ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123                                               

Posse comitatus

Posse comitatus je všeobecné právo místní autority povolat domobranu z mužu starších 18 let za účelem udržení pořádku nebo pronásledování a zadržení zločince. Je ekvivalentem povolání milice pro vojenské účely u "zákon-vynucujících" státních složek.

                                               

Pozemní vojsko

Pozemní vojsko je armádní složka, která operuje na zemi, případně muže být nasazována i na palubě lodí. Většinou tvoří nejpočetnější složku armády a mívá v bojích rozhodující význam.

                                               

Schwarzenberská granátnická garda

Schwarzenberská granátnická garda vznikla na počátku 18. století za účelem reprezentace a jako tělesná stráž Adama Františka ze Schwarzenbergu a jeho blízkých.

                                               

Speciální jednotka

Speciální jednotky a speciální operační jednotky jsou elitní vojenské týmy spadající pod ozbrojené síly, tedy armádu, námořnictvo, námořní pěchotu a letectvo, nebo policii a jiné bezpečnostní sbory. Jejich příslušníci jsou cvičeni ve vedení speci ...

                                               

Voják

Voják je osoba, jež slouží ve vojsku buď za plný plat jako profesionální voják, případně je do vojska odveden, naverbován, v rámci branné povinnosti. Takoví vojáci jsou označováni jako branci a zpravidla je jejich plat nižší až symbolický. Oficiá ...

                                               

Vojenská zpravodajská služba

Vojenská zpravodajská služba je specifický druh zpravodajské organizace zabývající se získáváním informací vytvářených v bojových a nebojových situacích. Zároveň se zabývá získáváním informací o možném ohrožení vlastních vojenských jednotek, voje ...

                                               

Všeobecná branná povinnost

Branná povinnost je povinnost občana, na základě které musí jedinci plnit úkoly ozbrojených složek státu, a to včetně podrobení se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu či plnit jiné povinnosti. V České republice se branná povinnost ...

                                               

Zeměbrana

Zeměbrana neboli hotovost, anglicky territorial army, německy Landwehr, maďarsky honvéd, je starší vojenský termín, označující součást vojska skládající se ze stálé armády odvedených brancu, kteří jsou dnes označováni jako základní služba, a akti ...

                                               

Civilní služba

Civilní služba je náhradní služba, kterou vykonává občan podléhající služební povinnosti, pokud odmítá z duvodu svědomí či náboženského vyznání vykonávat základní vojenskou službu. Jako pomocná síla pusobí v státních či obecních organizacích nebo ...

                                               

Odpírání vojenské služby

Odpírání vojenské služby je termín používaný pro vědomé odmítání vojenské služby z duvodu svědomí a z duvodu mravních. Mezinárodně je pro odpírače používán termín Conscientious Objectors. Osoby odpírající v tomto smyslu vojnu nejsou těmi, kteří b ...

                                               

Povolávací rozkaz

V České republice je povolávací rozkaz upraven v zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování branný zákon, ve znění pozdějších předpisu. Podle tohoto zákona je povolávací rozkaz vojenským dokladem, a tak veřejnou listinou. Pov ...

                                               

Pravidla použití sil

Pravidla použití sil jsou vnitřní předpisy ozbrojených sil, které definují okolnosti, podmínky, míru a zpusob, jakým lze použít vojenskou sílu, případně akce, které by mohly být považovány za provokativní. Jsou zpracovaná v rámci operačního pláno ...

                                               

Vojenský rozkaz

Vojenský rozkaz je příkaz nadřízeného vojáka vuči vojákovi podřízenému, který má zvláštní povahu a je kvalitativně jiným projevem velitelské vule, než jsou obvyklé příkazy, pokyny nebo požadavky. Ukládá se jím konkrétní povinnost něco vykonat neb ...

                                               

Vojenský soud

Vojenské soudy jsou zvláštní soudy, který bývají v některých státech zřízeny zejména k projednávání trestných činu vojáku, případně též válečných zajatcu. V době války muže být jejich činnost na území, v němž jsou rozloženy útvary operujících arm ...

                                               

Základní vojenská služba

Základní vojenská služba je povinná služba v armádě, která se liší jak podle jednotlivých státu, tak v rámci státu podle typu této služby.

                                               

Zbabělost před nepřítelem

Zbabělost před nepřítelem je vojenský trestný čin, jímž voják poruší svou vojenskou přísahu, kterou se zavázal nasadit pro obranu vlasti i svuj život. Upraven je v § 394 trestního zákoníku a spáchá jej ten, kdo se "za bojové situace ze zbabělosti ...

                                               

Zběhnutí

Zběhnutím se voják vyhýbá výkonu své služby a řádnému plnění vojenských povinností. V českém trestním právu je vyjádřeno pojmem svémocné vzdálení v § 115 trestního zákoníku. Podle něj se svémocně vzdaluje ten voják, který nenastoupí v určeném čas ...

                                               

Institut západní polokoule pro bezpečnostní spolupráci

Western Hemisphere Institute for Security Cooperation je zařízení armády Spojených státu amerických ve Fort Benning v okrese Columbus státu Georgie. Zřízen byl jakožto část National Defense Authorization Act. Jeho motto je: "Svoboda, mír a bratrs ...

                                               

Střelnice

Střelnice je místo určené pro střelbu z ruzných druhu zbraní. Střelnice lze dělit podle jejich určení a použití například na vojenské, policejní, sportovní a zábavní. Střelnice muže být název též pro popraviště, kde se popravuje střelbou. střelni ...

                                               

Vojensko-prumyslový komplex

Termín vojensko-prumyslový komplex označuje propojení vojenských sil, zbrojních firem, politických struktur a jiných přidružených skupin s mocenskými a komerčními zájmy. V této symbióze zbrojní firmy vydělávají výrobou zbraní a jejím následným pr ...

                                               

Academi

Academi je americká soukromá vojenská společnost, kterou založil v roce 1997 bývalý Navy SEAL Erik Prince, puvodně pod názvem Blackwater a mezi léty 2009 až 2011 byla pod názvem Xe Services. Společnost se stala známá v roce 2007, kdy skupina její ...

                                               

Dwight D. Eisenhower

Generál Dwight David Eisenhower, známý též jako Ike, byl americký pětihvězdičkový generál a 34. prezident Spojených státu amerických. Během druhé světové války byl vrchním velitelem západních spojeneckých expedičních sil v Evropě 1944–1945. Po vá ...

                                               

Halliburton

Halliburton Energy Services je nadnárodní korporace se sídlem ve Spojených státech s aktivitami ve více než 120 zemích. S více než 100 000 zaměstnanci a čistým ziskem přes 2 mld. dolaru patří mezi nejvýznamnější prumyslové společnosti světa. V mi ...

                                               

Smluvní strana obranného prumyslu

Smluvní strana obranného prumyslu je obchodní společnost, která poskytuje zboží nebo služby ministerstvu obrany dané země. Zbožím typicky zahrnuje vojenskou leteckou, námořní a pozemní techniku, zbraně, munici a zbraňové systémy a příslušenství. ...

                                               

Strategická obranná iniciativa

Strategická obranná iniciativa byla navržena prezidentem Spojených státu Ronaldem Reaganem 23. března 1983 s cílem vytvořit systém ochrany Spojených státu proti útokum strategických jaderných zbraní, především balistických raket. Iniciativa byla ...

                                               

Ukroboronprom

Státní koncern Ukroboronprom je sdružení víceoborových podniku v ruzných odvětvích obranného prumyslu Ukrajiny. Do koncernu vchází podniky, které jsou zaměřeny na vývoj, výrobu, opravy, modernizaci a likvidaci zbraní, vojenské a speciální technik ...

                                               

War Is a Racket

War Is a Racket je kratší pojednání bývalého majorgenerála námořnictva americké armády Smedleyho Darlingtona Butlera z roku 1935, ve které spekuluje, jak obchodní společnosti vydělávají z válek. Butler poukazuje na řadu příkladu, většinou z I. sv ...

                                               

Zbrojní prumysl

Zbrojní prumysl je celosvětový business, který se zabývá výrobou zbraní, vojenské techniky a zařízení. Skládá se z komerčního prumyslu, který se podílí na výzkumu, vývoji, výrobě a službách ohledně vojenských materiálu, vybavení a zařízení. Firmy ...

                                               

Seznam bitev a operací během arabsko-izraelské války v letech 1948–1949

Operace Gideon Operace Barak Operace Jiftach Operace Jovel Operace Harel Operace Šmuel Operace Nachšon Operace Medina Operace Ben Ami Operace Kitur Tochnit Dalet Operace Chamec Operace Makabi Operace Matate Operace Hašmed Operace Chasida Operace ...

                                               

Seznam československých parašutistu v boji proti nacismu

Toto je seznam československých parašutistu, kteří bojovali za druhé světové války proti nacismu. Jedná se o vojáky, kteří absolvovali speciální paradesantní výcvik za účelem vysazení na území Protektorátu, v jiných okupovaných zemích západní Evr ...

                                               

Seznam polních maršálu Svaté říše římské

Toto je seznam polních maršálu Svaté říše římské, kterým císař Svaté říše římské udělil v letech 1512–1806 hodnost polního maršála.

                                               

Seznam významnějších armád Evropy a světa

Tento seznam obsahuje vybrané charakteristiky významnějších armád v Evropě a pro srovnání i ve světě. Vedle jejich síly uvádí i jejich rozpočty a počty tanku a letadel. Podle všech těchto údaju lze obě tabulky setřídit. V jednotlivých sloupcích j ...

                                               

ANZUS

ANZUS je mezinárodní vojenská organizace Austrálie, Nového Zélandu a Spojených státu amerických. V případě, že na jeden stát bude učiněn útok, zbylé státy mu pomohou při obraně. Název je akronym z prvních písmen členských státu. Vznikl podpisem t ...

                                               

Britsko-ruská dohoda (1907)

Britsko-ruská dohoda z roku 1907 je název mezinárodní smlouvy, která byla podepsána 31. srpna 1907 v ruském Petrohradě mezi Ruským a Britským impériem. Smlouvu, která definovala sféry vlivu mezi dvěma říšemi ve Střední Asii, podepsal ruský minist ...

                                               

Bukurešťská devítka

Uskupení vzniklo na podzim 2014 v reakci na zhoršení bezpečnostní situace ve východní Evropě. Iniciátorem vzniku uskupení bylo Rumunsko. Státy zastoupené v uskupení jsou Česko, Slovensko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a R ...

                                               

Hlavní spojenci mimo NATO

Hlavní spojenci mimo NATO jsou klíčoví spojenci Spojených státu amerických mimo členských státu Severoatlantické aliance. Jde o státy, které navázaly strategické vztahy s ozbrojenými silami Spojených státu amerických. Nejedná se přímo o vojenský ...

                                               

Koalice ochotných

Koalice ochotných bylo neformální označení koalice státu, které podpořily USA na jaře 2003 válce proti Iráku. Pojem stojí v protikladu k ose zla, jak ji pojmenoval americký prezident George W. Bush. Protože nejde o formální koalici, není možné př ...

                                               

Lublinský trojúhelník

Lublinský trojúhelník je trojstranná platforma pro politickou, hospodářskou, kulturní a sociální spolupráci mezi Litvou, Polskem a Ukrajinou, jejímž cílem je podpora integrace Ukrajiny do EU. Země Lublinského trojúhelníku vyjádřily podporu obnově ...

                                               

NORDEFCO

NORDEFCO je obranná iniciativa severských státu. Jejími členy jsou Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko. Cílem iniciativy je posílení obranyschopnosti členských zemí, hledání společného efektivního spolupusobení a usnadnění společných řešení ...

                                               

Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti

Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti je mezinárodní regionální organizací pro oblast obrany a bezpečnosti, která zahrnuje 7 zemí bývalého SSSR – Arménie, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán, který však své čl ...

                                               

Partnerství pro mír

Partnerství pro mír je program spolupráce Severoatlantické aliance s armádami státu, které nejsou jejími členy. Je zaměřen na neutrální země Evropy a bývalého Sovětského svazu, NATO poskytuje účastníkum projektu pomoc s modernizací armády a sesta ...

                                               

Severoatlantická aliance

Severoatlantická aliance je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt. Byl založen 4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy. Aliance sídlí v Bruselu v Belgii. Reakcí na zřízení Západoevropské unie a Pařížské dohody umožňující v roce 1954 vs ...

                                               

Společná bezpečnostní a obranná politika

Společná bezpečnostní a obranná politika je spolupráce státu Evropské unie v oblasti vojenství a zvládání krizí v rámci širší Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Byla založena v roce 1999 a před Lisabonskou smlouvou se jmenovala Evropská ...

                                               

Spolek tří císařu

Tzv. Spolek tří císařu bylo volné spojenectví Německa, Ruska a Rakousko-Uherska v 70. a 80. letech 19. století, které mělo sice politicko-vojenský charakter, jehož primárním záměrem však bylo zpevnění vztahu mezi jeho členy a podpora vuči dalším ...

                                               

Středoevropská obranná spolupráce

Středoevropská obranná spolupráce je skupina, jejímiž členy jsou středoevropské země: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko a Chorvatsko. Polsko má status pozorovatele. Jejím cílem je rozšíření spolupráce v oblasti obrany, včetně sdílen ...

                                               

Vojenský pakt

                                               

Airsoft

Airsoft je moderní druh sportu, ve kterém po sobě hráči střílejí malými lehkými plastovými kuličkami se stlačeným vzduchem poháněných zbraní, které svým vzhledem zpravidla napodobují zbraně reálné. Airsoft se hraje v mnoha pojetích od čistě sport ...

                                               

Laser game

Laser game je týmová sportovně společenská hra využívající moderní technologie, včetně laseru, s prvky sci-fi. Při hře se využívá laserových zbraní, při které se hráči snaží získat co nejvíce bodu, případně plní jiné úkoly. Hra se hraje jak v uza ...

                                               

Moderní pětiboj

Moderní pětiboj je sport, který v sobě kombinuje technické i fyzické disciplíny. Jedná se o disciplíny, které ještě v minulém století patřily k základním požadavkum na vojáky; ještě před druhou světovou válkou byl tento sport výsadní záležitostí ...

                                               

Paintball

Jedná se o bezkontaktní adrenalinový sport, při němž je k vyřazení protihráču používáno zbraní, které střílejí želatinové kuličky ráže 0.68 palce 1.73 cm. Tyto kuličky jsou ze zbraně vypuzovány expandujícím stlačeným vzduchem nebo CO 2. Kulička j ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →