčastěji za pomocí strategických bombardéru či stíhacích b ...

                                               

Obchvatný manévr

Obchvatný manévr, obchvat je vojenský termín, kterým se označuje vojenská operace, během níž je proražena nepřátelská obrana na slabě bráněném křídle, popřípadě zcela obejita. Hlavním úkolem obchvatu je buďto uzavření silných nepřátelských jednot ...

                                               

Obklíčení

Obklíčení je vojenský termín popisující situaci, kdy je cíl nebo jednotka izolována a obklopena nepřátelskými silami. Tato situace je obvykle vysoce nebezpečná pro obklíčenou stranu a to jak na strategické úrovni i taktické úrovni. Obklíčená stra ...

                                               

Obléhání

Obléhání je válečná situace, při které obléhající obklíčí lokalitu, obvykle opevněnou, a kontroluje do ní přístup za účelem donucení obráncu se vzdát nebo jejího dobytí. První zmínky o obléhání pocházejí z nejstarších dob. Archeologické výzkumy n ...

                                               

Obojživelná operace

Obojživelná operace je bojová operace vyznačující se spoluprací námořnictva a pozemní armády. Typickým příkladem muže být vyloďovací operace na nepřátelském území, nebo naopak evakuace pozemních jednotek námořnictvem, například evakuace britských ...

                                               

Pancéřový klín

Pancéřový klín byla útočná taktika německé armády na východní frontě druhé světové války. Byla vyvinuta jako odpověď na sovětské používání puvodně německé obranné taktiky pakfront. Tzv. pancéřový klín byla formace obrněných vozidel, především tan ...

                                               

Partyzánská válka

Partyzánský boj, drobná válka či záškodnická válka) je forma vedení ozbrojeného konfliktu, která se vyhýbá velkým a rozhodujícím bitvám a soustředí se na drobné dílčí přepadové akce. Je založena na myšlence, že i menší vojenské útvary mohou pusob ...

                                               

Povstání

Povstání nebo též rebelie je forma boje proti vládnoucí vrstvě, či proti okupující armádě, kterého se účastí zpravidla větší část obyvatelstva. Boj muže probíhat jak pomocí zbraní, tak i pomocí pasivních prostředku jako jsou stávky, sabotáže, či ...

                                               

Preemptivní válka

Preemptivní válka, preemptivní útok či preemptivní akce, je označení úderu, který si klade za cíl eliminovat bezprostřední závažné hrozby v situaci, při níž není možné využít jiných prostředku než síly k jejímu odvrácení. Od preemptivní války se ...

                                               

Preventivní válka

Preventivní válka, preventivní útok či preventivní akce, je označení úderu zahrnujícího užití síly, který má za cíl odvrátit či eliminovat vzdálené závažné hrozby. Muže být také vyvolán snahou předejít útoku protistrany, jenž je očekáván v kratší ...

                                               

Pruzkum (vojenství)

Pruzkum je aktivní získávání informací o rozmístění, silách a pohybech nepřítele, ale i o meteorologických, hydrografických nebo geografických charakteristikách dané oblasti. Úmysly nepřítele nezjišťuje, to se stará špionáž.

                                               

Pruzkum bojem

Pruzkum bojem představuje bojovou akci, jejímž primárním cílem je za pomoci přímého bojového střetnutí zjistit informace o nepříteli - o jeho síle, pozicích a případně plánech v dané oblasti. Klasickým příkladem je zkusmý útok na nepřátelské pozi ...

                                               

Příčka T

Příčka T neboli "udělat příčnou čárku písmena T" je označení pro námořní manévr, kdy velitel přivede svou eskadru kolmo na čelo eskadry nepřátelské a soustředí tak plnou boční palbu celé řady svých lodí na čelní loď protivníka. Nepřítel se mohl p ...

                                               

Přirozené opevnění

Přirozené opevnění je využití přirozeného reliéfu krajiny k vojenským operacím. Příkladem mohou být přirozené skalní útvary, na kterých byly stavěny hrady nebo využití hustých lesu nepruchodných pro nepřátelskou vojenskou techniku.

                                               

Salámová metoda

Salámová metoda je označení pro praxi či taktiku, kdy se kontroverzní či obtížné cíle, řešení a požadavky, které by se celkově prosazovaly jen těžko, nebo by byly zcela nepruchodné, rozdělí na malé dílčí kručky a prosazují se postupně. Pojem se p ...

                                               

Spanilá jízda

Spanilé jízdy, v dobové terminologii rejsy, byla velká vojenská tažení husitu za hranice Českého království. Tyto výpravy se stávaly součástí nové taktiky husitských uskupení zhruba od poloviny 20. let 15. století, plně pak od roku 1427, a spojov ...

                                               

Strategické bombardování

Strategické bombardování je vzdušný útok proti vojenským i civilním cílum hluboko v týlu nepřítele. Jeho účelem je narušení či úplná likvidace nepřátelského prumyslu a komunikací a také podlamování morálky obyvatelstva. Muže být prováděno letadly ...

                                               

Taktika motti

Taktika motti je speciální vojenská taktika vyvinutá finskou armádou pro boj v nepřehledném terénu se špatným stavem komunikací. Byla úspěšně aplikována během boju s Rudou armádou za zimní války a v první fázi pokračovací války.

                                               

Taktika spálené země

Taktika spálené země je vojenská taktika aplikovaná zejména za ústupových boju, případně při taktice rychlých nájezdu na nepřátelské území. Spočívá v maximální likvidaci čehokoliv užitečného, co by nepřítel mohl využít v dalším boji; zvláštní zře ...

                                               

Taran

Taranování, respektive taran je zpusob boje spočívající v najetí, respektive úmyslné srážce, jednoho bojového prostředku s jiným. Používalo se na moři, na souši a ve vzduchu.

                                               

Tokijský expres

Tokijský expres bylo jméno, které Spojenci dali taktice Japonského císařského námořnictva během druhé světové války v Pacifiku. Šlo o nasazení rychlých bojových lodí, převážně torpédoborcu, k dopravě osob a nákladu. Jméno získala kvuli pravidelno ...

                                               

Tunelová krysa

Jako tunelové krysy byli označováni američtí, australští a novozélandští vojáci, kteří se účastnili podzemních vojenských misí během války ve Vietnamu. Později využívala podobné týmy i sovětská armáda během sovětské války v Afghánistánu a takovýt ...

                                               

Umění války

Umění války, neboli Vojenská strategie rodiny Sun, je válečnické dílo sestavené legendárním čínským vojevudcem Sun-cem. Jedinečnost díla spočívá v nadčasovosti uváděných taktik a strategií, s celospolečenskou pusobností a přenosem také do civilní ...

                                               

Vojenská taktika

Vojenská taktika je soubor konkrétních metod používaných válčícími stranami za účelem napadení a zničení nepřítele v bitvě. V pruběhu času prodělávala dlouhé období stagnace či prudkého vývoje v závislosti na technickém vývoji zbraní a filosofick ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →