ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109                                               

Spoiler (kultura)

Spoiler je informace, která prozrazuje klíčovou část děje nebo jisté předem nečekané formální postupy. Termínu spoiler se také používá v počítačových hrách, a to tehdy, když je hráči odtajněno řešení hádanek, úkolu nebo hraní zjednodušujících str ...

                                               

Televizní film

Televizní film je označení pro takové filmové nebo jiné audiovizuální dílo, které primárně vzniklo pouze a výhradně pro uvádění v televizi, není tedy určeno pro promítání v kinech, a to bez ohledu na to, zdali bylo natočeno klasickou televizní te ...

                                               

Tvorba filmu

Tvorba filmu je proces, při kterém vzniká film. Charakteristickou součástí je velký počet zaměstnancu. Tvorba filmu muže trvat několik měsícu, ale i několik let, než je dokončen. Filmy se natáčí po celém světě v ohromné řadě ekonomických, sociáln ...

                                               

Zvukový design

Zvukový design je kreativní a umělecká činnost, která se zakládá na vytváření zvukových kompozic. Hlavním aspektem je post-produkční úprava zvukových nahrávek. Spojováním a mícháním zvuku vznikají zvukové kompozice, které jsou nezbytnou součástí ...

                                               

Fotografie

Fotografie je umění i věda využívající světla k vytvoření trvalého obrazového záznamu, a to buď digitálně prostřednictvím čipu, nebo chemickým procesem prostřednictvím světlocitlivého materiálu, například filmu. Světlo, které je vyzařováno nebo o ...

                                               

Atelier Jaeger

Johannes Jaeger byl úspěšný fotograf, který se v roce 1863 přestěhoval z Berlína do Stockholmu, aby se věnoval profesionální fotografii. V roce 1865 byl jmenován fotografem královského dvora. Společnost byla založena pod názvem Atelier Jaeger v N ...

                                               

Diapolyekran

Diapolyekran je audiovizuální technologie vyvinutá scénografem Josefem Svobodou. Spočívá v postupném, nebo i současném, promítání fotografických či kinematografických snímku na více ploch. Počet těchto ploch, stejně tak jejich tvar lze v závislos ...

                                               

Fotograf (časopis)

Fotograf je český fotografický časopis, který vychází od roku 2002 v české a anglické mutaci. Jeho vydavatelem časopisu je spolek Fotograf 07 z.s., dále zaštiťujícího provoz fotografické galerie v Praze a každoroční fotografický festival.

                                               

Fotograf 07

Fotograf 07 je kulturní instituce zaměřená na prezentaci a propagaci současného vizuálního umění s těžištěm ve fotografii. Vydává stejnojmenný časopis, provozuje galerii a každoročně pořádá mezinárodní fotografický festival. Vedle této činnosti p ...

                                               

Fotograf Festival

Fotograf Festival byl založen občanských sdružením Fotograf 07 s předsevzetím vytvořit v České republice pravidelně se opakující festival fotografie. V současné době je největším českým festivalem tohoto druhu. Jednotlivé ročníky se odlišují tema ...

                                               

Fotografická expedice

Fotografická expedice je součástí cestovatelské fotografie. Je to výprava zaměřená na pořízení co nejkvalitnějších fotografií, nebo na plošné zdokumentování události nebo místa. Muže být zcela nezávisle organizovány jednotlivcem, či předmětem pod ...

                                               

Fotografická kritika

Zabývá se výkladem a hodnocením fotografií z hlediska současnosti včetně palčivých problému sociálního a duchovního života, identifikuje a schvaluje zásady kreativních fotografických směru, má aktivní vliv na fotografický proces, stejně jako přím ...

                                               

Fotografie v Africe

Současná africká fotografie jsou soubory profesionálních fotografií pořízených v Africe domorodými Afričany od dekolonizace v 60. letech, které odpovídají poptávce na trhu s uměním. Mezi jeho nejznámější představitele patří Omar Victor Diop, Samu ...

                                               

Jaderná fotografie

Jaderná fotografie je technika pro záznam stop atomu, které vznikají během jaderných reakcí. Jaderná fotografie je součástí vědecké fotografie. Pro tento typ snímání se používají filmy s mimořádně hustou fotografickou emulzí.

                                               

Kabinetní fotografie

Kabinetní fotografie je umělecky pojatá portrétní fotografie jednotlivých osob či celých skupin, která byla pořizována nejčastěji ve fotoateliéru s tím, že celý záběr byl umělecky aranžován a to často včetně umělého pozadí. Vyvolaná fotografie by ...

                                               

Národopisná fotografie

Národopisná fotografie je odvětví fotografické tvorby jejímž cílem je dokumentovat lidové zvyky, kroje, předměty, stavby a podobně. V širším slova smyslu lze do tohoto oboru zahrnout i fotografie z oboru živnostenského portrétu, dokumentární, rep ...

                                               

Pin-up girl

Pin-up girl nebo pin-up model je modelka, která pózuje na masově produkovaných atraktivně vypadajících fotografiích, které jsou součástí tzv. pop kultury. Termín pin-up je používán i pro ilustrované nebo kreslené obrázky, které jsou často tvořeny ...

                                               

Polyvize

Polyvize je audiovizuální technologie vyvinutá českým scénografem Josefem Svobodou. Představuje sérii obrazu promítaných na ruzně tvarované plochy či zrcadla. Pořad vytvořený polyvizí patřil k prvkum, jimiž se Československo prezentovalo ve svém ...

                                               

QEP

QEP je neuniverzitní titul pro profesionální evropské fotografy. Vydává ho Federace evropských profesionálních fotografu se sídlem v Bruselu, která sdružuje národní fotografické federace z 19 evropských zemí. Titul jejím jménem uděluje mezinárodn ...

                                               

Obrazový rám

Obrazový rám nebo rám obrazu je dekorativní obruba na obraz, například malbu, kresbu, fotografii, nebo podobné výtvarné dílo, jejímž cílem je umožnit jednodušší zobrazení, instalaci nebo vystavení. Rámy mohou mít i ochranou funkci a zabraňovat me ...

                                               

Topičuv salon

Topičuv dum, též Topičuv salon, nebo dum U Topiču je budova galerie a bývalého nakladatelství v Praze 1, ve staroměstské části Národní třídy, propojený s domem č.p. 339/11. Dodnes čerpá ze své bohaté historie a je označován za nejdéle pusobící so ...

                                               

Básníci na ulici

Básníci na ulici byl umělecký projekt realizovaný v Brně v noci z 20. na 21. srpna 2010, v rámci nějž byly v předem vybraných ulicích nastříkány sprejem na chodníky verše českých básníku. Na tento krok navázala krátkodobá výstava fotografií v div ...

                                               

Batežo Ka Mikilu

Batežo Ka Mikilu je výtvarná skupina založená šesticí mladých studentu z vesnice Zastávka a výtvarnicí Kateřinou Šedou. Byla založena 12. prosince 2012 v Zastávce u Brna a má za cíl reflektovat a poté i změnit vnímání prostředí této hornické obce ...

                                               

Eugen Brikcius

Po maturitě vystřídal mnoho zaměstnání. V letech 1966 až 1968 dálkově studoval filosofii a sociologii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze, v letech 1968–1970 studoval filosofii na University College v Londýně, na konci šedesátých le ...

                                               

Kálení Rafanu ve Veletržním paláci

Kálení Rafanu ve Veletržním paláci se odehrálo v sobotu 20. listopadu 2004. Při návštěvě Veletržního paláce v Praze se společně veřejně vykáleli na zem v expozici českého a slovenského umění šedesátých let – blízko děl autoru Milana Knížáka a Zde ...

                                               

Kopnikiáda

Kopnikiáda je termín označující zesměšnění úřadu či jiné autority určitým oklamáním – například s pomocí přestrojení, které vzbuzuje obecný respekt a vážnost. Kopnikiáda však muže být realizována i bez převleku, ústním vyjádřením ze strany fiktiv ...

                                               

Kydrivs Lipof

Kydrivs Lipof je fiktivní bulharský malíř. Jméno postavy je anagram ze jména vysokomýtského malíře Filipa Dvorského, který pod jménem Kydrivse Lipofa vytvořil sérii obrazu. V dubnu 2007 byla uskutečněna výstava jeho prací ve vysokomýtské Městské ...

                                               

Společnost Zlatá Praha

Společnost Zlatá Praha je jednou z pražských hospodských přístolních společností. Byla založena v 60. letech 20. století v Praze a v současné době je zřejmě i zároveň jednou z nejstarších společností tohoto druhu – kontinuálně fungujícího sdružen ...

                                               

Kateřina Šedá

Kateřina Šedá je česká výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Je autorkou řady veřejných realizací v České republice i v zahraničí. Je v pořadí druhým českým umělcem, který měl sólovou výstavu v Tate Modern v Londýně, držitelk ...

                                               

Ztohoven

Ztohoven je česká diverzně-umělecká skupina, zabývající se undergroundem, performancí, reklamou, mediálním objektem. Některé akce skupiny vykazují znaky typické pro kopnikiády. Ve skupině je údajně dvacet až sto umělcu, s čímž patrně souvisí i sl ...

                                               

Hudba

Hudba je organizovaný systém zvuku produkovaný člověkem a určený pro lidské vnímání; oproti řeči, která slouží především k dorozumívání, je cílem hudby především estetické pusobení. Kvalitu, funkci a estetické pusobení hudby určuje výběr zvuku, j ...

                                               

Absolutní hudba

Absolutní hudba je termín hudební estetiky, který vznikl v 19. století. Za hudbu absolutní se považovala taková, která se obrací k posluchačum pouze ryze hudebními prostředky - melodií, harmonií, formou, dynamikou, atd). Byla dávána do protikladu ...

                                               

Akustická hudba

Akustická hudba je hudba, která používá hudební nástroje, které hrají bez použití zvukové techniky, elektrických a elektronických nástroju. V 90. letech se zvýšila oblíbenost tohoto druhu hudby a televizní stanice MTV začala vysílat pořad MTV Unp ...

                                               

Alla breve

Alla breve brevis") je druh taktu v hudbě. Označení Alla breve je zkrácená podoba tactus alla breve. Tento zpusob zápisu 2 / 2 dvoupulového taktu se vztahuje na notovou hodnotu brevis v mensurální notaci 15. a 16. století. V moderní notaci odpoví ...

                                               

Amúzie

Amúzie je nejobecnější pojmenování pro poruchu hudebních schopností. V české vědě se tento pojem donedávna objevoval pouze v oblasti speciální pedagogiky, a to pod názvem dysmúzie. Tato porucha byla řazena mezi specifické poruchy učení, podobně j ...

                                               

Audiopill

Audiopill je experimentální umělecký projekt, který má za cíl posunout možnosti reprodukce hudby a jejího vnímání na vyšší úroveň. Jedná se o přístroj velikosti a tvaru větší pilulky. Po jeho spolknutí buší vibracemi v předem nastaveném BPM. Tyto ...

                                               

Autograf

Autograf je vlastnoručně psaný text osobnosti, přičemž výraz má puvod v řeckých slovech αὐτός – sám a γράφω – píši. Autografem se ve sběratelství označuje rukopis osobnosti, zatímco autogram je pouhý podpis osobnosti. Zájemci o sběratelství autog ...

                                               

Barva tónu

Barva tónu je kvalita tónu, která charakterizuje tóny podle puvodu jejich vzniku, například hudebními nástroji nebo hlasem. Ruzné barvy tónu označujeme především podle puvodu tónu. Rozeznáváme například tóny fagotu, houslí, piana klavíru, tóny mu ...

                                               

Česká hudba

Pojem česká hudba označuje jak hudbu, hudební kulturu a její projevy na území českého státu, tak českou hudbu za jeho hranicemi. Přesnější je však označení hudba českých zemí, neboť zahrnuje také hudbu českých Němcu, hudbu českých Židu a polského ...

                                               

Epilog

Epilog, v literatuře závěr díla či doslov, v hudbě dohra je závěrečná část projevu uzavírající celek, opak prologu. Muže být vysvětlením děje a jeho zapojením do kontextu společnosti. Někdy to bývá také ukázání postav děje po nějaké době, často p ...

                                               

Fanfára

Fanfára je krátká hudební skladba užívaná nejčastěji pro slavnostní účely, která je obvykle hrána na žesťové hudební nástroje. Muže jít například o znělku, tedy úvodní hudební skladbu tzv. intrádu, případně o skladbu určenou k přivítání, hrané ob ...

                                               

Hudební kodex

Hudební kodex je významná sbírka hudebních skladeb nebo hudebněteoretických spisu, která má zpravidla podobu rukopisu. Hudební kodexy mohou mít vícero účelu a zpusobu využití: smíšené sbírky s vloženými lyrickými či básnickými texty carmy a úryvk ...

                                               

Hudební skladba

V širším kontextu tohoto slovního spojení jde o zcela obecný pojem. Muže se jednat prakticky o jakékoliv libovolné hudební dílo bez ohledu na počet hudebníku, zpěváku, použitých hudebních nástroju, bez ohledu na žánrové zařazení, etnické vymezení ...

                                               

Churritské písně

Jako Churritské písně se označují staré skladby zaznamenané klínovým písmem na hliněných tabulkách. Byly objeveny v 50. letech 20. století při vykopávkách u města Ugarit v severní Sýrii. Všechny tabulky jsou uloženy ve sbírkách Národního muzea v ...

                                               

Instrumentální hudba

Instrumentální hudba je hudba komponovaná pouze pro hudební nástroje bez zpěvu. Instrumentální hudba je často využívána např. ve filmové hudbě, v intrech a outrech alb či koncertu, v televizních reklamách, atd. Tento druh hudby se objevuje v mnoh ...

                                               

Interpret (hudba)

Pojem Interpret se v hudební oblasti vyskytuje velmi často a označuje hudebníka, který provádí skladbu hudebního skladatele přesně podle notového zápisu nebo text písně napsaný textařem, libretistou nebo básníkem.

                                               

Koruna (hudba)

Fermáta anebo koruna je značka v notovém zápise nad notou anebo pomlčkou, která předpisuje, že zahraná nota anebo pomlčka má trvat déle, než je její normální trvání podle zápisu. Toto prodloužení fermátou není přesně určené, ale mělo by být přimě ...

                                               

Leck mir den Arsch fein recht schön sauber

Leck mir den Arsch fein recht schön sauber je trojhlasý kánon v B-Dur, o kterém se dlouho myslelo, že byl zkomponován Mozartem v roce 1782 během jeho pobytu ve Vídni. Dnes se historici domnívají, že hudbu složil Václav Trnka z Křovic, text ale pr ...

                                               

Natalie Veberova

Natalie Veberova je česká hudební umělkyně, zpěvačka a textařka. Pusobí také na sociálních sítích jako Instagram nebo TikTok. Na TikToku má současně 130 tisíc sledujících a víc jak 3 milióny lajku.

                                               

Theodor Pártl

Theodor Pártl byl český pedagog, sokol, hudební skladatel a dlouholetý sbormistr Pěveckého sboru jihočeských učitelek.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →