ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102                                               

Špionáž

Špionáž je obor lidské činnosti zabývající se soustřeďováním strategických informací, které nelze získat z otevřených zdroju. Jedná se o informace, které jsou druhou stranou považovány za tajné. Výstupy z tohoto vyhodnocování poté slouží zadavate ...

                                               

Technologický pokrok

Technologický pokrok, technický pokrok je proces zdokonalování výrobních prostředku, technologií, organizace práce a vyráběných produktu, který vede k úsporám společné práce, ke zvýšení užitečného efektu výroby a výrobku. Projevy technologického ...

                                               

Work breakdown structure

Work breakdown structure často zkracovaný jako WBS je dokument používaný v projektovém managementu. Obsahuje hierarchický rozklad cíle projektu na jednotlivé dodávané výsledky a dále postupně na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jedn ...

                                               

Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí

Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí je základním právním předpisem, který v České republice určuje, jakým zpusobem se budou posuzovat záměry, které mohou mít vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Byl přijat v rámci harmonizace čes ...

                                               

Životnost

Životnost je vlastnost předmětu, která označuje jak dlouho si předmět udrží své puvodní, nebo téměř puvodní vlastnosti. Životnost se měří většinou na čas, nebo na opakování. Časově se měří například spotřebiče, kde rychlovarná konvice muže mít ži ...

                                               

Řemeslo

Řemeslo je určitý druh manuální dovednosti, provozovaný za účelem obživy, resp. vytváření zisku. Pro řemeslné práce je charakteristický vysoký podíl ruční práce, spojený s používáním specializovaných nástroju a pomucek. Řemeslné práce se staly zá ...

                                               

Bednářství

Bednářství je středověké řemeslo. Bednáři vyráběli schránky a nádoby, které sloužily k běžnému provozu nebo ukládání zásob v městských domácnostech a vesnických usedlostech. Výrobky bednářu byly mezi archeologickými nálezy na pozdějším území zápa ...

                                               

Brašnář

Brašnář je řemeslník, který vyrábí kožené tašky, brašny, kufry, aktovky, pouzdra a další. Brašnářské výrobky se dnes vyrábějí i z umělých kuží nebo koženky a obvykle opatřují textilní podšívkou. Podobné řemeslo je řemenář.

                                               

Cech

Cech je středověké a raně novověké řemeslnické nebo obchodnické sdružení, které hájilo práva a zájmy svých členu, dohlíželo na jakost a cenu výrobku, na výchovu učedníku a skládání mistrovských zkoušek. Plnil též úlohy zastupitelské, náboženské a ...

                                               

Ceroplastika

Ceroplastika je a) trojrozměrný model nebo umělecký předmět z vosku b) zaniklý uměleckořemeslný obor sochařství ve vosku.

                                               

Cihlářství

Cihlářství je puvodem starověké řemeslo. Hlináci těžili a připravovali speciální cihlářskou hlínu, cihláři z ní v cihelně vyráběli cihly a zedníci z nich stavěli domy, chrámy či hradby. V dnešní době se cihly vyrábí prumyslově.

                                               

Cvočkařství

Cvočkařství alias výroba hřebíku bylo jedno z nejtvrdších řemesel 17.–20. století, které zaniko po první světové válce, kdy převzaly celou výrobu továrny. Cvokařské řemeslo obnášelo denně až 40 tisíc úderu kladivem na jednoho cvokaře, což za týde ...

                                               

Číšník

Číšník je profese v oblasti gastronomie a pohostinství, číšník v baru se nazývá barman, v hostinci hostinský, v hospodě hospodský, ve výčepu výčepní, ve sklípku sklepník nebo sklepmistr. Číšnický učeň se nazývá pikolík. Hlavní činností číšníka je ...

                                               

Dílna

Dílna je označení pro prostor, kde se něco dělá, kde lidé pracují, místo kde živí lidé vytváří nějaké nové hodnoty. Jedná se o prostor, kde se něco nového vytváří nebo něco starého opravuje či renovuje. V praxi se muže jednat jak o malé pracovišt ...

                                               

Dlaždič

Dlaždič je řemeslník, který dláždí ulice a provádí dlažbu, čili pokládku či opravu dlažby. Na připravený podklad pokládá dlažební kostky, dlaždice či dlaždičky do písku, nebo je lepí k podkladu. Historicky jsou dlážděné ulice známy již například ...

                                               

Dráteník

Dráteník je osoba zabývající se řemeslnou činností zvanou drátenictví. I když lidstvo zná a používá drát již od pravěku, zrodilo se klasické drátenické řemeslo až v 16. století na Slovensku. Z drátu se začaly vyrábět předměty denní potřeby jak do ...

                                               

Habánská fajáns

Habánská fajáns, přesněji nazývaná novokřtěnecká fajáns, zaujímá ve vývoji keramické tvorby významné postavení v mnoha evropských zemích. Stala se také dobře známým pojmem v oblasti umělecké historie a sběratelství. Tvurci této keramiky, po nichž ...

                                               

Hedvábnictví

Hedvábnictví je obor hospodářství, nejprve řemeslo a později prumyslová výroba, zahrnující všechny činnosti od chovu housenek a pěstování moruší až po zpracování přírodního hedvábí na přízi a tkaní plošné textilie.

                                               

Hodinář

V době renesance se zdokonalily stolní hodiny s budíkem a hracím strojkem, puvodně válcové, postupně tvarované do podob zvířat. Zásluhu na jejich technickém i uměleckém vývoji měli hodináři na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze, například Erasmus H ...

                                               

Hrnčířství

Hrnčířství je řemeslná rukodělná výroba jemné keramiky, zejména nádob, z plastické hlíny, která po vypálení dává pevný a trvanlivý střep. Je to jedna z nejstarších lidských technologií a ruzně zdobené hrnčířské výrobky mají velký význam pro arche ...

                                               

Instalatér

Instalatér je stavební řemeslník, který provádí instalace rozvodu. Většinou v užším smyslu označuje vodoinstalatéra, který provádí a udržuje trubkové rozvody studené a teplé užitkové vody, odvod odpadní vody a související vybavení. Další trubkové ...

                                               

Jirchář

Jirchář byl řemeslník zabývající se zpracováním kuží. Jircháři se pracovním postupem lišili od koželuhu. Jirchář vydělával kuže pomocí roztoku kamence. Nejprve zbavil kuži na líci vlasu a pokožky na rubu tukové vrstvy a blan. Jirchy se máčely v r ...

                                               

Keramika

Keramika je směs anorganických nekovových materiálu nebo uhlíkový materiál, vyrobený pálením v peci za vysokých teplot. Keramika se využívá pro výrobu nádobí, nástroju, šperku, v sochařství, ve stavebnictví a kamnářství. V současnosti se názvem k ...

                                               

Klempíř

Klempíř je řemeslník pracující s plechem hlavně ve stavebnictví. Plech, nejčastěji pozinkovaný ocelový nebo měděný, stříhá, tvaruje a spojuje pájením nebo skládaným spojem. K obvyklým klempířským výrobkum patří součásti okapu, oplechování střešní ...

                                               

Kolářství

Kolářství je téměř zaniklé řemeslo příbuzné s truhlářstvím, případně tesařstvím, používá z velké části podobné výrobní technologie. Kolář se zabývá výrobou a údržbou zemědělského náčiní, loukoťových kol, saní. V kolářství se používají hlavně tvrd ...

                                               

Kominictví

Kominictví je řemeslo, jehož náplní je čištění, kontrola a oprava komínu a zařízení pro odvod zplodin spalování, spalovacích zařízení a dalších souvisejících zařízení. Osoba vykonávající toto řemeslo se nazývá kominík. Živnost se zpravidla vykoná ...

                                               

Konvářství

Konvářství bylo specializované řemeslo jehož náplní byla výroba ruzných nádob či konví z odlévaného cínu či tepaného plechu, někdy zdobené rytím. Toto řemeslo bývá úzce spjato se zvonařstvím, cínařstvím a s klempířstvím, v pruběhu 17. a 18. stole ...

                                               

Košíkářství

Košíkářství je jedním z nejstarších řemesel na světě, jež v podstatě v nezměněné formě přetrvává do současnosti. Postup pletení koše vychází z textilních řemesel, především z tkaní a pletení.

                                               

Kovářství

Kovářství je řemeslo zabývající se zpracováním oceli a jiných kovu za tepla. Praktickou činnost kovářu pak označujeme slovem kování, stejné slovo pak označuje i některé ozdobné stavební prvky takto vyrobené – viz článek kování. Kovářství patřilo ...

                                               

Kovolijec

Kovolijec je staré řemeslo, které existovalo už v době bronzové. Kovolitec slévá kovy a odlévá výrobky. Nejvíce se kovolijci proslavili tzv. litím na ztracenou formu, kdy nejdřív zhotovil model výrobku z vosku. Ten se obalil hlínou a vypálil v pe ...

                                               

Koželuh

Koželuh je řemeslník, který vydělává a zpracovává zvířecí kuže a vyrábí z nich měkkou pružnou useň, již pak dále zpracovávají ševci, brašnáři, sedláři a další řemeslníci. Od 19. století se řemeslná výroba nahrazuje tovární výrobou v koželužnách, ...

                                               

Krejčovství

Krejčovství je řemeslo, které se zabývá výrobou, opravami a úpravami šatstva, oblečení a oděvu. Muž, který vykonává toto povolání se nazývá krejčí. Žena, která se zabývá krejčovstvím, se nazývá buďto švadlena nebo také dámská krejčová. Krejčí, dá ...

                                               

Krupařství

Krupařství byl v minulosti obchod s moukou. Prodejce zvaný krupař přijímal od mlynáře mouku, kterou v obchodě prodával. Dále se v obchodě prodávaly obilniny jako kroupy, jáhly nebo proso.

                                               

Kuchař

Kuchař či kuchařka je člověk, který se zabývá přípravou a úpravou jídla. Profesionální kuchaři vaří v restauracích, školních či závodních jídelnách, nemocnicích a podobně. Jako šéfkuchař se pak označuje vedoucí kuchař. Kuchaři však mohou být i am ...

                                               

Kumihimo

Kumihimo je téměř 2 000 let stará japonská technika splétání šňur. Puvodně ji používali samurajové, kteří si tak vyráběli doplňky oděvu, nyní se používá k výrobě náramku, přívěsku, vodítek na psy a podobně. K pletení se používá dřevěné kolo s dír ...

                                               

Ledařství

Ledařství bylo řemeslo provozované v dobách před zavedením chladicího stroje. Jediným prostředkem, jak uchovat potraviny v teplých měsících, byl tehdy přírodní led, který se těžil v zimě na zamrzlých jezerech a řekách a uchovával v hlubokých skle ...

                                               

Malíř pokoju

Malíř pokoju je tradiční stavební profese. Kromě samotného malování pokoju pomocí ruzných technik ovládá také drobné opravy omítky, jako je stěrkování nebo štukování, nebo lepení tapet na zeď. Především v případě specializace na tapetování se pro ...

                                               

Mistrovské dílo

Mistrovské dílo je v puvodním významu kvalitní řemeslná práce, kterou musel tovaryš vykonat jako jednu z podmínek toho, aby byl uznán za mistra svého řemesla. V současnosti se pojem mistrovské dílo používá především jako označení uměleckých děl, ...

                                               

Mořeplavec

Mořeplavec je cestovatel, námořník nebo obchodník plavící se po mořích a oceánech. V současnosti toto zaměstnání vykonává stále mnoho lidí, ale označení mořeplavec se používá jen ojediněle. V minulosti byli takto označováni významní objevitelé a ...

                                               

Nålebinding

Nålebinding je technika vytváření textilií, jež předcházela pletení a háčkování. Archeologické nálezy oděvu vyrobené technikou nålebinding lze jen obtížně odlišit od pleteniny, pokud byly vyrobeny koptským stehem. Nålebinding je populární ve skan ...

                                               

Nástrojař

Nástrojař je řemeslník, který vyrábí nástroje určené pro prumyslovou, zejména strojírenskou výrobu, například lisovací nástroje, formy a přípravky. Muže pracovat buď samostatně, anebo častěji v nástrojárnách výrobních podniku. Někdy se nástrojáře ...

                                               

Obuvnictví

Obuvnictví zvané též ševcovství je obor zabývající se výrobou obuvi. S ohledem na nejčastěji používané materiály je považován za odvětví kožedělného a textilního prumyslu. Osoba obuv vyrábějící se nazývá obuvník čili švec. Povolání ševce patří me ...

                                               

Paterník

Paterník byl řemeslník, specializovaný na rukodělnou výrobu ružencu neboli páteříku. Materiálem byla slonovina, dřevo, perleť nebo rohovina, ale nejčastěji jantar, jemuž byly už v předkřesťanských dobách přisuzovány nadpřirozené schopnosti. Výrob ...

                                               

Pekař

Pekař je člověk, který dělá a peče chléb, housky, rohlíky a další rozmanité druhy pečiva. První skupina lidí, z nám známých zdroju začala péct chleba 8 tisíc let př. n. l. v Egyptě. I v České republice je toto řemeslo značně rozšířené. Místu, kde ...

                                               

Písmolijectví

Písmolijectví je obor lidské činnosti zabývající se odléváním písmen pro tisk, ruzných ozdob, linek, znaku, výplní a dalších součástí používaných k sazbě ze speciální slitiny olova, antimonu a cínu zvané liteřina. Písmolijectví vzniklo spolu s kn ...

                                               

Podkovářství

Podkovářství je řemeslo úzce související s kovářstvím, které se zabývá výrobou a připevněním podkov ke kopytum a paznehtum zvířat, v dnešní době především koním. Podkova chrání kopyto před nadměrným opotřebením, podkování do jisté míry muže napra ...

                                               

Pojízdná dílna

Pojízdná dílna je motorové vozidlo, často skříňový nákladní automobil, vybavené a určené pro montážní, opravárenské a údržbářské práce v terénu, tam, kde vznikne potřeba takové činnosti mimo budovu firmy. Dílna muže být umístěna v jediném vozidle ...

                                               

Pokrývač

Pokrývač je řemeslník, který pokrývá střechu, to znamená že pokládá krytinu na dřevěnou konstrukci střechy vytvořenou tesařem. Podle konstrukce střechy muže být použita buď tvrdá krytina skládaná, dále plátová krytina, kterou připravuje s klempíř ...

                                               

Puškař

Jeho řemeslo vzniklo po vynálezu střelného prachu, k rozvoji palných zbraní během 15. století přispěli husité. Jejich puškaři byli puvodní profesí zvonaři a odlévali z bronzu píšťaly z nich odvozeno slovo pistole a větší hákovnice tarasnice, houf ...

                                               

Rejsek (nástroj)

Rejsek je nástroj na kreslení čar rovnoběžných s hranou tělesa, například hranolku nebo desky. Je používaný hlavně truhláři, koláři a jinými řemeslníky pracujícími se dřevem. Používá se pro rýsování čepu, dlabu a jiných konstrukčních prvku zejmén ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →