ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101                                               

Hornické muzeum

Hornické muzeum je muzeum zaměřené na těžbu surovin. Některá hornická muzea jsou vytvořena z dolu, v nichž již byla ukončena těžba, někde jsou vytvářeny i umělé hornické expozice. Muzea bývají zaměřena zejména na technologii těžby a zpracování su ...

                                               

Muzeum izolátoru a bleskojistek

Muzeum izolátoru a bleskojistek je muzeum v osadě Dvořiště u Obrataně, sídlí v bývalém mlýně v čp. 14, založeno bylo v roce 2001. Zřízeno je Františkem Daňkem.

                                               

Izraelské národní muzeum vědy, technologií a vesmíru

Izraelské národní muzeum vědy, technologií a vesmíru, známé také jako MadaTech, je vědecké a technologické muzeum v izraelské Haifě. Zatímco muzeum samotné bylo založeno v roce 1984, budova v níž sídlí pochází z počátku 20. století a byla navržen ...

                                               

Maschinensaal

Maschniensaal je sbírka stroju, map, plánu a knih, která měla sloužit k výuce studentu na Stavovské inženýrské škole. Založil ji Franz Anton Leonard Herget. Obsahovala asi 400 kusu technických stroju a kolem 1000 kusu map. Sbírka později přešla p ...

                                               

Musée de Radio France

Musée de Radio France je muzeum věnované dějinám rozhlasu a televize. Nachází se v sídle Francouzského rozhlasu Maison de Radio France na Avenue du Président-Kennedy v 16. obvodu.

                                               

Musée des arts et métiers

Musée des arts et métiers je muzeum techniky v Paříži. Nachází se v ulici Rue Réaumur č. 60 v kostele bývalého převorství Saint-Martin-des-Champs ve 3. obvodu. Bylo založeno v roce 1794 jako součást Conservatoire national des arts et métiers. Od ...

                                               

Musée Édouard Branly

Musée Édouard Branly je muzeum shromažďující práci zakladatele rádiové komunikace Edouarda Branlyho. Nachází se v 6. obvodě v Paříži v Katolickém institutu na adrese Rue dAssas č. 21.

                                               

Musée suisse de lappareil photographique

Musée suisse de l’appareil photographique je muzeum ve švýcarském Vevey, které se věnuje dějinám fotografie a obsahuje sbírku historických fotoaparátu.

                                               

Musée-librairie du compagnonnage

Musée-librairie du compagnonnage je soukromé muzeum v Paříži. Nachází se v 6. obvodu v ulici Rue Mabillon. Muzeum se zaměřuje na dějiny francouzských řemeslných společenstev. Je umístěno v sídle bývalého společenstva tesařu. Muzeum spravuje Fédér ...

                                               

Muzeum Rahmi M. Koçe

Muzeum Rahmi M. Koçe je soukromé muzeum nacházející se v předměstí Hasköy na severním břehu Zlatého rohu v Istanbulu, Turecku. Jeho expozice se věnují převážně historii dopravy, prumyslu a komunikací. Rahmi M.Koç, člen jedné z nejbohatších rodin ...

                                               

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu

Muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu je výstavní objekt v jihočeské obci Chvalšiny s expozicí představující historii Schwarzenberského plavebního kanálu, který vybudoval místní rodák, zeměměřič Josef Rosenauer. Vedle toho jsou návštěvníci m ...

                                               

Muzeum techniky Telč

Muzeum techniky Telč je muzeum v Telči, je umístěno v bývalé parní pile z roku 1873 v ulici Na Sádkách. Založeno bylo 11. srpna 2012, zřizovateli jsou Jan Wimmer a Aleš Wimmer.

                                               

Muzeum Tesla

Muzeum Tesla je muzeum v Třešti, umístěno je v bývalé sýpce Zemědělské družiny Třešť na Nádražní ulici čp. 53. Založeno bylo 11. srpna 2012 Historickým radioklubem československým, tím je i nadále provozováno a rozšiřováno.

                                               

Muzeum textilu v České Skalici

Textilní muzeum v České Skalici je jedním z českých muzeí specializovaným na historii textilní výroby. Jeho expozice a sbírky představují jedinečný soubor dokladu vývoje textilnictví, zvláště textilního tisku, v České republice i v zahraničí. Muz ...

                                               

Národní technické muzeum v Praze

Národní technické muzeum v Praze je největší českou institucí specializovanou na muzejní sbírky technického charakteru. Muzeum bylo založeno 5. července 1908 jako Technické muzeum Království českého. V současnosti představuje své sbírky ve 21 exp ...

                                               

Palais de la découverte

Palais de la découverte je muzeum vědy v Paříži se statutem grand établissement. Nachází se v západním křídle Grand Palais v 8. obvodu na Avenue Franklin-Delano-Roosevelt. Muzeum bylo puvodně založeno v roce 1937 u příležitosti světové výstavy Ex ...

                                               

Podkrušnohorské technické muzeum

Podkrušnohorské technické muzeum o. p. s. je muzeum, které se zaměřuje na historii dobývání a zpracování hnědého uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Sídlí v areálu bývalého hlubinného hnědouhelného dolu Julius III v katastrálním ...

                                               

Muzeum rentgenek v Opolí

Muzeum rentgenek je součástí opolské polytechniky. Je umístěno v budově č. 5 této polytechniky. Budova je sice u vchodu označena pouze jako sídlo Konfuciova institutu, ale celé její třetí patro je věnováno muzeu rentgenek. Zaujímá tam tři sály o ...

                                               

Rukavičkářská expozice Abertamy

Expozice muzea je věnována tradici výroby rukavic, kterou ve městě v roce 1848 založil Adalbert Eberhard. Rukavice se v Abertamech vyráběly až do roku 1998. Součástí expozice je na 300 exemplářu a návštěvník uvidí i stroje pro výrobu rukavic. K v ...

                                               

Musée de la Serrure

Musée de la Serrure bylo muzeum v Paříži. Sídlilo v městském paláci Hôtel Libéral Bruant ve 3. obvodu v ulici Rue de la Perle. Muzeum se zaměřovalo na dějiny zámečnictví.

                                               

Slovenské plynárenské muzeum

Slovenské plynárenské muzeum je muzeum plynárenství v Bratislavě. Zřídila ho v březnu roku 1996 u příležitosti 140 let plynárenství na Slovensku společnost Slovenský plynárenský priemysel. Muzeum sídlí v Bratislavě na ulici Mlynské nivy, při cent ...

                                               

Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně je česká státní muzejní instituce, založená v roce 1961 a zaměřená na historii vědy a techniky, především z území Moravy a Slezska. Jedná se o příspěvkovou organizaci, která je přímo řízena Ministerstvem kultury České repu ...

                                               

Vodárenské muzeum v Bratislavě

Vodárenské muzeum je specializované technické muzeum v Bratislavě, které se zaměřuje na vývoj vodárenství. Sídlí v městské části Karlova Ves v objektu první parní čerpací stanice v Bratislavě. Pro veřejnost bylo zpřístupněno v roce 2006 u příleži ...

                                               

Muzeum pražského vodárenství

Muzeum pražského vodárenství sídlí v prostorách Podolské vodárny v Podolí v Praze 4. Muzeum bylo otevřeno v roce 1952, a sice v suterénu tehdejší ústřední budovy Pražských vodáren na Národní třídě v Praze 1. Současná expozice v podolské úpravně v ...

                                               

Waldesovo muzeum

Waldesovo muzeum bylo založeno Jindřichem Waldesem v roce 1916. Muzeum se nejprve nacházelo v jednom ze sálu v samotné továrně v pražských Vršovicích, po rozšíření sbírky se přesunulo do budovy na náměstí Svatopluka Čecha v Praze.

                                               

Železářská huť svatého Klimenta

Železářská huť svatého Klimenta, též Viktorova huť v Plasích, byla založena v letech 1827–1829 knížetem Metternichem. Kromě provozní budovy, ulice Lipová, čp. 214 a přilehlé vysoké pece, patří do areálu huti – pozdější železárny – ještě budovy čp ...

                                               

École polytechnique

École Polytechnique je nejvýznamnější a nejznámější francouzská vysoká škola technického zaměření. Je známa svými vysoce náročnými přijímacími testy, ale také tím, že její absolventi jsou ve Francii považováni za elitu; samotná škola má podobné p ...

                                               

IDEA League

IDEA League je aliance pro spolupráci pěti špičkových evropských technických univerzit: RWTH A achen, Německo E TH Zürich, Švýcarsko ParisTech, Francie TU D elft, Nizozemsko I mperial College London, Spojené království Založena byla v roce 1999 s ...

                                               

Spolková vysoká technická škola v Curychu

Spolková vysoká technická škola v Curychu) je polytechnická vysoká škola založená roku 1854 v Curychu. Spolu se svou sesterskou institucí, Spolkovou vysokou technickou školou v Lausanne, je jedním ze základních členu seskupení ETH Domain, které j ...

                                               

Technická univerzita v Krakově

Technická univerzita v Krakově je vysoká škola založená roku 1946 ve městě Krakov v Polsku. Univerzita má sedm fakult. Rektorem je od roku 2009 prof. Ing. Kazimierz Flaga.

                                               

Západosaská vysoká škola Cvikov

Západosaská vysoká škola Cvikov, zkratka: WHZ, je státní technická vysoká škola založená roku 1897 v saském městě Zwickau. V zimním semestru 2009/2010 se na ní vzdělávalo 5 200 studentu. Hlavní sídlo vysoké školy se nachází ve Cvikově a její dalš ...

                                               

Prumysl

Prumysl je významným výrobním odvětvím světového hospodářství. Prumyslové výrobky využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Prumysl velmi rychle zavádí do výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Nové výrobky tak stále více ulehču ...

                                               

APICS

APICS je americká nezisková organizace, která usiluje o zvyšování odborné úrovně jednotlivcu i podniku v oblasti řízení výroby a produkování služeb. Dělá to formou doplňkového vzdělávání a školení, kvalitními tištěnými i elektronickými publikacem ...

                                               

Džidóka

Džidóka je autonomní kontrola výrobních defektu. Jde o jeden ze základních pilířu výrobního systému Toyota a principu štíhlé výroby. Zajišťuje, že se vadné výrobky nikdy nedostanou do následujícího výrobního procesu a nemohou jej tak narušit. Sys ...

                                               

Fezko

Fezko byla továrna ve Strakonicích, vyrábějící hlavně fezy a barety a od roku 1993 i textilii pro dopravní prostředky. Založili ji bratři Fürthovi v roce 1812, i když první fez byl vyroben už v roce 1807. Po 2. světové válce byla továrna znárodně ...

                                               

Fordismus

Fordismus je systém prumyslové hromadné výroby známý od počátku 20. století, pocházející z USA. Henry Ford, majitel automobilové fabriky Ford Motor Company, zavedl tzv. Forduv systém, známý a později šířený jako fordismus, vyznačující se hromadno ...

                                               

Gardner Denver

Vznik společnosti Gardner Denver, Inc. se datuje od roku 1859, kdy byla založena společnost Gardner Governor Company. V roce 1927 došlo ke spojení ze společností Denver Rock Drill Company. Stanovil se nový název společnosti GARDNER DENVER. Po dru ...

                                               

Geografie prumyslu

Zpočátku se jednalo o nauku o prumyslových krajinách, která se zabývala interakcí mezi prumyslovou krajinou a ostatními složkami krajiny a také studiem zákonitostí a vývoje rozmístění prumyslu. V 18. a 19. století měla geografie prumyslu popisný ...

                                               

Igm Robotersysteme

Igm Robotersysteme AG je rakouský výrobce a prodejce robotu. Rakouská společnost Igm Robotersysteme AG vyrábí především svařovací roboty igm.

                                               

Index specializace prumyslové výroby

Index specializace prumyslové výroby je ukazatel hodnocení specializace prumyslu. Index informuje o specializaci území z hlediska odvětvové struktury prumyslu. Dává představu o stupni významnosti prumyslového odvětí v dané území jednotce v porovn ...

                                               

Industrializace

Industrializace je proces, během něhož dochází k proměně předprumyslové společnosti, založené převážně na zemědělské a řemeslné výrobĕ, ve společnost industriální, založenou na strojní, prumyslové výrobĕ.

                                               

Institut prumyslového designu

Institut prumyslového designu bylo vědecko-výzkumné pracoviště zaměřené na podporu kvality designu prumyslových produktu. Fungoval v Československu v letech 1972–1990 v rámci systému státem plánovaného hospodářství. Byl začleněn do Federálního mi ...

                                               

Just in sequence

Just in sequence je logistický proces, nejvyšší forma just in time, kterou řídí pokročilé informační systémy. Dodavatel zásobuje odběratele svými produkty přímo k montážní lince v přesně stanoveném pořadí, čase a množství, které je v danou chvíli ...

                                               

Just in time výroba

Just in Time je anglický, zpravidla v češtině nepřekládaný, termín pro přístup k výrobě, který umožňuje podniku vyrábět výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavku zákazníka. Někdy se v češtině užívá ekvivalentu "právě včas". Princip ...

                                               

Náhražka

Náhražka je surovina nebo výrobek, nahrazující nedostupnou nebo příliš nákladnou surovinu či výrobek. Používá se ve všech odvětvích, nejčastěji ve spotřebním prumyslu a v potravinářství. Používání náhražek přináší zlevnění výrobku, ale často také ...

                                               

Postfordismus

Období postfordismu přišlo v období po hospodářské krizi na počátku 70. let 20. století. V postfordistickém fungování firmy jsou využity moderní technologie a vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří získali svoje dovednosti zejména vykonáváním dan ...

                                               

Prumyslová odvětví

Klasifikace prumyslových odvětví nebo prumyslová taxonomie je druh ekonomické taxonomie, která organizuje společnosti do prumyslových seskupení na základě podobných výrobních procesu, podobných produktu nebo podobného chování na finančních trzích ...

                                               

Prumyslová politika Evropské unie

Účelem prumyslové politiky Evropské unie je posílení konkurenceschopnosti evropských výrobních odvětví. Toto posílení má vést i k posílení konkurenceschopnosti celé evropské ekonomiky. Dalším cílem je pomocí prumyslové politiky Evropské unie čeli ...

                                               

Prumyslová špionáž

Prumyslová špionáž je obor lidské činnosti provozovaný státními organizacemi, komerčními subjekty či jednotlivými osobami za účelem získání utajovaných informací z oblasti prumyslových technologií, finančnictví a dalších oboru a jejich následného ...

                                               

Reichswerke Hermann Göring

Reichswerke Hermann Göring byly spolu s I.G. Farben a Vereinigte Stahlwerke AG největšími německými koncerny v Třetí říši. Od března 1937 plánoval Hermann Göring, Paul Pleiger a Hermann Alexander Brassert založení říšské společnosti. Tato společn ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →