ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 120                                               

Vědecká konference

Vědecká nebo odborná konference je obvykle krátkodobé diskusní setkání mnoha odborníku v určité oblasti. Účelem je šíření a výměna informací, prezentace dosažených výsledku i navazování styku a spolupráce. Větší konference se obvykle skládá z ple ...

                                               

Seznam vědeckých a technologických parku

University of North Texas Research Park Denton Texas Research Park San Antonio University of Houston Energy Research Park Houston Texas A&M University Research Park College Station

                                               

Ames Research Center

Ames Research Center je vědecké výzkumné středisko amerického Národního ústavu pro letectví a vesmír NASA. Nachází se v Moffett Field v USA. Středisko Ames Research Center bylo založeno 20. prosince 1939 jakožto druhá laboratoř Federálního úřadu ...

                                               

Dubai Silicon Oasis

Dubai Silicon Oasis je vědeckotechnický park a zároveň zóna volného obchodu nacházející se v Dubaji ve Spojených arabských emirátech a její rozloha činí 7.2 km 2. Vzorem k její stavbě byl hlavně technologický park Silicon Valley nacházející se v ...

                                               

Jihočeský vědeckotechnický park

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park byla založena jediným zakladatelem, kterým je Jihočeský kraj v roce 2008, za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu s du ...

                                               

Science center

Science center je středisko neformálního vzdělávání, které se primárně zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a techniky. Nejedná se přitom o klasickou vzdělávací instituci, duraz je zde kladen zejména na interaktivitu a učení formou her a samosta ...

                                               

Stanford Research Park

Stanford Research Park je vědeckotechnický park, který se nachází v Palo Alto v Kalifornii na pozemku vlastněném Stanfordovou univerzitou. Byl postaven v roce 1951 jakožto Stanford Industrial Park. Stanfordský výzkumný park má převážně vědecké a ...

                                               

TechTown

TechTown je americký vědeckotechnický park v Detroitu v Michiganu. Park leží na hranici dvou čtvrtí Midtown a New Center, na ploše 17.40 hektaru. Byl navržen jako výzkumný a technologický park pro stimulaci rustu pracovních míst a vytváření malýc ...

                                               

VIDA! science centrum

VIDA! science centrum je zábavní vědecký park pro popularizaci a podporu vědy v Brně se stálou interaktivní expozicí, která představuje desítky vědeckých fenoménu ve čtyřech základních oblastech – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Doprovod ...

                                               

Fond Dynastie

Fond Dynastie byl v postsovětském Rusku první rodinná nezisková nadace založená Dmitrijem Ziminem pro podporu a rozvoj ruské vědy. V květnu roku 2015 byl fond zařazen na seznam tzv. "zahraničních agentu". V souvislosti s tím zakladatel fondu Dmit ...

                                               

Klub zvídavých dětí

Klub zvídavých dětí byl populární rozhlasový pořad, který v letech 1935 až 1943 vysílala česká rozhlasová stanice Radiojournal, posléze jeho protektorátní nástupce – Český Rozhlas. Ve své době byl Klub zvídavých dětí jedním z nejznámějších českýc ...

                                               

Meteor (pořad)

Meteor je populárně-vědecký magazín Českého rozhlasu, určený posluchačum od dvanácti let věku. Vysílá se pravidelně již od roku 1963. Málokterý rozhlasový pořad se muže pyšnit takovou kontinuitou a zároveň takové oblibě u posluchaču jako Meteor. ...

                                               

Nadační fond Neuron na podporu vědy

Nadační fond Neuron je český nadační fond. Jeho cílem je podpora vědkyň a vědcu, popularizace vědy a rozvoj moderního mecenášství v České republice. Fond uděluje mj. ocenění Ceny Neuron spojené s finanční odměnou. Od roku 2010 fond celkově podpoř ...

                                               

Noc vědcu

Noc vědcu je veřejně přístupná akce, jejímž posláním je popularizace vědy a techniky. Je pořádaná každoročně od roku 2005 z podnětu Evropské komise. V jejím rámci jsou jeden den v roce na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpř ...

                                               

Oživená prehistorie

Spolek Oživená historie se věnuje ochraně památek, kulturních hodnot a archeologického dědictví, experimentální archeologii a popularizaci archeologie. Spolek je členem České archeologické společnosti, pusobí především v Plzni a věnuje se rozvoji ...

                                               

Pravěká osada v Zoologické a botanické zahradě města Plzně

Pravěká osada v Zoologické a botanické zahradě města Plzně slouží jako archeologický skanzen k celoroční venkovní prezentaci pravěkých staveb. Jde o rekonstrukce obytných a dalších staveb starší doby kamenné až doby železné. V areálu osady probíh ...

                                               

Turnaj mladých fyziku

Turnaj mladých fyziku, anglicky International Young Physicists Tournament, je jedna ze světově uznávaných a prestižních soutěží. V rámci soutěže se řeší 17 otevřených fyzikálních úloh, které jsou zveřejněny v druhé polovině července. V pruběhu tu ...

                                               

Vědecký mýtus

Mezi nejznámější mýtus o vědecké činnosti patří příběh, kdy Isaacu Newtonovi spadne na hlavu jablko. Mýtizačnímu romantizování či heroičtění vědecké práce dochází ale častěji. Například i u Gregora Mendela.

                                               

Bibliometrie

Bibliometrie je vědní disciplína zabývající se měřením a kvantitativní analýzou dokumentu komunikujících vědecké poznatky. Zakladateli bibliometrie jsou F. J. Cole a N. B. Eales, kteří v roce 1917 publikovali práci Statistická analýza literatury. ...

                                               

Bibliomining

Biblimining je proces /metoda dobývání/dolování znalostí nebo informací z databází v knihovnách. O tomto termínu se začíná hovořit v 90. letech 20. století. Avšak poprvé ho použil Scott Nicholson v roce 2003.

                                               

Samuel C. Bradford

Na Londýnské univerzitě vystudoval chemii a získal zde doktorský titul. Od roku 1899 pracoval v Science Museum v South Kensingtonu, zdejší knihovnu řídil od roku 1925 do svého odchodu do duchodu v roce 1937. Dokázal shromáždit jednu z největších ...

                                               

Bradforduv zákon

Bradforduv zákon rozptylu je empirický bibliometrický zákon, který objevil Samuel C. Bradford. Bradford při sestavování rešerše z geofyziky zjistil, že články s požadovanou tematikou byly zveřejněné v 326 časopisech. Když tyto časopisy rozčlenil ...

                                               

Citace

Citace není v češtině zcela jednoznačný termín. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje. ČSN ISO 690 citaci definuje jako "data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění je ...

                                               

Citační index

Citační index určitého odborného článku je dán počtem prací v odborných vědeckých časopisech, které na daný článek odkazují. V širším významu slova označuje pojem citační index samotnou databázi publikací a citací. Citační index také slouží ke st ...

                                               

Eugene Garfield

Eugene Garfield byl americký vědec a zakladatel bibliometrie a scientometrie. Je považován za jednoho ze prukopníku empirické informační vědy. Studoval na Columbia University, kde získal v roce 1949 titul bakaláře B. S. v chemii, magisterský titu ...

                                               

Hirschuv index

Hirschuv index ve scientometrii udává, kolik článku daného autora dosahuje citovanosti vyšší, než je pořadové číslo článku dle počtu citací. Jde o jeden z indexu citačního ohlasu vědeckých článku, publikovaných jedním vědeckým pracovníkem. Oproti ...

                                               

Impakt faktor

Impakt faktor, impaktní faktor je scientometrický ukazatel pruměrného počtu citací vědeckého časopisu. Impakt faktor je každý rok vyhodnocován americkým Institutem pro vědecké informace pro vybraný okruh periodik označovaných jako impaktované čas ...

                                               

Impaktovaný časopis

Impaktovaný časopis je časopis, který má v rámci databáze Web of Science Institutu pro vědecké informace přidělen impakt faktor, což je hodnota vyjadřující pruměrnou míru citovanosti všech článku a příspěvku publikovaných v daném časopisu v předc ...

                                               

Kvantifikace knihovní činnosti

Kvantifikace knihovní činnosti je vědecká nauka, která se zabývá měřením knihovních služeb jako celku. Tento pojem zavedl v roce 1948 Shiyali Ramamrita Ranganathan, když si uvědomil, že mnohé problémy spojené s knihovní prací souvisí s velkými čí ...

                                               

Alfred Lotka

Alfred James Lotka byl americký chemik, fyzik, matematik, statistik, biolog a demograf puvodem z východního Rakouska-Uherska. Známý je především pro výpočet tzv. Lotkova-Volterrova modelu a pro formulaci Lotkova zákona.

                                               

Lotkuv zákon

Lotkuv zákon je ve scientometrii empirické zjištění, které formuloval v roce 1926 Alfred Lotka. Jde o jednu z aplikací Zipfova zákona. Lotkuv zákon popisuje publikační aktivitu autoru v daném oboru v určitém období. Tvrdí, že počet autoru, kteří ...

                                               

Šanghajský žebříček

Šanghajský žebříček je celosvětový žebříček každoročně hodnotící přes 1000 vysokých škol univerzitního typu. Prvních 100 univerzit je řazeno jednotlivě, dalších 400 pak na sdílených pozicích. Žebříček je sestavován Šanghajskou dopravní univerzito ...

                                               

Web of Science

Web of Science Core Collection je online akademická služba založená společností Thomson Reuters a v současné době poskytovaná společností Clarivate Analytics. Poskytuje přístup k 7 databázím: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index ...

                                               

Webometrie

Webometrie je vědecká disciplína, která za pomoci měření zkoumá World Wide Web. V roce 1997 termín webometrie poprvé použili T. C. Almind a Peter Ingwersen. Podle definice Lennarta Björneborna a Petera Ingwersena z roku 2004 se jedná "studium kva ...

                                               

Zipfuv zákon

Zipfuv zákon je označení pro pravidlo matematické analýzy jazyku, které zformuloval americký jazykovědec George Kingsley Zipf. Toto pravidlo, používané především v kryptografii, říká, že v každém textu, který je psán v přirozeném jazyce, existuje ...

                                               

Dílo Václava Švambery

Bibliografie české literatury geografické v l. 1906 a 1907. Sestavili V. Švambera a BASL, Antonín. Praha: Geografický ústav České university, 1911, 48 s. Bibliografie české literatury geografické v l. 1908–1910. Sborník České společnosti zeměvědn ...

                                               

Seznam fobií

Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným strachem z určitých věcí, situací či jevu, ať skutečných, nebo neexistujících. Opakem fobie je takzvaná filie, tedy psychická porucha charakterizovaná posedlostí určitými věcmi, situacemi či je ...

                                               

Seznam ornitologických časopisu

AVIFAUNA, popularizační online magazín Moudivláček, zpravodaj Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO Columba, zpravodaj Západočeské pobočky ČSO – pojmenováno podle vědeckého jména holuba Ptačí svět, popularizační časopis Č ...

                                               

Seznam prací Sorena Kierkegaarda

Soren Kierkegaard psal pod ruznými pseudonymy, šlo o vědomou hru na skrývání, v rámci níž chtěl své čtěnáře přiblížit subjektivně zakoušené pravdě. Níže uvedená jména jsou tedy pseudonymy, přičemž všechna díla pocházejí z pera Sorena Kierkegaarda.

                                               

Učitelství

Učitelství je oblast vzdělávání. Jedná se o věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání v oblasti pedagogiky, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření. Absolvov ...

                                               

Climategate

Termínem Climategate či spor o e-maily Climate Research Unit bývá označována aféra, která začala v listopadu 2009 na oddělení pro výzkum klimatu na University of East Anglia. V tomto období proběhl kybernetický útok na server tohoto oddělení. Dle ...

                                               

Piltdownský člověk

Piltdownský člověk je podvržená fosilie, kterou neznámý pachatel zmátl paleontology v prosinci roku 1912. Její nepravost byla odhalena až v roce 1953. Údajný pozustatek dosud neznámého pravěkého hominida byl ve skutečnosti lebkou středověkého člo ...

                                               

Vědecký podvod

Obecným příkladem je například plagiát, ghostwriter. Konkrétním příkladem je např. Piltdownský člověk, resveratrol či climategate. Mohou sem být řazeny i celé obory, které spíše označujeme za pseudovědu. Jiné obory bývají za vědecký podvod označo ...

                                               

European Skeptics Podcast

European Skeptics Podcast je týdenní podcast moderován třemi skeptiky zastupujícími několik skeptických organizací v Evropě. Je to Gábor András Pintér z Maďarska, Jelena Levin z Lotyšska a Pontus Böckman ze Švédska. Hlavním cílem podcastu je "pod ...

                                               

Evropská rada skeptických organizací

Společnost byla založena 25. září 1994 s cílem koordinovat činnosti Evropských organizací a jednotlivcu, kteří se snaží kriticky zkoumat pseudovědecká prohlášení a tvrzení týkající se pozorování paranormálních jevu a následně výsledky svého šetře ...

                                               

Pseudocast

Pseudocast je slovenský podcast, který se zabývá skepticismem, vědeckou metodou a přináší svým posluchačum, divákum a čtenářum nejnovější poznatky ze světa vědy a techniky, historie, archeologie či genetiky. Autoři skepticky probírají nejrozšířen ...

                                               

Seznam skeptických časopisu

Seznam knih o skepticismu Seznam významných skeptiku Skepticismus Racionalismus Seznam skeptických konferencí Seznam skeptických podcastu Humanismus Seznam skeptických organizací

                                               

Seznam skeptických konferencí

Racionalismus Ateismus Humanismus Seznam skeptických podcastu Seznam skeptických organizací Seznam skeptických časopisu

                                               

Zákon opravdu velkých čísel

Zákon opravdu velkých čísel, připisovaný Persimu Diaconisovi a Fredericku Mostellerovi, říká, že v dostatečně velkém vzorku se pravděpodobně přihodí i opravdu neobvyklé věci. Vzhledem k tomu, že se obvyklé události nezdají nijak pozoruhodné, tak ...

                                               

Alternativní teorie množin

Alternativní teorie množin obecně je alternativní matematický přístup ke konceptu množiny. Je to navrhovaná alternativa k standardní teorii množin. Některé z alternativních teorií množin: teorie polomnožin teorie kladných množin teorie množin New ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →