ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Anti-Theft

Jako Anti-Theft se označují technologie proti krádeži, v nejčastějším kontextu odcizení laptopu a mobilních zařízení. Technologie Anti-Theft musí být podporována jak na straně hardware, tak software, to znamená, aby zařízení bylo "odolné" vuči kr ...

                                               

Automatizace

Automatizace označuje použití samočinných řídicích systému k řízení technologických zařízení a procesu. Z pohledu industrializace jde o krok následující po mechanizaci. Zatímco mechanizace poskytuje lidem k práci zařízení, které jim usnadňuje prá ...

                                               

Axmanova technika modelování

Axmanova technika modelování je zpusob práce s keramickou hlínou vhodný pro lidi s handicapem, typicky pro nevidomé nebo mentálně postižené. Technika vychází z omezení osob s handicapem. Je proto založena na všeobecně rozšířených hmatových schopn ...

                                               

Balotinování

Balotinování je finální zpusob zpracování povrchu kovu granulátem. Před samotným balotinováním je nutné sjednocení povrchu otryskáním, při kterém se odstraňují okuje od svařování, zbytky barev a rzi a drobné povrchové nerovnosti. Balotinování nes ...

                                               

Barvení textilií

Barvení je zušlechťování textilních výrobku, které jim má dodat barvu určitých vlastností. Po dlouhá tisíciletí se k barvení používaly výtažky z nerostu okr, rostlin indigo nebo zvířat. Teprve v 19. století byla vyvinuta syntetická barviva, která ...

                                               

Bionika

Bionika je hraniční obor, systematicky zaměřený na uplatňování poznatku ze stavby a funkcí živých organismu a jejich struktur při vývoji nových technologií. Teda spáji biologi s technikou.

                                               

Bleeding edge

Bleeding edge je označení pro druh technologií natolik nových a riskantních, že se spolu s jejich přijetím těm, kteří je budou chtít implementovat, muže pojit riziko nespolehlivosti, vysokých výdaju a ztrát. Označení je slovní hříčkou k termínu l ...

                                               

Cloisonné

Cloisonné, česky též přihrádkový email, je smaltová technika výzdoby kovových uměleckořemeslných předmětu – šperku, váz, mís, lustru ap. Název cloisonné bývá užíván i pro předměty takto zdobené. Tato zdobná technika má tradici zejména v Číně a Ja ...

                                               

Czochralského metoda

Jako Czochralského metoda se označuje jedna z technologií rustu syntetických monokrystalu. Výsledným produktem je monokrystal o přesně definované krystalografické orientaci s velmi pravidelnou krystalickou mřížkou. Nejčastěji se jedná o monokryst ...

                                               

Difuze inovací

Difúze inovací je teorie, která vysvětluje jak, kdy, proč a jakou rychlostí se rozšiřují nové myšlenky a technologie. Tuto teorii zpopularizoval Everett Rogers ve své knize Diffusion of Innovations vydanou v roce 1962. Podle Rogerse existují čtyř ...

                                               

Disruptivní inovace

Disruptivní inovace nebo disruptivní technologie je označení pro radikální změnu technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající. Aplikací jiných hodnot se tak vytváří nový trh, který ve svém konečném dusledku dohání trh existující ...

                                               

Dokumentarista (technika)

Dokumentarista pro oblast technické komunikace se zabývá návrhem, tvorbou a údržbou technické dokumentace, která zahrnuje online nápovědu, uživatelské a systémové příručky a manuály, projektovou dokumentaci a další typy dokumentu pro ruzné skupin ...

                                               

Dynamický rozsah

Dynamický rozsah je poměr mezi nejmenší a největší hodnotou fyzikální veličiny, která se v daném případě muže objevit. Jedná se o bezrozměrnou hodnotu, u některých použití je však rozsah tak velký, že se používá logaritmická stupnice a rozsah se ...

                                               

Elektronová litografie

Elektronová litografie je postup, při kterém je svazek elektronu emitován tak, aby vytvořil vzory na ploše pokryté tenkou vrstvou elektronového rezistu a následně jsou selektivně odstraněny buď exponované nebo neexponované oblasti rezistu. Účelem ...

                                               

Farmaceutická technologie

Farmaceutická technologie je obor farmacie, jež se zabývá zejména výrobou léku, dále například složením a jištěním jakosti léku – individuálně připravovaných nebo hromadně vyráběných – a podmínkami jejich výroby. Vývoj oboru započal již ve starov ...

                                               

Fluidizace

Fluidizace je uvedení částic vrstvy do stavu vznosu. Fluidizovaná vrstva částic je podobna kapalině a chová se podobně. Fluidizace se využívá v četných zařízeních v prumyslu. Například fluidní ohniště, fluidní sušárny, ale také zásobníky práškové ...

                                               

Fotolitografie

Fotolitografie je postup používaný při mikrovýrobě pro selektivní opracování částí tenkých vrstev nebo materiálu podložky. Pro přenos geometrických obrazcu z fotomasky do chemického fotorezistu naneseného na podložce se používá světlo. Ruzné chem ...

                                               

Gadget

Gadget je malý předmět většinou technického rázu, který má určitou specifickou funkci, ale zároveň je často populární novinkou na trhu. Nejčastěji se používá množné číslo gadgets jako zobecnění tohoto druhu výrobku a zboží. Česky se někdy označuj ...

                                               

Hazer

Hazer neboli výrobník mlhy je přístroj používaný na koncertech a diskotékách pro výrobu umělé mlhy. Mlha vzniká kondenzací vody s příměsí glycerinu, která se získává ze zásobníku umístěného v hazeru. Hazer je většinou ovládán dálkově vlastním ovl ...

                                               

High Dynamic Range video

High Dynamic Range video je video s vyšším dynamickým rozsahem než má tzv. Standard Dynamic Range. Vysoký dynamický rozsah nabízí lepší obraz napříč displeji a rozdíl je rozeznatelný i bez dokonalého zraku. Standardy kódování HDR využívají alespo ...

                                               

Champlevé

Champlevé, česky také jamkový email, je technika užívaná k dekoraci ozdobných předmětu. Rydlem se na povrchu daného předmětu vyhloubí plochy, mezi nimiž se ponechají příčky, vyhloubené jamky se pak vyplní smaltem ruzných barev. Nanášení a vypalov ...

                                               

Infrastruktura

Infrastruktura je v nejobecnějším smyslu slova množina propojených strukturálních prvku, které pak udržují celou strukturu pohromadě. Obvykle se používá pouze pro struktury, které jsou uměle vytvořené. Termín infrastruktura se používá v ruzném sm ...

                                               

Inovace

Puvod slova inovace pochází z latinského slova innovare, což v českém překladu znamená obnovovat. O zavedení tohoto pojmu do ekonomické sféry se zasloužil především americký ekonom Josef Alois Schumpeter, rodák z Třešti u Jihlavy. Pojem inovace s ...

                                               

Inovátor

Inovátor nebo prukopník je první nebo jeden z prvních, kteří použijí věci či myšlenky novým zpusobem nebo jinak než kdokoli předtím, a zpravidla tím otevřou novou, do té doby neznámou oblast lidského poznání. Muže být proto chápán jakožto člověk, ...

                                               

Izoforming

Izoforming je kombinace izotermické perlitické přeměny a deformace, přičemž deformace se muže uskutečnit před nebo v pruběhu uvedené přeměny. Izoforming vede ke zjemnění a částečné sferoidizaci perlitu, jehož mechanické vlastnosti jsou lepší než ...

                                               

Kryogenika

Kryogenika neboli fyzika nízkých teplot je fyzikální obor zabývající se dosahováním velmi nízkých teplot a studiem pusobení těchto teplot na ruzné materiály. V přeneseném významu označuje slovo kryogenika také technické zařízení k udržování nízké ...

                                               

Kusovník

Kusovník je seznam všech podsestav, dílu a výchozích materiálu, ze kterých se vyrábí nějaká nadřazená sestava nebo konečný produkt, včetně množství, která jsou k tomu potřebná. Kusovníky se vyskytují v řadě ruzných formátu, které se označují jako ...

                                               

Mlžení

Mlžení je ochlazování a zvlhčování venkovních i vnitřních prostor pomocí rozptylování jemných kapek vody. Mlžení je založeno na odnímání tepla při odpařování vody. Pro vysokou účinnost této metody je třeba vytvořit velmi jemnou mlhovinu. Voda se ...

                                               

Peleta

Peleta je obvykle malý, slisovaný kousek libovolné hmoty nejčastěji válcovitého tvaru. Pelety ze dřeva se používají jako náhrada fosilních paliv. Pelety se používají také v potravinářském prumyslu. Většina velkých pivovaru tak místo klasického hl ...

                                               

Perlátor

Perlátor je součást vodovodní baterie, která na jejím konci zajišťuje provzdušnění vody a souvislý vodní proud bez cákání. Klasické základní perlátory jsou založeny na systému kovových sítěk, které zachycují případné mechanické nečistoty a zjemňu ...

                                               

Poměr cena/výkon

V ekonomii a inženýrství, poměr cena/výkon označuje schopnost produktu dodat výkon jakéhokoliv druhu za svou cenu. V obecném smyslu produkty s vyšším poměrem cena/výkon jsou žádanější, kromě jiných faktoru. Cena/výkon se často píše jak "cena-výko ...

                                               

Potiskování textilií

Potiskování textilií je technika vytváření vzoru na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená nebo nahodilá místa. Tiskařská technika vznikla pravděpodobně v Asii, do Evropy se dostala teprve v 10. století. První česká ruční tiskárna ...

                                               

Předení

Předení je činnost sloužící ke zhotovení příze jako uceleného útvaru z jednotlivých textilních vláken s omezenou délkou. nebo celý proces výroby příze včetně přípravy materiálu k vlastnímu předení předpřádání buďto urovnání a zakroucení vrstvy vl ...

                                               

Rapid prototyping

Rapid prototyping je soubor technologií výroby prototypu pomocí 3D tisku. Tyto prototypy jsou většinou nevhodné k většímu zatížení a slouží většinou pouze k představě o vzhledu a zástavbě do stroje či k menšímu zatížení. Virtuální 3D model součás ...

                                               

Renovace

Renovace je soubor operací v technologickém postupu, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc uvede do puvodního geometrického tvaru, rozměru, atd. Renovovat se dají starožitnosti, budovy, ale i tonerové kazety a znovu zničit. Renovace je č ...

                                               

Rozmítání

Rozmítání je pilařská výroba tenkých prken do tloušťky 20 mm, nebo i střešních latí. Rámová pila-katr-má efektivní pořez až od 25 mm výše. Na této pile se nařeže polotovar tlustá fošna ze které se pak řeže řezivo na rozmítací pile.

                                               

Rozsah expozice

Rozsah expozice ve fotografii je jeden z některých typu dynamického rozsahu. Je to vlastnost snímacího fotografického materiálu, která udává, jak velký jasový rozsah nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu scény je možné na něj zaznamenat. Umožňuje tak ...

                                               

Smalt

Smalt je křemičitá tavenina příbuzná sklu, ale i porcelánu, která po zahřátí na vysokou teplotu vytvoří na kovu celistvý ochranný povlak hladkého a lesklého charakteru. Teplotou výpalu v peci vykazuje vlastnosti na rozhraní skla a porcelánu. I kd ...

                                               

Solidifikace

Solidifikace je technologický proces úpravy odpadu, spočívající v jejich stabilizaci vhodnými přísadami, které sníží možnost vyluhování nebezpečných prvku a sloučenin z matrice odpadu. Solidifikací dochází ke snížení rizikovosti odpadu vuči život ...

                                               

Specifikace

Specifikace, někdy též zaměření, je detailní popis zadání; jasné a přesné vymezení kvality, rozměru a vlastností surovin, zboží, výrobku, materiálu, součástek apod., souhrnně akeptačních kritérií, případně vymezení pracovních úkonu nebo postupu, ...

                                               

Splétání textilních materiálu

Splétání textilních materiálu je vzájemné diagonální provlékání několika nití stejné hustoty, kterým vzniká textilie dvou- nebo trojdimenzionálních tvaru. Pletenec muže být válcovitý nebo plochý s ruznými tvary pruřezu. Otisk splétané textilie z ...

                                               

TAFTIE

TAFTIE je Evropská síť inovačních agentur. Vznikla v roce 1992. Cílem této organizace je podpořit spolupráci národních agentur, uskutečňujících národní technologické programy. Umožňuje národním organizacím sdílet nejlepší práce ve výzkumu, vývoji ...

                                               

TEDxPrague

TEDxPrague je nezávislá inspirativní konference v Praze organizovaná dobrovolníky na základě licence od TED. Jde o lokální formát konferencí TED a je věnován myšlenkám, které stojí za to šířit. Program akce je sestaven tak, že poskytuje komunitám ...

                                               

Technická výchova

Technická výchova je: součást výchovně-vzdělávacího procesu činnost směřující k získání a zdokonalení schopností a vlastností člověka, a taktéž získání nových znalostí, vědní disciplína součást pedagogiky řešící oborově didaktické problémy. dřívě ...

                                               

Technofobie

Technofobie je úzkostný strach z technologií, všeobecně z přístroju a zvláště pak z počítaču. Poprvé se rozšířila po prumyslové revoluci. Opakem technofobie je technofilie. Ruzná společenství lidí jsou označována nebo se sami nazývají technofoby. ...

                                               

Technologická nezaměstnanost

Technologická nezaměstnanost či nezaměstnanost zpusobená technologickou změnou je označení pro situaci na trhu práce, v níž nové technologie nahradí pracovní pozice, které dříve vykonávali lidé, přičemž pro ně nevytvoří nové. Opatření reagující n ...

                                               

Technostres

Technostres definoval v roce 1984 americký psychoterapeut Craig Brod jako moderní nemoc zpusobenou neschopností jedince vyrovnat se s novými informačními a komunikačními technologiemi psychicky zdravým nebo pozitivním zpusobem. V širším smyslu lz ...

                                               

Terrestrial Trunked Radio

Terrestrial Trunked Radio neboli TETRA je standardem ETSI pro profesionální radiové sítě se zaměřením na časově kritickou komunikaci, který byl speciálně vyvinut pro komunikaci vládních úřadu, bezpečnostních a záchranných složek, dále je často vy ...

                                               

Tkaní

Tkaní je technologický postup výroby textilních látek, spočívající v opakovaném provazování dvou navzájem kolmých soustav nití. Podélná soustava se nazývá osnova, příčná útek, který pokaždé prochází celou šířkou tkaniny. Tím se tkaní liší od jiný ...

                                               

Úroveň technologické připravenosti

Úroveň technologické připravenosti, příp. úroveň připravenosti technologie je metodika pro hodnocení zralosti technologie během fáze osvojování programu, kterou vyvinula NASA v 70. letech 20. století. Použití úrovní TRL umožňuje konzistentní, rov ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →