ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119                                               

Staré mapy

Staré mapy je projekt občanské vědy, který cílí na zpracování informací o obsahu mapových archivu zapojených institucí, který je svým rozsahem ojedinělý. Pomocí gamifikace se podařilo motivovat mnoho dobrovolníku, kteří přesně referencovali tisíc ...

                                               

Zooniverse

Zooniverse je internetový portál pro občanskou, tj. amatérskou vědu, vlastněný a spravovaný neziskovým sdružením Citizen Science Alliance. Je domovem největších, nejoblíbenějších a nejúspěšnějších projektu občanské vědy na internetu. Organizace v ...

                                               

Enologie

Enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos = víno a logos = věda. Odborník na víno se nazývá enolog. V České republice se enologie vyučuje např. na Mendelově univerzitě v Brně.

                                               

Bolzanova cena

Bolzanovu cenu uděluje rektor Univerzity Karlovy v Praze za mimořádné, zpravidla interdisciplinární objevné práce v oborech zastoupených na Univerzitě Karlově v Praze.

                                               

Cena Jeana Nicoda

Jean Nicod Preis, francouzsky Prix Jean Nicod, je francouzské ocenění udělované každoročně od roku 1993 v Paříži za mimořádné úspěchy v oboru filosofie mysli a kognitivních věd. Cenu udílí Centre national de la recherche scientifique CNRS a podpo ...

                                               

Cena Milady Paulové

Cena Milady Paulové je ocenění udělované od roku 2009 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR vědkyním jako ocenění za jejich badatelsko ...

                                               

Cena Sigmunda Freuda za vědeckou prózu

Cena Sigmunda Freuda za vědeckou prózu, německy Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, je německé ocenění, které v roce 1964 založil HEAG Südhessische Energie AG. Každoročně je udělováno na zasedání Deutsche Akademie für Sprache und Dic ...

                                               

Cena Wilhelma Hartela

Cena Wilhelma Hartela, německy Wilhelm-Hartel-Preis, je ocenění udělované od roku 1957 Rakouskou akademií věd za vědecké úspěchy v oblasti filozofie a historie. Je pojmenována po historikovi Wilhelmovi von Hartelovi a dotována částkou 15 000 eur.

                                               

Copleyho medaile

Copleyho medaile je vědecké ocenění za práci na jakémkoliv poli vědy, nejvyšší ocenění udělované každoročně Královskou společností v Londýně. Je také nejstarším společenským oceněním – první medaile byla udělena roku 1731.

                                               

Cotheniova medaile

Cotheniova medaile je vědecké ocenění udělované od roku 1792 Německou akademií věd Leopoldina za celoživotní vědeckou práci. Je pojmenována po německém lékaři Christianu Andreasi Cotheniovi, z jehož z dědictví byla financována. Od roku 1806 byla ...

                                               

Crafoordova cena

Crafoordova cena je od roku 1982 udělovaná švédskou Královskou akademií věd v některých odvětvích vědy, které nejsou pokryty Nobelovou cenou. Byla založena švédským prumyslníkem a mecenášem Holgerem Crafoordem, vynálezcem umělé ledviny, a jeho že ...

                                               

Francquiho cena

Francquiho cena je belgické ocenění udělované každé tři roky za zásluhy ve vědních oborech. Je pojmenována po Lucienu Francquim a dotována částkou 150 000 eur.

                                               

Japonská cena

Japonská cena je ocenění, udílené lidem z celého světa, jejichž "originální a vynikající úspěchy v oblasti vědy a technologie jsou uznávány pro posunutí hranice lidských znalostí a slouží míru a prosperitě lidstva." Cena je udílena každoročně, a ...

                                               

Leeuwenhoekova medaile

Leeuwenhoekova medaile je ocenění, které založila roku 1877 Nizozemská královská akademie umění a přírodních věd na počest Antoni van Leeuwenhoeka. Uděluje se každých 10–12 let vědcum kteří svojí prací nejvýznamněji přispěli k rozvoji mikrobiolog ...

                                               

Medaile Emanuela Bořického

Medaile Emanuela Bořického je udělována Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy domácím i zahraničním vědcum, kteří se mimořádně zasloužili o pokrok v petrologii, mineralogii nebo geochemii. Medaile, nesoucí jméno význačného českého mineralog ...

                                               

Medaile Johna Batese Clarka

Medaile Johna Batese Clarka je ocenění, které bylo v letech 1947-2009 udělováno každé dva roky Americkou ekonomickou asociací "tomu americkému ekonomovi ve věku do 40 let, který významně přispěl k ekonomickému myšlení a poznání." Od roku 2010 je ...

                                               

Národní vyznamenání za vědu

Národní vyznamenání za vědu je vyznamenání, které uděluje prezident Spojených státu amerických vědcum a inženýrum za objevy či výzkum v behaviorálních a společenských vědách, biologii, chemii, inženýrství, matematice a fyzice. Dvanáctičlenná komi ...

                                               

Prémie Otto Wichterleho

Prémie Otto Wichterleho je ocenění spojené s finanční odměnou, které od roku 2002 uděluje Akademie věd České republiky vynikajícím mladým vědcum a vědkyním této instituce. Ocenění musejí být držiteli vědecké hodnosti a v kalendářním roce udílení ...

                                               

Prulomová cena ve vědách o životě

Prulomová cena ve vědách o životě je mezinárodní ocenění pro vědce z medicínských oboru. S cenou je spojena odměna ve výši 3 milionu dolaru. Ceny udílí Nadace Prulomové ceny ve vědách o životě, vzniklá z iniciativy internetového podnikatele a inv ...

                                               

Ratzingerova cena

Ratzingerova cena, také nazývaná Nobelova cena za teologii, je ocenění od roku 2011 každoročně udělované Vatikánskou nadací Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. za vědecký přínos v oblasti biblické exegeze, patristiky nebo fundamentální teologie. ...

                                               

Světové ocenení Alberta Einsteina za vědu

Světové ocenení Alberta Einsteina za vědu je každoroční cena udělovaná Světovým kulturním výborem jako uznání za vytvoření podmínek pro vědu a technologický výzkum. Ocenění je pojmenované po Albertu Einsteinovi. Zahrnuje diplom, památeční medaili ...

                                               

Wolfova cena

Wolfova cena je ocenění, které žijícím vědcum a umělcum "bez ohledu na národnost, rasu, barvu pleti, vyznání, pohlaví nebo politické názory" uděluje za "úspěchy v zájmu lidstva a přátelských vztahu mezi lidmi" Wolfova nadace v Izraeli. Nadace cen ...

                                               

Wolfova cena za zemědělství

Wolfova cena za zemědělství je izraelské vědecké ocenění, udělované každoročně Wolfovou nadací. Dalšími kategoriemi ocenění jsou ceny za matematiku, fyziku,chemii, medicínu a umění.

                                               

Wollastonova medaile

Wollastonova medaile je nejvyšší ocenění udělované Geological Society of London vědcum za mimořádný přínos ve všech oborech geologie. Své jméno nese ocenění po anglickém chemikovi W. H. Wollastonovi 1766–1828. Poprvé byla propujčena v roce 1831. ...

                                               

Zenerova cena

Zenerova cena je mezinárodní ocenění udělované jako uznání vědeckého pokroku na poli materiálových věd a fyziky s durazem na aplikace v oboru mechanické spektroskopie a vnitřního tlumení. Cena se dříve nazývala cenou ICIFUAS. Cena byla založena n ...

                                               

Centre national de la recherche scientifique

Národní výzkumné centrum, častěji označované pouze zkratkou CNRS, je největší evropskou výzkumnou a vývojovou organizací se sídlem ve Francii. Hlavní sídlo CNRS je v Paříži, avšak výzkumná střediska jsou rozložena po celé Francii. Centrum zaměstn ...

                                               

Collegium Carolinum

Collegium Carolinum e.V. je německé výzkumné pracoviště, které se jako jediný vědecký institut v Německu soustřeďuje výhradně na dějiny a kulturu českých zemí, popř. České republiky a Slovenska. Collegium Carolinum bylo založeno bavorskou vládou ...

                                               

Czexpats in Science

Czexpats in Science je spolek, který sdružuje české vědkyně a vědce pusobící v cizině i ty, kteří se již po zkušenostech v zahraničí vrátili zpět do České republiky. Vznikl v roce 2018.

                                               

Česká společnost pro religionistiku

V roce 1990 byla založena Společnost pro studium náboženství SSN, do jejíhož čela se postavil Jan Heller. Ještě téhož roku byla v Římě přijata za člena International Association for the History of Religions IAHR. V tomtéž roce se konala první kon ...

                                               

Evropský kulturní klub

Evropský kulturní klub byl sdružením umělcu a vědcu založeným po Sametové revoluci v Praze na podporu vzájemné komunikace v Evropě. Měl národní větve v ruzných zemích. V rámci české větve fungovalo několik sekcí zaměřených na ruzné tvurčí obory. ...

                                               

Forschungsstelle Osteuropa

Forschungsstelle Osteuropa na Univerzitě Brémy je výzkumné pracoviště, zaměřující se na soudobé dějiny, kulturu a společnost zemí střední a východní Evropy. Bylo založeno v roce 1982 Wolfgangem Eichwedem, který je řídil mezi léty 1982–2008.

                                               

Grantová agentura

Grantová agentura je instituce, která prostřednictvím soutěže o granty podporuje ruzné vědecké, technické, kulturní, vzdělávací nebo jiné obecně prospěšné projekty. Grantové agentury mohou být státní, které rozdělují veřejné prostředky státního r ...

                                               

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky je státní instituce podporující základní výzkum napříč všemi vědními obory, a to výhradně z veřejných prostředku. Svoji činnost zahájila v roce 1993. Nejdříve sídlila v Akademii věd na Národní třídě, od roku 2009 ...

                                               

Herderuv institut

Herderuv institut je mezinárodní mimouniverzitní pracoviště pro výzkum dějin střední a východní Evropy, nesoucí jméno po Johannu Gottfriedu Herderovi. Sídlí v Marburgu v Hesensku. Je členem Leibniz-Gemeinschaft. Herderuv institut se zabývá výzkum ...

                                               

Institut Curie

Institut Curie je nadace fungující od roku 1921 jako veřejná služba. Ústav založila Marie Curie-Skłodowská a od svého vzniku se zaměřuje na tři okruhy: výzkum, léčba a předávání znalostí. Všechny činnosti probíhají v rámci tří subjektu: nemocničn ...

                                               

Institut du cerveau et de la moelle épinière

Institut du cerveau et de la moelle épinière, česky Ústav pro výzkum mozku a míchy, je nadace a středisko základního i klinického výzkumu pro neurologii a lékařství se sídlem v Paříži, na místě někdejší nemocnice Pitié-Salpêtrière. Byl založen ja ...

                                               

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Institut national de la santé et de la recherche médicale je Francouzský národní institut pro výzkum zdraví a medicíny. Inserm byla vytvořena v roce 1964. Podle žebříčku SCImago Institutions Rankings 2019 je Inserm zařazena mezi druhé nejlepší vý ...

                                               

Matice česká

Matice česká je nakladatelský podnik a osvětová organizace, která vydávala českou literaturu, překládala díla cizích autoru a pořádala přednášky. Vznikla ve druhé fázi národního obrození: vznikla v roce 1830 při Společnosti Národního muzea, nicmé ...

                                               

Matice moravská

Matice moravská je vědecká společnost na Moravě. Sídlí v Brně, dnes je součástí Akademie věd České republiky a zabývá se především bádáním a výzkumem souvisejícím s historií Moravy.

                                               

Mezinárodní fórum pro IV. generaci

Mezinárodní fórum pro IV. generaci je výzkumné sdružení s cílem výzkumu a vývoje budoucích jaderných elektráren. Tyto jaderné elektrárny takzvané čtvrté generace by měly splňovat vysoké nároky na bezpečnost, udržitelnost a hospodárnost. První by ...

                                               

Mezinárodní institut sociálních dějin

Mezinárodní institut sociálních dějin je výzkumný archiv zaměřený na dějiny sociálnědemokratického a socialistického hnutí a sociálních dějin. Spadá pod Královskou nizozemskou akademii umění a věd. Sídlí v Amsterdamu. Byl založen v roce 1935 Nico ...

                                               

Mezinárodní unie pro geodézii a geofyziku

Mezinárodní unie pro geodézii a geofyziku je mezinárodní nevládní vědecká organizace sdružující vědecké instituce zabývající se studiem Země s použitím geodetických a geofyzikálních metod. Unie byla založena 28. července 1919. První shromáždění s ...

                                               

Monumenta Germaniae Historica

Monumenta Germaniae Historica je mnohosvazková edice pramenu k německým dějinám do roku 1500. Vznik tohoto projektu inicioval pruský státník a historik Karl von Stein, který za tímto účelem založil roku 1819 Gesellschaft für ältere deutsche Gesch ...

                                               

Národní vědecká nadace

Národní vědecká nadace je nezávislá vládní agentura v USA odpovědná za podporu základního vědeckého výzkumu zejména poskytováním výzkumných zdroju. Zařizuje výzkumné granty zejména pro univerzity nebo také pro jednotlivce.

                                               

National Center for Biotechnology Information

National Center for Biotechnology Information neboli Národní centrum pro biotechnologické informace je součástí Národní lékařské knihovny USA v areálu americké agentury National Institutes of Health. Centrum bylo založeno v roce 1988 a sídlí v ar ...

                                               

Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek je nezisková společnost, v Nizozemsku, která se zaměřuje na aplikovaní vědy. TNO je organizace, která provádí výzkum a nabízí odborné poradenské služby pro firmy, samosprávy ...

                                               

Organizace vědeckého a prumyslového výzkumu Commonwealthu

Organizace vědeckého a prumyslového výzkumu Commonwealthu je federální vládní agentura vědeckého výzkumu v Austrálii. Základním cílem je zlepšování ekonomických a sociálních podmínek v prumyslu ve prospěch společnosti. Spolupracuje s předními odb ...

                                               

Pasteuruv ústav

Pasteuruv ústav je významné středisko základního výzkumu pro biologii a lékařství se sídlem v Paříži. Byl založen 4. června 1887 a pojmenován po svém zakladateli Louisi Pasteurovi. Zabývá se výzkumem a vývojem diagnostických a testovacích postupu ...

                                               

Répertoire International des Sources Musicales

Répertoire International des Sources Musicales je obecně prospěšná organizace založená roku 1952 v Paříži s mezinárodní pusobností. Jejím cílem je dokumentace a katalogizace hudebních a muzikologických pramenu v celosvětovém měřítku. Jedná se zár ...

                                               

Slezský institut v Opolí

Slezský institut v Opolí je polský státní multidisciplinární vědecký ústav, zaměřující se zejména na výzkum otázek spojených s regionem Horního Slezska. Institut byl založen roku 1957 a navazoval ve své činnosti na dřívější Slezský institut v Kat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →