ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 105                                               

Brzdící váha

Brzdící váha nebo brzdná váha je v kolejové dopravě technická veličina bez jasného fyzikálního významu, která charakterizuje účinek brzdy daného železničního vozidla. Není určitelná exaktně z konstrukce daného vozidla a brzdy. Pro výpočet BV se p ...

                                               

Dielektrická pevnost

Dielektrická pevnost je fyzikální pojem vyjadřující odolnost materiálu vuči elektrickému poli. Používá se v následujících významech: V daném uspořádání, kdy izolant je opatřen elektrodami, se jedná o minimální napětí při jehož přiložení nastane p ...

                                               

Dolet letadla

Dolet je maximální vzdálenost, kterou muže motorové letadlo za standardních podmínek uletět bez mezipřistání. Je to teoreticky maximální možná vzdálenost mezi místem startu a místem přistání letadla. Dolet je limitován množstvím neseného paliva a ...

                                               

Dopružování

Dopružování je jev projevující se u polykrystalických látek, zvlášť u polymeru tím, že změna přetvoření probíhá pomaleji než změna zatížení, je to schopnost materiálu rozptylovat elastickou energii při vibracích, odborně hysterezní vztah mezi def ...

                                               

Duktilita

Duktilita nebo také tažnost či houževnatost je materiálová vlastnost popisující schopnost plastického přetváření před dosažením meze pevnosti. Duktilita konstrukce je definována jako schopnost konstrukce jako celku přenášet zatížení a pohlcovat e ...

                                               

Pevnost (fyzika)

Rozeznáváme tři druhy pevnosti: Pevnost v tlaku Pevnost ve střihu nebo také pevnost ve smyku Pevnost v tahu – Rm MPa Někdy se uvádějí ještě další pevnosti, závisející nejen na fyzikálních vlastnostech materiálu, ale i na jeho profilu: vzpěrná pev ...

                                               

Pohotovostní hmotnost vozidla

Pohotovostní hmotnost vozidla je hmotnost silničního vozidla se standardní výbavou, veškerými provozními náplněmi, ale bez cestujících a nákladu.

                                               

Provozní hmotnost vozidla

Provozní hmotností vozidla se podle české vyhlášky č. 341/2002 Sb. rozuměla hmotnost nenaloženého vozidla s karoserií a se spojovacím zařízením v pohotovostním stavu nebo hmotnost podvozku s kabinou, pokud výrobce nemontuje karoserii nebo spojova ...

                                               

Pružnost

Pružnost je část mechaniky, která studuje vztahy mezi deformacemi těles a vnějšími silami, které na toto těleso pusobí. V úlohách pružnosti se potom řeší, zda deformace tělesa či konstrukce nepřesáhla dovolenou hodnotu. Jedním z prvních, kdo se z ...

                                               

Spotřeba

Spotřeba je užívání zdroju k okamžitému prospěchu. Duležitou roli hraje tento pojem v ekonomii, především v Keynesově pojetí makroekonomie. Celkový duchod domácnosti se rozdělí na spotřebu a úspory. Jinými slovy: duchod = úspory + spotřeba

                                               

Spotřeba automobilu

Spotřeba automobilu označuje kolik pohonných hmot, obvykle benzínu nebo nafty, automobil potřebuje, aby překonal určitou vzdálenost. Je udávána u prakticky všech modelu automobilu. S rostoucí spotřebou rostou náklady na provoz automobilu a zvyšuj ...

                                               

Suchá hmotnost vozidla

Suchá hmotnost vozidla je hmotnost vozidla se standardní výbavou, bez provozních náplní a bez cestujících a nákladu. Někteří výrobci motocyklu udávají suchou hmotnost i bez akumulátoru. Tento údaj je odlišný od: Pohotovostní hmotnost vozidla, kam ...

                                               

Tolerance (technika)

Tolerance v technickém použití znamená přípustnou odchylku od předepsané nebo jmenovité hodnoty nějaké veličiny, často rozměru. Obvykle se udává jako toleranční pole, tj. rozsah přípustné odchylky v kladném a v záporném smyslu. Tolerance se volí ...

                                               

Eurosatory

Eurosatory je mezinárodní veletrh v Paříži, který je zaměřen na oblast pozemní a letecké obrany a bezpečnosti. Koná se každé dva roky.

                                               

Identifikace vlastní–cizí

Identifikace vlastní–cizí nebo identifikace přítel–nepřítel je elektronický systém na bázi radiových signálu umožňující identifikaci vojenských nebo civilních objektu. Využívá se zejména ve vojenské sféře k identifikaci letadel, pozemních prostře ...

                                               

Invazní pruhy

Invazní pruhy jsou zvláštní označení vojenské techniky, které má umožnit rychle a jednoznačně odlišit vlastní vojenskou techniku od nepřátelské. Poprvé byly invazní pruhy v masovém měřítku použity v roce 1944 spojenci při vylodění v Normandii. Ne ...

                                               

Jízdní lučištník

Jízdní lučištník byl jízdní bojovník ozbrojený lukem, z něhož byl schopen střílet za jízdy. Byla to taktika úspěšná při lovu i boji zejména na velkých otevřených pláních. Poprvé byla vyvinuta v době železné, kdy vytlačila lučištníky na vozech taž ...

                                               

Kouřová clona

Kouřová clona je prostředek používaný armádami pro zastření polohy a pohybu vlastních jednotek či pro dezorientaci nepřítele. Kouřovou clonu užívaly už starověké armády. Vznikala zapálením materiálu, vyvíjejících velké množství dýmu. Moderní armá ...

                                               

Multiple integrated laser engagement system

Multiple integrated laser engagement system je vojenský simulátor střelby používaný při výcviku vojáku pozemních sil. Umožňuje přesně simulovat bojové podmínky bez nebezpečí zranění. Systém pracuje na principu vysílání a přijímání laserových papr ...

                                               

Notek

Notek je noční světlomet na vojenská vozidla firmy Nova-Technik GmbH München. Za druhé světové války používala německá armáda na svých motorových vozidlech k zajištění nepozorovatelnosti při leteckém nebezpečí na přední části automobilu nebo moto ...

                                               

Polní kuchyně

Polní kuchyně je mobilní souprava proviantní techniky určená k rychlé a efektivní produkci většího množství teplé stravy v primitivních a polních podmínkách. Obvykle má kapacitu na přípravu jídla pro cca 50–150 osob. Má rozsáhlé využití jednak ve ...

                                               

Ponorka

Ponorka je plavidlo schopné ponoru s možností ovládání pohybu i pod vodní hladinou. Ponorky mohou pracovat ve velkých hloubkách, do kterých se potápěči nedostanou. Ponorka muže být civilní vědecká nebo turistická nebo vojenská. Vojenská ponorka b ...

                                               

Prasečí ocásek

Prasečí ocásek je zlidovělý název pro překážku ze železné kulatiny s jedním až čtyřmi oky, na které se připevňoval ostnatý drát. Druhý konec byl buď zalitý v betonovém kvádru nebo byl opatřen šroubovicí pro zakotvení do zeminy. Tento druh překáže ...

                                               

Projekt Vela

Projekt Vela byl projekt Spojených státu amerických vyvinout a implementovat zpusoby, jak monitorovat plnění dohody PTBT. Vývoj primárně řídila agentura ARPA s dohledem US Air Force.

                                               

Robotický exoskelet

Robotický exoskelet je zařízení určené k podpoře svalu člověka při chuzi nebo práci, například pro zdravotní nebo také vojenské účely. Skládá se z vnějšího rámu, která je ovládána člověkem pomocí hydrauliky a motoru. Na univerzitě v Michiganu byl ...

                                               

Rozsocháč

Rozsocháč je účinná statická ocelová protitanková překážka používaná od 30. let 20. století. Pod názvem český ježek byl během druhé světové války používán armádami většiny státu obou bojujících stran a je užíván dodnes. Autorem československého v ...

                                               

Španělský jezdec

Španělský jezdec je typ překážky, která je přenosná a používala se pro tarasení komunikací. Puvodní konstrukce španělského jezdce se skládala z centrální tyče, na které byly upevněny zahrocené dřevěné kolíky. Sloužila jako ochrana před nepřátelsk ...

                                               

T-72 Scarab

Společnost Excalibur představila v Brně na výstavě IDET 2017 svuj nový modernizační balíček pro tank T-72. Některé internetové stránky píší o tanku T-72-4 nebo T-4-72. T-72 Scarab se zaměřuje především na zvýšení odolnosti a zlepšení vedení palby.

                                               

Tank

Tank je silně obrněné bojové vozidlo s pásy, věží a kanónem, jehož primárním účelem je likvidace nepřátelských pozemních sil přímou palbou. Moderní tanky se vyznačují velkou palebnou silou a vysokou úrovní pancéřové ochrany a mobility. Mohou se v ...

                                               

VBS1

Virtual Battlespace je interaktivní třírozměrný tréninkový systém pro výuku taktiky pro malé skupiny jednotek. Vyznačuje se fotorealistickým terénem, uživatelsky definovatelnými misemi, volitelnými vozidly a výstrojí a volitelným řízením prostřed ...

                                               

VBS2

V abecedním pořadí: United States Marine Corps New Zealand Defence Force Australian Defence Force Canadian Armed Forces UK MOD United States National Guard

                                               

Vojenské letadlo

Vojenské letadlo je jakékoliv letadlo s pevnými nosnými plochami nebo s rotujícími nosnými plochami, které je provozováno oficiálními nebo povstaleckými ozbrojenými silami jakéhokoliv typu. Vojenská letadla se dělí na bojová a nebojová: Bojové le ...

                                               

Zapalovač (vojenství)

Zapalovač ve vojenském smyslu představuje zařízení, které přivádí střelu v požadovaném místě k výbuchu.

                                               

Bamboccianti

Bamboccianti byla nazývána skupina umělcu pusobících v Římě od roku 1625 až do konce sedmnáctého století. Většina z nich byla vlámskými či nizozemskými umělci. Ti přinesli do Itálie tradici holandské a vlámské renesanční malby zobrazovat prosté p ...

                                               

Bentvueghels

Bentvueghels byla společnost tvořená většinou z umělcu nizozemských a vlámských, kteří pusobili v Římě od roku 1620 do roku 1720. Byli známí také jako "Schildersbent".

                                               

Jacques Blondeau

Jacques Blondeau také znám jako Jacomo Blondel, Jacques Blondeau, Jacques Blondel, Jean Jacques Blondeau, Jacques Blondel a v uměleckém spolku Bentvueghels pod přezdívkou Weyman byl římský barokní rytec, který po vyučení v Antverpách strávil větš ...

                                               

Caravaggisté

Caravaggisté byli stylističtí následovníci italského barokního malíře z 16. století Caravaggia. Jeho vliv na nový barokní styl, který nakonec vyplynul z manýrismu, byl hluboký. Caravaggio nezaložil vlastní dílnu, jako to udělali mnozí jiní malíři ...

                                               

Cech svatého Lukáše

Cech svatého Lukáše byl častým názvem uměleckých spolku, které vznikaly zejména v Nizozemsku, Itálii a Vlámsku. Slučovaly nejen malíře, ale i některé řemeslníky. Cechy vznikaly odloučením od gild.

                                               

Dějiny architektury

Dějiny architektury začínají v prehistorickém období, kdy měla většina staveb pouze symbolický účel náboženského charakteru. Později se prosadila pohřební architektura, kdy postupně byly stále honosněji pohřbíváni náčelníci, či jinak významní čle ...

                                               

Gesamtkunstwerk

Gesamtkunstwerk je označení díla, v němž je spojeno současně více druhu umění, např. hudba, poezie, tanec/pantomima, architektura a malba. Přitom sestava není libovolná ani názorná a jednotlivé složky se musejí doplňovat. Gesamtkunstwerk má "tend ...

                                               

Ikonografie

Ikonografie je jedno z odvětví dějin umění, které se zabývá popisem, klasifikací a interpretací ruzných zobrazení. Duležitá je mimo jiné při interpretaci ruzných mytologických výjevu, kdy muže objasnit skutečnosti, které se nezachovaly prostředni ...

                                               

Jeskynní malířství

Jeskynní malířství je souhrnné označení pro prehistorické malby, jež se zachovaly na stěnách a stropech jeskyní v ruzných částech světa. Přestože není jasná puvodní funkce jeskynních maleb, jsou ve své vrcholné podobě i pro dnešního diváka vnímán ...

                                               

Knihovny Semináře dějin umění Masarykovy univerzity

Knihovna byla založena v roce 1926 společně se Seminářem dějin umění. Jejím základem se staly osobní knihovny, převážně německy psané literatury, Eugena Dostála, Františka Táborského a později knihovna zrušené německé části Univerzity Karlovy v P ...

                                               

Kulturní statek

Kulturní statek obecně znamená něco, co má kulturní hodnotu, je trvalé a je uchováváno. Kulturní statek nemusí být vázán na hmotu, ale vyžaduje se stabilita. Souhrn lidských kulturních statku se nazývá kulturní dědictví anglicky cultural heritage ...

                                               

Les XX.

Les XX byla skupina dvaceti belgických malířu, designéru a sochařu, kterou v roce 1883 založil bruselský právník, vydavatel a podnikatel Octave Maus. Deset let pořádali každoroční výstavu svého umění; každý rok bylo na jejich výstavu pozváno také ...

                                               

Malířský cech v Novém Španělsku

Casta - malířský cech založený na území Nového Španělska mezi lety 1519 a 1821, tedy v době, kdy Španělsko ovládalo rozsáhlé kolonie ve Střední a Severní Americe španělskými elitami.

                                               

Mladé Polsko

Mladé Polsko je označení pro polské umělecké hnutí z přelomu 19. a 20. století, projevující se v literatuře, v hudbě a ve výtvarném umění. Název poprvé použil roku 1898 literární kritik Artur Górski v cyklu článku o polské literatuře, uveřejňovan ...

                                               

Nizozemský institut dějin umění

Nizozemský institut dějin umění se nachází v Haagu a je domovem největšího centra umění na světě. Institut se specializuje na dokumentaci, archivy a knihy o západním umění od pozdního středověku až po současnost. To vše je přístupné veřejnosti a ...

                                               

Orientalismus

Orientalismus je pojem označující imitaci některých prvku východních kultur západními autory a umělci, který byl typický především pro uměleckou tvorbu 19. století. Orientalismus je také klasické vědecké dílo Edwarda Saida z roku 1978. Jako spole ...

                                               

Otonské výtvarné umění

Otonské výtvarné umění byl evropský styl předrománského umění, rozvíjející se v 10. a 11. století na německém říšském území, v Čechách, v Rakousku, v Nizozemí, severní Itálii a východní Francii. Je nazváno podle otonské dynastie, která vládla Něm ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →