ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?                                               

Akademické mistrovství Evropy ve sportovním lezení

Akademické mistrovství Evropy ve sportovním lezení jsou dvouleté mistrovství Evropy ve sportovním lezení vysokoškolských studentu, pořádané European university sports association, ve spolupráci s Mezinárodní federací sportovního lezení, střídají ...

                                               

Akademické mistrovství světa ve sportovním lezení

Akademické mistrovství světa ve sportovním lezení jsou dvouletá mistrovství světa ve sportovním lezení vysokoškolských studentu, pořádané Mezinárodní federací sportovního lezení, střídají se s Akademickým mistrovstvím Evropy ve sportovním lezení. ...

                                               

Akademické mistrovství světa ve sportovním lezení 2018

Akademické mistrovství světa ve sportovním lezení 2018 patří mezi Akademická mistrovství světa, která jsou pořádána každé dva roky, sportovní lezení bylo na programu podruhé a uskutečnilo se ve slovenském hlavním městě Bratislava v termínu 20. - ...

                                               

Akademické mistrovství Evropy ve sportovním lezení 2017

Akademické mistrovství Evropy ve sportovním lezení 2017 se uskutečnilo 25 28. července v chorvatském Splitu, lezlo zde 38 studentu a 23 studentek. AkME 2017 se zúčastnili také někteří přední lezci a lezkyně světového poháru. Nejvíce medailí získa ...

                                               

Ivo Možný

Ivo Možný byl český sociolog, pedagog, zakladatel a první děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zasloužil se o vznik sociologie jako akademické disciplíny v polistopadovém Československu a je považován za zakladatele "brněnské so ...

                                               

Akademické mistrovství Evropy ve sportovním lezení 2015

Akademické mistrovství Evropy ve sportovním lezení 2015 se uskutečnilo 5 9. srpna v polských Katovicích. V roce 2015 proběhlo také mistrovství Evropy, mistrovství Evropy junioru a akademické mistrovství ČR, v roce 2016 se poté konal první ročník ...

                                               

Akademické mistrovství světa v judu 2006

18. Akademické mistrovství světa v judu proběhlo v hale sportovní hale v Suwonu, Jižní Korea v období 17. až 20. prosince 2006. Hlavním organizátorem mistrovství byla Mezinárodní federace univerzitního sportu. Doposud poslední akademické mistrovs ...

                                               

Akademické mistrovství světa v judu 2000

15. Akademické mistrovství světa v judu proběhlo v univerzitním sportovním centru Campus de Teatinos v Málaga, Španělsko v období 14. až 17. prosince 2000. Hlavním organizátorem mistrovství byla Mezinárodní federace univerzitního sportu.

                                               

Akademické mistrovství světa v judu 2004

17. Akademické mistrovství světa v judu proběhlo v hale Sportovní univerzity v Moskvě, Rusko v období 16. až 19. prosince 2004. Hlavním organizátorem mistrovství byla Mezinárodní federace univerzitního sportu.

                                               

Akademické mistrovství světa v judu 2002

16. Akademické mistrovství světa v judu proběhlo ve sportovním centru SPENS v Novim Sadu, Srbsko v období 12. až 15. prosince 2002. Hlavním organizátorem mistrovství byla Mezinárodní federace univerzitního sportu.

                                               

Světový pohár ve sportovním lezení 2017

Světový pohár ve sportovním lezení 2017 se uskutečnil v 10 zemích, v lezení na obtížnost a rychlost proběhlo 8 závodu, v boulderingu šest. Zahájen byl 7. dubna ve švýcarském Meiringenu prvním závodem světového poháru ve sportovním lezení disciplí ...

                                               

Mistrovství světa

Mistrovství světa je termín označující ve většině případu nejprestižnější klání, které má určit, který hráč daného odvětví je ten nejlepší na celém světě. Na většinu mistrovství je potřeba se kvalifikovat, jednak proto aby byla zaručena určitá úr ...

                                               

Čas

Čas je jednou ze základních fyzikálních veličin soustavy SI, která se měří v sekundách pomocí hodin. Čas označuje dobu, která uplyne mezi dvěma okamžiky. V jiném chápání je čas pojímán jako čtvrtý rozměr 3D prostoru, v teorii relativity součást č ...

                                               

Čas (rozcestník)

Čas nebo ČAS muže být: Předbudoucí čas Minulý opakovaný čas čas filosofie – filosofický pojem a kategorie čas mluvnice – gramatická kategorie Přítomný čas čas – měřitelná fyzikální veličina Čas ve vyprávění – literatura ruzné časy Trombinový čas ...

                                               

CAS

Skupina písmen CAS nebo Cas muže mít ruzné významy: Souhvězdí Kasiopeji Přímá letecká podpora – z anglického Close air support Cisternová automobilová stříkačka Mezinárodní sportovní arbitráž – z anglického Court of Arbitration for Sport, arbitrá ...

                                               

Sulfid vápenatý

Sulfid vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem CaS. Tato bílá látka krystalizuje v krychlové soustavě, podobně jako chlorid sodný. Sulfid vápenatý byl studován jako součást procesu recyklace sádry vznikající při odsiřování kouřových plynu. ...

                                               

Letní čas

Letní čas je označení systémové úpravy měření a udávání času, při které se po část roku nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je o určitou hodnotu posunut dopředu. Účelem letního času má být úspora elektrické ene ...

                                               

Čas (mluvnice)

Čas v lingvistice znamená určitý tvar slovesa vyjadřující časové období, ve kterém daný děj probíhal/probíhá/bude probíhat. Většina času je ohraničena současností. Řadí se mezi gramatické slovesné kategorie spolu s osobou, číslem, zpusobem, rodem ...

                                               

Sluneční čas

Sluneční čas je čas určovaný otáčením Země vzhledem ke Slunci. Je dán hodinovým úhlem Slunce a je měřen na sluneční dny a jejich části. Jeden sluneční den je čas, který uplyne za jedno otočení Země vuči Slunci, tj. mezi dvěma pruchody Slunce jedn ...

                                               

Moskevský čas

Moskevský čas je časové pásmo v Rusku, které pokrývá téměř celou jeho evropskou část s výjimkou Kaliningradské oblasti a sedmi federálních subjektu mezi Volhou a Uralem. Čas je definován zákonem Ruské federace č. 248-ФЗ z 21. července 2014 jako U ...

                                               

Koordinovaný světový čas

Koordinovaný světový čas, UTC je základem systému občanského času, jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od UTC. UTC je jako základ systému měření času nástupcem GMT a v neformálním vyjadřování je s ním někdy zaměňován. Na rozd ...

                                               

ČAS-service

ČAS – SERVICE a.s., v letech 1992–1997 ČSAD ČAS Znojmo a.s., prezentující se v rámci skupiny ČAS Znojmo, je autobusový dopravce ze Znojma. Provozuje také dvě odstavné parkoviště pro kamiony, servis vozidel, benzinovou stanici, cestovní kancelář a ...

                                               

Hvězdný čas

Hvězdný čas, také siderický čas, se užívá v astronomii k popisu zdánlivého pohybu hvězd po obloze, který je zpusoben otáčením Země kolem své osy. V astronomii je definován jako hodinový úhel jarního bodu. Hvězdný čas běží nepatrně rychleji než sl ...

                                               

Čas obnažení

"Čas obnažení" je sedmý díl první sezóny seriálu Star Trek, později známého jako Star Trek: The Original Series. Premiéra epizody proběhla 29. září 1966

                                               

Sociální komunikace

Komunikace pochází z latinského z communicatio, communicare, což znamená spojovat. Jde o produkci a výměnu sdělení, zejména významu sdělení prostřednictvím znakových systému. Existuje mnoho definic komunikace, které se liší podle teoretického rám ...

                                               

Telefonické dorozumívání

Telefonické dorozumívání je při provozování dráhy v železniční dopravě jeden ze zpusobu, jak zabezpečit jízdu vlaku na trati. Patří mezi ty nejjednodušší na tratích v Česku stále hojně používané. Dopravny však musejí být obsazeny personálem, takž ...

                                               

Zvukové projevy zvířat

Zvukové projevy zvířat, dorozumívání se a projevování se pomocí zvuku, patří mezi nejlépe prozkoumané komunikační signály v živočišné říši. Mohou značit pocity a nálady zvířat, mohou být součástí pohlavních rituálu nebo habituálních návyku. Zvuko ...

                                               

Monolog

Monolog nebo samomluva je v literatuře a komunikaci takový hovor jedné postavy, který se nestává součástí dialogu nebo polylogu. Pro monolog je charakteristická souvislá, nepřetržitá řečová aktivita jednoho z účastníku komunikace. Účastníci se ne ...

                                               

Biologická nomenklatura

Biologická nomenklatura, tedy vědecké názvosloví jednotlivých biologických taxonu, umožňuje jednoduché a přitom jednoznačné dorozumívání mezi odborníky hovořícími ruznými jazyky. Vychází z binominálního pojmenování druhu a stanoví zásady pro pojm ...

                                               

Mentální retardace

Mentální retardace, neboli mentální postižení, je trvalé snížení inteligence v dusledku organického poškození mozku. Retardaci tedy nelze léčit, protože nejde o nemoc, ale trvalý fyziologický stav. Jedinci, u kterých k zaostávání rozumového vývoj ...

                                               

Hlavní strana/Přehled kategorií

Články podle témat Čas Dorozumívání Geografie Historie Informace Kultura Lidé Matematika Politika Právo Příroda Rekordy Společnost Sport Technika Umění Věda Vojenství Vzdělávání Zdravotnictví Život Seznamy

                                               

Komunikace

Slovníkové heslo komunikace ve Wikislovníku Komunikace má více významu: Komunikace v humanitních vědách verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace slovem či písmem Sociální komunikace – nejčastějším zpusobem takové komunikace bývá l ...

                                               

Jazyková norma

Jazyková norma je soubor uznávaných, ustálených jazykových prostředku a pravidel jejich užívání. Vytváří se postupně během procesu dorozumívání a pomalu se mění. Je ustálená, ale ne strnulá – zaručuje jednotnost jazyka. Týká se pravopisu, výslovn ...

                                               

Sviňuchovití

Neophocaena phocaenoidess sviňucha hladkohřbetá G. Cuvier, 1829 rod Neophocaena Palmer, 1899 Phocoena spinipinnis sviňucha černá Burmeister, 1865 rod Phocoena G. Cuvier, 1816 Phocoena sinus sviňucha kalifornská Norris & McFarland, 1958 phocoena s ...

                                               

V

Ve fyzice je V symbolem pro objem V biochemii je V symbol pro aminokyselinu valin. V – jméno skupiny ze Spojeného království V hudbě je V V – název alba, které vydala v roce 2001 hudební skupina Live V dorozumívání je V označení gesta vítězství. ...

                                               

Ansuz

Ansuz je čtvrtá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako otevřené anglické A ve slově "stack". Její název je překládán jako "buh". Představuje boha jako takového, nejčastěji Ódina. Znak představuje božskou sílu a je spojován s věštěn ...

                                               

Geografie

Geografie, česky též zeměpis, je věda studující prostorové rozšíření jevu na Zemi, jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase. Geografie studuje aktuální problémy dynamicky se měnící společnosti a její interakce s krajinou. Označení se poprvé obje ...

                                               

Socioekonomická geografie

Socioekonomická geografie je označení pro podobor geografie v post-komunistických zemích. V anglosaském světě známá jako humánní geografie, v německy mluvících zemích jako antropogeografie, někdy též kulturní geografie. V českém prostředí je post ...

                                               

Geografie sídel

Geografie sídel, někdy také urbánní geografie, je geografická disciplína, která se zabývá studiem historie městského osídlení, vývojem měst, prostorovou strukturou měst či problémy měst. Studuje rovněž polohu měst, jejich funkce, hierarchii. Exis ...

                                               

Ekonomická geografie

Ekonomická geografie, dříve hospodářská geografie či hospodářský zeměpis, je geografická disciplína, která se zabývá lokalizací, distribucí a prostorovou organizací ekonomických aktivit. Zkoumá problémy jako jsou lokalizace prumyslu, zemědělství ...

                                               

Kulturní geografie

Kulturní geografie, nebo též geografie kultury, je vědní obor spadající pod socioekonomickou geografii, který zkoumá prostorovou diferenciaci kulturních znaku společnosti a příčiny této diferenciace. V dusledku ruzných definicí je do objektu zkou ...

                                               

Behaviorální geografie

Behaviorální geografie, jinak též geografie chování, je jeden z proudu socioekonomické geografie a relativně samostatná geografická disciplína, která vznikla v 60. letech 20. století na základě spolupráce geografie se sociologií, sociální psychol ...

                                               

Fyzická geografie

Fyzická geografie je disciplína geografie, která zkoumá zákonitosti formování a dynamiky přírodní složky krajinné sféry. Předmětem zkoumání fyzické geografie je tedy fyzickogeografická sféra. Ta se skládá z více sfér: pedosféra hydrosféra biosfér ...

                                               

Historická geografie

Historická geografie je vědní disciplína, studující proměny geografického prostoru v čase. Jde o interdisciplinární vědní disciplínu stojící mezi geografií a historií. Historická geografie zkoumá územní celky a historické cesty mezi nimi, jako je ...

                                               

Fyzická geografie Spojených státu amerických

Regiony fyzické geografie Spojených státu amerických. Spojené státy se dělí na 8 fyzicko-geografických regionu, dále 25 provincií a 85 sekcí. Toto členění vychází především z díla Nevina Fennemana Physiographic Subdivision of the United States z ...

                                               

Geografie Evropské unie

Geografie Evropské unie je geografií 27 členských státu Evropské unie, která se rozprostírá na velké části evropského světadílu na území o celkové rozloze 4 381 324 km². Nejsevernějším státem Evropské unie je Finsko, nejzápadnějším Irsko, nejjižn ...

                                               

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu je multidisciplinární věda a disciplína socioekonomické geografie, jejímž předmětem je studium zákonitostí, činitelu a rozmístění cestovního ruchu. V minulosti byla součástí ekonomické geografie, ale během 90. let došlo ...

                                               

Regionální geografie

Regionální geografie je geografická vědní disciplína, která "má podávat výstižný a ucelený obraz pozorované oblasti po stránce přírodní i společenské, má v sobě slučovat výsledky fyzické i socioekonomické geografie a kromě toho ještě vyjádřit pod ...

                                               

Dějiny

Dějiny jsou obecně ty aspekty minulosti, které si lidé připomínají, přemýšlejí o nich a vykládají je, aby se orientovali v běhu času a pochopili vliv minulosti na svou přítomnost a budoucnost. Dějiny tedy zahrnují jak objektivní, na lidech nezávi ...

                                               

Historie Davis Cupu

Historie Davis Cupu popisuje chronologický vývoj Davis Cupu, mezinárodní tenisové soutěže mužských týmu od vzniku myšlenky v roce 1899 a prvního ročníku v následujícím roku.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →