ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 115                                               

Modus (literární věda)

Modus je pojem z genologie. Je to označení pro významový příznak určitého konkrétního žánru. Modus označuje "jeden aspekt díla, jednu jeho významovou vrstvu, zásadní aspekt nebo hlavní tendenci, a nemuže tedy zahrnout celek díla. Typicky se jedná ...

                                               

Pohádka

Jde o vyprávění založené na básnické fantazii, zejména ze světa nadpřirozených jevu. Duležité je, že pohádkový příběh není puvodně vázán na podmínky reálného světa. Příběh samotný není vypravěčem prezentován jako pravdivý a posluchači zpravidla t ...

                                               

Travestie

Travestie je žánr humoristické literatury, která zpracovává vážné nebo vznešené téma zlehčujícím až karikujícím stylem. Travestie jako žánr vznikla za renesance F. Berni a rozvinula se zejména v osvícenství v české literatuře J. P. Koubek: Básník ...

                                               

Western

Western je žánr především americké dobrodružné literatury a filmu. Preferuje dějové složky příběhu, postavami bývají zejména kovbojové, indiáni a zlatokopové. Příběhy se odehrávají v prostředí Divokého západu a zpravidla vítězí dobro nad zlem. We ...

                                               

Zátiší

Zátiší je žánr uměleckého díla, který ruznými výtvarnými metodami a prostředky zobrazuje soubory předmětu, neživé a někdy i živé přírody. Často to bývá nádobí, náčiní, kuřácké potřeby, sběratelské kuriozity, potraviny, plody ovoce či zeleniny, ro ...

                                               

Žánr

Žánr je rozdělení konkrétních forem umění podle kritérií relevantních dané formě. Ve všech odvětvích umění jsou však žánry neurčité kategorie bez pevných hranic a jsou určeny především zažitými konvencemi. Mnoho děl pak jde napříč několika žánry ...

                                               

Žánrová literatura

Žánrová literatura je literatura, která neklade duraz na uměleckost vyjádření, autorskou autenticitu či originalitu formy, ale snaží se naopak dodržet pravidla některého z tradičních žánru, a to povětšinou populárních. Kolem žánru je často shromá ...

                                               

Žánrová malba

Žánrové umění, žánrové scény, žánrové pohledy nebo žánrová malba jsou ilustrované reprezentace, které představují scény nebo události z každodenního života, jako jsou trhy, domácí prostředí, interiéry, večírky, hostinské nebo pouliční scény. Ve v ...

                                               

Žonglování

Žonglování je sportovní, taneční a artistická aktivita zlepšující nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci, soustředění a rozvíjející spolupráci mezi mozkovými hemisférami. Nejčastější je žonglování do vzduchu, které spočívá ve vyhazování ...

                                               

Mario Berousek

Mario Berousek je český artista a žonglér s kužely. Je nejrychlejším žonglérem kuželu na světě a držitelem světového rekordu v žonglování. Rodiče - Ferdinand Berousek a Sonja – jsou známí pod uměleckým jménem "Fredys". Manželka Andrea, rozená Jan ...

                                               

Zdeněk Bradáč

Zdeněk Bradáč je bývalý profesionální kouzelník, iluzionista a eskapolog. Nejlépe je známý díky překonávání Guinnessových světových rekordu v eskamotérských disciplínách. V nejrychlejším úniku ze svěrací kazajky či policejních pout překonal i Hou ...

                                               

Diabolo

Diabolo je žonglovací pomucka skládající se z cívky, která je točena a vyhazována pomocí provázku uvázaného mezi dvě hulky, držené žonglérem v rukách. Předchudcem dnešního diabola je čínské jojos. Diabolo se vyrábí z ruzných materiálu v několika ...

                                               

Sergej Ignatov

Sergej Ignatov je proslulý ruský žonglér a držitel několika světových rekordu. Je také znám jako "básník žonglování", nebo také jako "kvantitativní žonglér".

                                               

Poi

Poi je forma rytmické a pohybové aktivity, při které se točením míču připevněných na šňuře vytvářejí ruzné motivy geometrických obrazcu. Puvodně tuto dovednost předváděli Maoři, obyvatelé Nového Zélandu. Poi v překladu znamená míč. Tuto techniku ...

                                               

Akademický titul

Akademický titul je vyjádření stupně spjatého s určitým vzděláním, značí udělenou formální kvalifikaci určité úrovně, a to řádně zakončeného studijního programu v rámci terciárního vzdělávání zpravidla na univerzitě či jiné vysoké škole. Tyto ins ...

                                               

Akademický architekt

Akademický architekt je akademický titul, který byl dříve udělován na uměleckých vysokých školách v oblasti architektury, resp. architektonické tvorby. Byl zaveden po roce 1966 v souvislosti s novým systémem akademických titulu v Československu. ...

                                               

Akademický malíř

Akademický malíř je akademický titul, který byl dříve udělován na uměleckých vysokých školách v oblasti malířství, resp. výtvarného umění. Byl zaveden po roce 1966 v souvislosti s novým systémem akademických titulu v Československu. Udělován byl ...

                                               

Akademický sochař

Akademický sochař je akademický titul, který byl dříve udělován na uměleckých vysokých školách v oblasti sochařství, resp. restaurátorství. Byl zaveden po roce 1966 v souvislosti s novým systémem akademických titulu v Československu, dřívějším ab ...

                                               

Akademik

Akademik je označení či titul obvykle související s členstvím v akademii věd, přičemž konkrétní význam se v pruběhu času měnil a stejně tak se liší i v rámci jednotlivých zemí světa. V mnoha zemích byl udělován jako titul značící nejvyšší akademi ...

                                               

Bachelor of Arts

Bachelor of Arts je titul bakalářského stupně typický pro anglosaský svět. Udílen je ve světě na celé řadě univerzit či vysokých škol. Bachelor of Arts obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Science. Titul Bachelor of Arts bývá v ...

                                               

Bachelor of Business Administration

Bachelor of Business Administration je titul bakalářského stupně typický pro anglosaský svět. Jde o vzdělání v obchodní administrativě; někdy se uvedené překládá do češtiny jako bakalář managementu. Jde o titul bakalářské úrovně v obchodu a obcho ...

                                               

Bachelor of Engineering

Bakalář v inženýrství zkráceně je bakalářský akademický titul, uděluje se studentovi po třech až pěti letech studování inženýrského programu na univerzitě nebo vysoké škole. Bakalář inženýrských věd BESc, Bachelor of Science ve strojírenství BSE, ...

                                               

Bachelor of Science

Bachelor of Science je titul bakalářského stupně typický pro anglosaský svět. Bachelor of Science obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Arts. Titul Bachelor of Science bývá většinou udělován v oblastech vědy, která je více či mé ...

                                               

Bachelor of Theology

Bachelor of Theology je titul bakalářského stupně, který je studentovi udělen po třech až pěti letech studia teologických oboru vysoké školy. Kandidáti na tento titul obvykle musí absolvovat kurzovou práci v řečtině nebo hebrejštině, stejně jako ...

                                               

Bakalář

Bakalář je akademický titul označující absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu. Zkratka tohoto titulu je Bc., pro umělecké studijní programy se používá varianta, resp. akademický titul, bakalář umění ve zkratce BcA., přičemž obě ...

                                               

Bakalář umění

Bakalář umění je akademický titul označující absolventa vysoké školy v bakalářském studijním programu v oblasti umění. Zkratka tohoto titulu je BcA., pro ostatní studijní programy existuje varianta, resp. akademický titul, bakalář ve zkratce Bc., ...

                                               

Diplomovaný specialista

Diplomovaný specialista je neakademický titul, přesněji dle školského zákona označení, které svým absolventum udělují vyšší odborné školy a konzervatoře, tedy nejedná se o akademický titul absolventa vysoké školy. Diplomovaný specialista, respekt ...

                                               

Docent

Docent je vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolského pedagoga vyšší než odborný asistent a nižší než profesor. Slovo pochází puvodně z latinského docere – vyučovat. Dle úzu se zpravidla užívá obecná zkratka doc. umístěná před jménem jako titul, ...

                                               

Doctor of Business Administration

Doctor of Business Administration je vzdělávací program, který představuje nejvyšší úroveň manažerského vzdělávání a je třetím stupněm po BBA a MBA. Studium DBA je určeno především vrcholovým manažerum na senior pozicích, kteří chtějí získat nejv ...

                                               

Doktor

Doktor je zkrácené označení některého z akademických titulu či vědeckých hodností – doktorátu. Rozlišuje se, zda byl získán rigorózní zkouškou, nebo doktorským studiem, resp. obhajobou disertační práce. Pro ruzné doktoráty se muže při neoficiální ...

                                               

Doktor farmacie

Doktor farmacie je akademický titul, který je v současnosti vysokými školami udělován v oblasti farmacie. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul magistr a složení rigorózní zkoušky ze zvoleného vědního oboru, jejíž součástí je i obhájení ...

                                               

Doktor filozofie

Doktor filozofie, ve zkratce PhDr. psané před jménem, je akademický titul, který je udělován v oblasti humanitních, společenských i pedagogických věd na příslušných fakultách vysokých škol. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul magistr a ...

                                               

Doktor medicíny

Doktor medicíny je akademický titul udělovaný absolventum vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství. V Česku je tento titul udělován po šestiletém studiu oboru všeobecné lékařství na lékařské fakultě a po ukon ...

                                               

Doktor obchodních věd

Doktor obchodních věd též doktor ekonomických věd je akademický titul, který udělovala Vysoká škola obchodní při ČVUT v letech 1934-1953 v tehdejším Československu.

                                               

Doktor přírodních věd

Doktor přírodních věd je akademický titul udělovaný v oblasti přírodních věd. Udělován je převážně na přírodovědeckých fakultách některé z českých a slovenských vysokých škol. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul magistr a složení rigor ...

                                               

Doktor sociálně-politických věd

Doktor sociálních věd, od 1. září 1980 doktor sociálně-politických věd je akademický titul udělovaný pouze v období komunistického režimu v Československu absolventum Vysoké školy politické ÚV KSČ v Praze, Vojenské politické akademie Klementa Got ...

                                               

Doktor teologie

Doktor teologie je akademický titul, který je v současné době udělován vysokými školami v oblasti teologie. Tento titul obvykle udělují teologické fakulty, přičemž je zkracován jako ThDr. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul magistr a s ...

                                               

Doktor umění

Doktor umění je akademický titul, který se obvykle uděluje absolventum vysokoškolského doktorského studia v uměleckých oborech na některých vysokých školách ve světě. Tento akademický titul ve zkratce ArtD. se uvádí za jménem nositele a je od jmé ...

                                               

Doktor veterinární medicíny

Doktor veterinární medicíny je akademický titul udělovaný absolventum vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny. V Česku je tento titul udělován po šestiletém studiu a po ukončení studi ...

                                               

Doktor zubního lékařství

Doktor zubního lékařství je akademický titul udělovaný absolventum vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti zubního lékařství. V Česku je tento titul udělován po pětiletém studiu oboru zubní lékařství na lékařské fakultě a po ukon ...

                                               

Inženýr

Inženýr je akademický titul absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti technických věd a technologií, ekonomie, zemědělství, lesnictví nebo vojenství. V České republice je tento titul udělován na vysokých školách technick ...

                                               

Inženýr architekt

Inženýr architekt je akademický titul absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti architektury. V Česku je tento titul udělován v oblasti architektury na fakultách architektury technických univerzit a také na některých sta ...

                                               

Licenciát

Licenciát je jedním z vyšších akademických titulu, používaný od středověku v mnoha evropských zemích dodnes. V České republice se nyní uděluje licenciát teologie se zkratkou ThLic. Titul se zkratkou lic. před jménem udělují zejména soukromé zahra ...

                                               

Licenciát teologie

Licenciát teologie je akademický titul, který je v současné době udělován vysokými školami v oblasti teologie. Tento titul obvykle udělují teologické fakulty, přičemž je zkracován jako ThLic. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul magistr ...

                                               

Magister regens

Magister regens byl titul udělovaný na středověkých universitách studentum, kteří získali magisterský titul. Titul znamenal jednoduše to, že jeho držitel má právo učit. Toto právo mohlo být zaručeno pouze kancléřem katedrály Notre Dame nebo kancl ...

                                               

Magistr

Magistr je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu. Zkratka tohoto titulu je Mgr., pro umělecké studijní programy se používá varianta, resp. akademický titul, magistr umění ve zkratce MgA., přičemž ob ...

                                               

Magistr farmacie

Magistr farmacie je akademický titul, který byl v minulosti udělován absolventum vysokoškolského studia farmacie. V současné době je udělován titul magistr, po dodatečném rigorózním řízení je možné případně získat titul doktor farmacie. Všechny t ...

                                               

Magistr umění

Magistr umění je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti umění. Zkratka tohoto titulu je MgA., pro ostatní studijní programy existuje varianta, resp. akademický titul, magistr ve zkratce Mgr ...

                                               

Master of Arts

Master of Arts je titul magisterského stupně typický pro anglosaský svět. Udílen je ve světě na celé řadě univerzit či vysokých škol. Master of Arts obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Master of Science. Titul Master of Arts bývá většinou ...

                                               

Master of Business Administration

Master of Business Administration je titul magisterského stupně typický pro anglosaský svět. V doslovném překladu jde o magistra řízení obchodu nebo obchodu. Je zaměřený na získání znalostí v oboru managementu, přičemž někdy se uvedené překládá d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →